Horúca linka

Ako sa vyhnúť „odpadkovej“ pokute ?

V hoteli a reštaurácii vznikajú odpady z prípravy jedál (odrezky, šupky, kosti, prepálené oleje a pod.), odpady z nedojedených jedál, ale aj ďalšie - odpady z obalov, rozbité riady, vypálené žiarivky, staré chladiace a mraziace zariadenia a vyradené elektrospotrebiče. O všetky tieto odpady sa musí prevádzkovateľ „kuchyne“ (ako zariadenie spoločného stravovania nazýva legislatíva) postarať v súlade so zákonom č. 343/2012 Z.z.. Ten do nakladania s odpadmi priniesol viaceré zmeny.

Predovšetkým musí prevádzkovateľ „kuchyne“ zaviesť a udržiavať triedený zber biologicky rozložiteľných odpadov. Na tieto odpady treba používať vhodné nádoby, nezameniteľné s odpadnádobami, v ktorých sa nachádzajú potraviny alebo jedlo. Nádobu, do ktorej sa v „kuchyni“ odkladajú odpady z prípravy jedál alebo zvyšky po konzumácii, musí prevádzkovateľ označiť tak, aby sa nápis nedal zmyť, bol namaľovaný inou farbou než označenie nádob s potravinami alebo jedlami a bolo na nej uvedené aj katalógové číslo odpadu - 20 01 08 – biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad.

Nádoby s odpadmi (na obr. od spoločnosti Mevako) musia byť zaistené proti hmyzu a hlodavcom (najlepšie, ak majú uzáver, vrchnák a pod.). Skladové priestory, kde sa odpad nachádza, je potrebné pravidelne dezinfikovať. Prevádzkovateľ kuchyne sa musí postarať o to, aby pracovníci, ktorí prídu do styku s kuchynskými odpadmi, mali miesto na prezliekanie, toalety a umývadlá.

„Obsah nádob treba odovzdať osobe, oprávnenej na nakladanie s týmto odpadom. To znamená, že prevádzkovateľ „kuchyne“ musí uzatvoriť zmluvu so spoločnosťou, ktorej okresný úrad vydal platný súhlas na nakladanie s odpadom 20 01 08. Odporúčame, aby kópia súhlasu bola prílohou zmluvy. Súhlasy sa vydávajú na dobu určitú, preto by si hotelieri a manažéri reštaurácií mali vždy skontrolovať, dokedy platí tento súhlas. Ak platnosť súhlasu vyprší a spoločnosť si ho neobnoví, ale odpady bude aj naďalej odoberať, pokutu až do výšky 16 596,50 € dostane aj zariadenie spoločného stravovania,“ hovorí. Ing. Elena Bodíková, PhD. zo spoločnosti VIK, s.r.o., ktorá sa zaoberá poradenskou a vzdelávacou činnosťou. 

Odpad z kuchyne už nie je možné skrmovať tak, ako to bývalo na Slovensku zvykom.. Vstupom do EÚ sa tento spôsob nakladania s kuchynskými odpadmi skomplikoval, pretože EÚ má veľmi prísne predpisy vo veterinárnej oblasti. Skrmovať kuchynské odpady môžu iba registrované chovné stanice, ktoré chovajú zvieratá na kožušinu. Je zakázané kŕmiť zvyškami z kuchyne úžitkové zvieratá chované na mäso, mlieko alebo vajcia. Takisto sa odpady nesmú odovzdávať do domácností na kŕmenie domácich zvierat, ani do drobnochovu či útulkov zvierat

Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad sa môže spaľovať v spaľovniach odpadov, spracovať v schválenom spracovateľskom zariadení (podľa zákona o odpadoch a veterinárnych zákonov), použiť na výrobu bioplynu alebo kompostu len v schválenom zariadení. Zákony v princípe neumožňujú používať drviče odpadov, ktoré sú napojené na kanalizáciu a rozhodne sa nesmú používať, ak sa odpadová voda odvádza priamo do recipienta (rieka, potok, jazero). Prevádzkovateľom kanalizačnej siete spôsobujú problémy aj polotekuté a tekuté odpady - polievky, omáčky. Preto aj tieto odpady treba odovzdávať s ostatným kuchynským odpadom v spomínaných nádobách V hoteli alebo reštaurácii sa môžu drviče použiť len vtedy, ak to prevádzkovateľ kanalizačnej siete zmluvne umožní.. „Návrh nového zákona o odpadoch, ktorý je v súčasnosti v legislatívnom procese, už používanie drvičov odpadu vyslovene zakazuje,“ upozorňuje Ing. Elena Bodíková, PhD.

Pri prevádzke „kuchyne“ vznikajú aj ďalšie odpady. Z nich sú dôležité najmä tie, ktoré legislatíva označuje ako „nebezpečné odpady“. Medzi ne patria predovšetkým žiarivky a vyradené chladiace a mraziace zariadenia. Musia sa odovzdať spoločnosti, ktorá má na nakladanie s nebezpečnými odpadmi platné súhlasy. Podobne ako pri biologicky rozložiteľných odpadoch odporúča spoločnosť VIK, s.r.o vyžadovať kópiu súhlasu ako prílohu k zmluve. K súhlasom na spracovanie týchto odpadov sa vyžaduje aj autorizácia Ministerstva životného prostredia SR.

Pre prepravu nebezpečných odpadov platia prísne požiadavky podľa medzinárodnej dohody ADR. Podľa nej aj odosielateľ nebezpečného odpadu, teda prevádzkovateľ „kuchyne“, musí uzatvoriť zmluvu s bezpečnostným poradcom pre ADR.

shp ©

späť

Editoriál

Milí hotelieri a manažéri reštaurácii,

sonamožno vlastne ani netušíte, ako ste sa zrazu ocitli na stránke e-nšpirácií pre hotelový a reštauračný biznis. Skrátka, „vyššia moc“ to tak zariadila. Možno sa už nemohla pozerať na to, ako sa pomaly ale isto zamotávate do siete tzv. prevádzkovej slepoty. Ako denne riešite tisíc stále rovnakých problémov a ďalších tisíc, ktoré sa vynorili celkom nečakane a znenazdajky.

Pritom vám nemôžu neuniknúť novinky, ktoré sa v tomto biznise objavili – v prilákaní hosťa, v trendoch, smerovaní a úspechoch konkurencie. Veľmi dobre vás poznám. Však s mnohými som sa ako mediálna manažérka Zväzu hotelov a reštaurácií SR i ako novinárka, zaoberajúca sa dlhé roky hotelierstvom, cestovným ruchom a gastronómiou, stretávala. Osobne, telefonicky i mailami pod vlastnou „hlavičkou“.

Aj medzi hoteliermi – tak ako v každej inej brandži – sa nájdu ľudia, ktorí už „všetko vedia“, alebo lepšie povedané, nič už nepotrebujú vedieť. Ja ale za tie roky viem, že ich hviezdne pocity nemôžu byť viac vzdialené pravde... A že ich kariéra to napokon dokazuje.

Omnoho viac je ale tých, čo sa potešia každej novej informácii, čo chcú byť stále „na pulze dňa“ čo každý nový podnet dokážu premeniť na tvorivú inšpiráciu. Teda v prípade tejto stránky na e-nšpiráciu.

V mene hosťa ďakujem, že existujú a krôčulinkom ku krôčulinku posúvajú Slovensko na mape destinácií, ktoré sa oplatí navštíviť a ktorým sa svetové trendy hotelierstva a gastronómie nevyhýbajú.

Vaša

Soňa Hudecová-Podhorná

 

Nepošlete svojho šéfa kuchyne opäť na profesionálnu špionáž?

Neraz si povzdychnete, aké má ten váš šéfkuchár obrovské ego. A nie a nie počúvať iných – ani prevádzkara, ani F&B managera, ani vás ako svojho riaditeľa či riaditeľku, ba dokonca ho nezaujíma ani názor majiteľov či hostí. V tej chvíli by ste ho niekam poslali... samozrejme, mám na mysli slušný cieľ ☺, teda, povedzme, na stáž u skúsenejších. Možno oni by ho vedeli naučiť ako neľpieť na rokmi vyskúšanom stereotype alebo naopak na rozumu a chuti vzdialených nápadoch. Lenže stáž vám poriadne rozhádže už i tak napätú personálnu situáciu a navyše býva poriadne drahá. Ale je tu aj iná možnosť; už 21. októbra v Refinery Galery Bratislava...

7. 10. 2019 / Čítať viac

Dávate si pozor na neplatičov? V tomto roku ich bude viac.

Stačí zopár neplatičov a už to ide ako lavína. Neplatia vám, nuž ani vy nemáte z čoho zaplatiť dodávateľov tovaru, insourcované a servisné služby, mzdy zamestnancov, dane a poplatky... A nielen to. Zlý chýr sa po malom Slovensku roznesie veľmi rýchlo. Každá event agentúra, každá firma sa bojí organizovať podujatie v zariadení, ktorému hrozí nedostatok kvalitných potravín či fungujúcej konferenčnej techniky. Veď dodávatelia kašlú na vašu druhotnú platobnú neschopnosť a jednoducho sa vám oblúkom vyhnú.

tomto roku to bude horšie a vám neostane nič iné, len si vašich klientov viac preverovať a celkovo neplateniu predchádzať. Radšej objednávku oželieť, než s ňou mať náklady a potom

18. 2. 2019 / Čítať viac

Už zháňate ľudí so znalosťou čínštiny?

Anglicky, nemecky, rusky, francúzsky, španielsky, taliansky ... žiadna jazyková znalosť vašich zamestnancov nie je na zahodenie. Zdá sa však, že na popredné miesta sa prebojuje aj čínština. Podľa štatistiky Bratislava Tourist Board-u sa totiž v roku 2018 stali najpočetnejšou skupinou návštevníkov hlavného mesta práve obyvatelia krajiny draka.

„Vnímame ich dlhodobo stúpajúci záujem o Bratislavu, pričom medziročne ich návštevy vzrástli o takmer 24 percent. Preto spolupráca s touroperátormi, cielená propagácia

20. 12. 2018 / Čítať viac

Aj vy hľadáte personál ako povestnú ihlu v kope sena ?

Za deviatimi horami a deviatim dolinami... rozprestierala sa krajina zvaná Slovensko. Občas sa v nej nelogicky piesok lial a voda sypala (keď poslanci schvaľovali a ministerstvá navrhovali šibnuté legislatívne zmeny, rozšírenia zákonov a vyhlášok, košatenie pravidiel...).

No a ako to býva v mnohých príbehoch, aj tu občas stál v poli zámoček. Teda niekedy zámoček, inokedy business hotel, rezort, penzión, reštaurácia. A vo dverách človek v obleku alebo kostýmčeku, čo lákal okoloidúcich. Nie však hostí, čo by prišli hlavu zložiť na posteľ pod baldachýnom či plazmovou obrazovkou alebo zasadli za stôl k dobrému obedu. Lákali zamestnancov, čašníkov, kuchárov, chyžné, recepčných... do práce jednoduchej i zložitej,

 / Čítať viac

Informatórium

Vienna House Easy*** Bratislava

vienna house easy ba

Po krátkom pôsobení Rumuna Georga Rosu v riaditeľskej pozícii sa na toto miesto vrátila Lucia Arbetová. Výzvu oživiť ruch v obnovenom hoteli neďaleko letiska prijala po tom, čo Vienna House Dvořák**** v Karlových Varoch kúpili iní vlastníci. Ten totiž – v rámci „vnútorných pohybov“ rakúskej siete - riadila od júna 2016.
 

♣ Liptovská hviezda

liptovská hviezda 18
Do tohto ročníka „mystery shopping“ sa zapojilo 14 reštaurácií a 5 kaviarní z Liptovského Mikuláša, Ružomberka a Demänovskej Doliny. Organizácia Region Liptov pritom oslovila 67 zariadení; z nich si však menej než tretina trúfla nechať preveriť kvalitu svojich služieb. Tentoraz však nezávislá spoločnosť hodnotí prevádzky až dvakrát – v zimnej a potom v letnej sezóne.

♣ Greenfood Restaurant Senec

greenfood pekáreň 2 

Značka sa presťahovala z Ratnoviec do rodného mesta jedného z majiteľov – Tibora Samaranského (vpr.). Spolu s Martinom Maslančíkom ju však z reštauračnej gastronómie pretransformovali na pekáreň, zaoberajúcu sa najmä kváskovým chlebom. K pôvodným siedmim druhom napr. pohánkovému, špaldovému alebo chlebu z pivného sladu., postupne pribúdajú ďalšie. Klasická gastronómia má momentálne podobu cateringu a poradenstva.
 

♣ International**** Veľká Lomnica

international vl bež trate

Z podtatranského golfového hotela pri areáli Black Stork sa v tomto ročnom období stáva lyžiarsky. V tejto zimnej sezóne však upravila a udržiava spoločnosť Golf International vyše 10 km bežeckých tratí ešte skôr než zvyčajne – už od Vianoc. Hostia – rekreační bežkári na ne majú bezplatný vstup. Trate sa stanú aj dejiskom tradičných februárových bežkárskych pretekov či Balónovej fiesty.

Grand hotel Bellevue**** V.Tatry

bellevue tatry - m_warhol 

Predošlého riaditeľa Viktora Kosmáka, ktorý vo funkcii pôsobil od roku 2011 a teraz zasadne v mestskom zastupiteľstve, nahradil Miroslav Warhol. Po práci v zahraničí na pozícii F&B managera sa šesť rokov staral o „sales“ hotela Bellevue. Plánuje pokračovať v rekonštrukcii izieb, rozšírení wellness centra o detský bazén i priestor balneo.

Thuries Academy

img_6313

Juraj Hruška, Vojto Artz, Jaroslav Hladík... a ďalších 150 slovenských kuchárov sa už môže pochváliť certifikátom Thuries Academy. Škola pre profesionálov otvorila už svoj 12. ročník – v kategóriách A, B, ale už aj C je . Zamestnávatelia z radov hotelov i reštaurácií oceňujú, že sa im tak s malými nákladmi vracia nielen majster modernejšej a zdravšej gastronómie, ale aj s efektívnejším prístupom k využitiu surovín a filozofiou zero waste i vyššou produktivitou práce.


Čo sa udialo v minulých rokoch


 

2013 – 2019 © Hotelovo.sk
Grafický dizajn a redakčný systém od firmy AlejTech, spol. s r.o.
Tvorba web stránok