Horúca linka

Stále riešite nedostatok zamestnancov? Skúste duálne vzdelávanie!

Kvalita hotelových a reštauračných služieb stúpla. Pribudli desiatky nových zariadení, lepších, krajších, originálnejších... A máme aj viac hostí; v sezóne praskajú prevádzky vo švíkoch a veru by sa obsadila aj kotolňa ☺ Odborníci však upozorňujú, že cestovný ruch pôjde v kvalite a následne aj atraktivite nadol. Nebudeme mať dostatok personálu...

Podľa štatistík len tretina juniorov chce ostať pracovať v brandži. A ešte menej plánuje ostať na Slovensku. Pritom majú neprimerané nároky - veľa peňazí za málo práce alebo za obsluhaneodbornú prácu. To znamená stovky pohovorov ale len zlomok skutočne uzatvorených pracovných zmlúv. Veď kto by poldruha tisíckou platil kuchára, čo vie len nasypať convenient do vody... alebo recepčnú, ktorá pri pozdrave zahraničnému hosťovi potrebuje slovník. 

Ako riešenie nedostatku absolventov odborných škôl, ktorý by aj skutočne pracovali vo svojom odbore a na Slovensku, napokon v školskom roku 2015/2016 uzrel svetlo sveta systém duálneho vzdelávania. Nadväzuje na dobré praktiky minulého storočia. 

Certifikovaných zariadení je aj v cestovnom ruchu čoraz viac; v súčasnosti vyše 80 zamestnávateľov so 160 prevádzkami. Ale skutočných prípadov využitia duálneho vzdelávania, teda podpísaných zmlúv málo. Expert Republikovej únie zamestnávateľom pre cestovný ruch Mgr. Radúz Dula z toho viní predovšetkým nedostatočnú osvetu - malú informovanosť rodičov a žiakov, škôl i zamestnávateľov. Očakáva od štátu odštartovanie masívnej propagácie smerom ku všetkým zúčastneným stranám. Súhlasí s ním aj obchodná riaditeľka spoločnosti Sorea Ing. Beáta Tȍrȍková: „Jednej z našich riaditeliek končí dcéra základnú školu. Vôbec sa o možnosti duálneho vzdelávania nedozvedeli.“ 

Prečo áno?

„V duchu hesla „trpezlivosť ruže prináša“ sme ochotní venovať žiakovi veľa času, pretože si z neho môžeme vychovať dobrého kuchára alebo čašníka. Zatiaľ sme sa rozhodli pre tieto dve profesie. Pätnásťročné dieťa je nepopísaná tabuľa a za tri roky ju môžeme popísať tak, aby to bolo pre všetkých prospešné. Pre neho, pre nás, pre školu a samozrejme pre hosťa. Je dobré, že žiak sa učí na jednom pracovisku a zamestnávateľov tak nestrieda,“ vysvetľuje Edita Kurnocíková, manažérka hotela Mama´s**** v Bratislave. V hoteli vidia v duálnom vzdelávaní takú šancu, že sú ochotní zvládať všetky povinnosti a nároky. Napríklad, učebné osnovy, ktoré dostali od školy. „Podľa osnov musí žiak zvládať aj suroviny a technológie, ktoré v jedálnom lístku našej Panasian Mama´s Restaurant pochopiteľne nemáme. Vyriešime to tak, že budúcemu majstrovi kuchárovi vytvoríme priestor v biznis menu,“ E. Kurnocíková má na mysli, povedzme, porciovanie moriaka. Hostí bude v ten deň čakať silný morčací vývar s ázijskými rezancami alebo morčacie prsičká s tom-yum omáčkou...

Podobné názory na systém duálneho vzdelávania má aj riaditeľka wellness hotela Diplomat**** v Rajeckých Tepliciach Michaela Morvayová, ktorá túto myšlienku hodnotí veľmi pozitívne. Duálne vzdelávanie beží aj v hoteli Dubná skala**** v Žiline, hoteli Panoráma**** v Trenčianskych Tepliciach, hoteli Grand**** v Jasnej, hoteli Roca*** v Košiciach, penzióne Zuckmann Villa v Piešťanoch, reštaurácii Spicy Brown v Trenčíne, Artemis v Turzovke a Študentských domovoch a jedálňach Technickej univerzity v Košiciach. Reštaurácia Mc´Donaldžiaci v kuchyni´s v Nitre si vďaka dobrej minuloročnej skúsenosti opäť vzala čašníka – prváka.

Prečo nie?

„Na takomto type školy som učila, a tak vidím veľa nezodpovedaných otázok. O odmeňovaní lektorov, pre ktorých je toto vzdelávanie nad rámec povinnosti. O výbere a nábore žiakov z 9. ročníka základných škôl; akýkoľvek žiak je veľký otáznik. Môžem si zvoliť, ako ho budem honorovať a zaviazať ho na vrátenie prostriedkov, pokiaľ u nás neodpracuje zaviazanú dobu po vyučení... začnem sa súdiť s rodinami? Odpraxuje u nás dva týždne z mesiaca, ale musím ho pripraviť nielen prakticky ale aj teoreticky na skúšky. Pritom, samozrejme, musím mať človeka – lektora, ktorý to zvládne. Pri dnešnej migrácii čašníkov a kuchárov však môže z hotela odísť a jeho nástupca už nemusí byť na lektora vhodný. Pri doterajšej praxi išlo o zadeľovanie úloh, vysvetľovanie a kontrolu, ale bez zodpovednosti za vedomosti a zručnosti.. Ak príde k nejakým zmenám, možno sa zapojíme. Zatiaľ sme ale spokojní s doterajšou formou praxe,“ vidí to inou optikou Mgr. Anna Labošová, riaditeľka hotela Mikado**** v Nitre, ktorý je inak v duálnom vzdelávaní certifikovaný na sedem rokov. S doterajšou praxou juniorov je spokojná aj Ing. Zuzana Kovaľová, riaditeľka hotela Lomnica**** v Tatranskej Lomnici a Nina Cvopová, riaditeľka hotela Malvázia**** v Prievaloch. Napriek všeobecnému nedostatku cieľavedomých žiakov, ktorí by sa príprave na povolanie venovali naplno a s nadšením, sa im darí oddeliť zrno od lemplov a hádam si takto vychovať budúcich zamestnancov.

Čo prináša novela

V tomto školskom roku vstúpila do platnosti novela Zákona o odbornom vzdelávaní a príprave. Zmenil sa termín na vstup žiaka do systému, už to nie je do konca augusta, ale počas celého prvého polroka. Skrátila sa výpovedná lehota, zvýhodnili sa podmienky na poskytovanie štipendia, zrušila sa horná hranica odmeny za samostatnú prácu. „Dôležitým stimulom sú priame platby pre malé a stredné firmy, poskytujúce praktické vzdelávanie. Môžu škola - ha lmzískať príspevok až 1000 eur na každého žiaka. Doterajšie daňové úľavy pritom zostávajú zachované,“ hovorí Tomáš Kurtanský zo ŠIOV-u.

Zmeny v novele:
♠ Podstatne sa zníži celková byrokracia spojená so vstupom firiem a škôl do systému duálneho vzdelávania.
♠ V overovaní spôsobilosti zamestnávateľa pre duálne vzdelávanie sa ruší termín na predkladanie žiadosti o overenie spôsobilosti (do 30. septembra). Zamestnávateľ tak môže predkladať žiadosť počas celého roka v ľubovoľnom termíne.
Ruší sa predkladanie výpisu z katastra nehnuteľností a tiež nutnosť predkladania potvrdení súdu a potvrdení od ďalších úradov (SP, zdravotné poisťovne a daňový úrad). Po novom stačí čestné prehlásenie.
♠ U zamestnávateľa vzniká popri pozícii „inštruktor“ nová pozícia „hlavný inštruktor“, ktorý bude koordinovať prípravu skupiny žiakov v rovnakom odbore u viacerých zamestnávateľov. Kvalifikačné požiadavky na hlavného inštruktora sú rovnaké ako na inštruktora, až na požiadavku najmenej 5 rokov praxe (u inštruktora najmenej 3 roky praxe). Mimochodom, školenie inštruktorov zabezpečuje ŠIOV bezplatne.
♠ Motivácia sa zvýši aj na strane škôl, ktorým sa doteraz pri prijímaní žiakov do duálneho systému krátil normatív, čo po novom už neplatí. Škola tak dostane aj na žiakov v duálnom systéme rovnakú výšku normatívneho príspevku ako na žiaka mimo duálu.
♠ Pružnejšie bude aj určovanie výkonov škôl. Samosprávny kraj bude určovať výkony školy vo forme najvyššieho počtu žiakov 1. ročníka v danom odbore podľa kritérií určených vyhláškou a nie formou počtu tried 1. ročníka.
♠ Najvyšší počet žiakov určí úrad samosprávneho kraja rozhodnutím predsedu a nierecepcia 2 h zastupiteľstvo formou VZN.

Aj Radúz Dula v mene zamestnávateľov považuje novelu zákona za pozitívny krok, aj keď iba čiastočný: „Predpokladáme, že budú nasledovať ďalšie, aj keď už nie také zásadné.“ Za problém, ktorý brzdí lepší rozbeh duálneho systému v cestovnom ruchu považuje celkovú nerovnováhu. Kým v Tatrách a Bratislave chýbajú žiaci alebo aj celkovo školy zapojené do systému duálneho vzdelávania, v južnejších častiach a čiastočne aj na východe Slovenska je viac študentov a nedostatok zamestnávateľov. Prebudiť systém viac k životu bráni aj nedostatočná doprava z a do zamestnania v odľahlejších oblastiach. Podľa Dr. Silvie Manduľákovej, riaditeľky hotela Zelená lagúna**** na Domaši,skúšali duálne vzdelávanie už pred dvoma rokmi. Žiaľ, žiadne autobusy k nim nepremávajú. V Bratislave či v Tatrách chýbajú aj internáty pre študentov. 

O čom to vlastne je?

„Duál pripravuje žiaka tak, aby bol profesionálom s praktickými skúsenosťami hneď po skončení školy. Prirodzene a postupne si zvyká na pracovný život, nasáva firemnú kultúru a získava pracovné návyky,“ hovorí Tomáš Kurtanský zo ŠIOVu. To je pre všetky hotely a reštaurácie dosť podstatný argument. Veď si len predstavte, že svojho nového mladého pracovníka nebudete musieť učiť pripravovať zápražku, rozoznávať druhy ryže a komunikovať s hosťom tak, aby k vám prišiel aj nabudúce...

Soňa Hudecová-Podhorná ©

späť

Editoriál

Milí hotelieri a manažéri reštaurácii,

sonamožno vlastne ani netušíte, ako ste sa zrazu ocitli na stránke e-nšpirácií pre hotelový a reštauračný biznis. Skrátka, „vyššia moc“ to tak zariadila. Možno sa už nemohla pozerať na to, ako sa pomaly ale isto zamotávate do siete tzv. prevádzkovej slepoty. Ako denne riešite tisíc stále rovnakých problémov a ďalších tisíc, ktoré sa vynorili celkom nečakane a znenazdajky.

Pritom vám nemôžu neuniknúť novinky, ktoré sa v tomto biznise objavili – v prilákaní hosťa, v trendoch, smerovaní a úspechoch konkurencie. Veľmi dobre vás poznám. Však s mnohými som sa ako mediálna manažérka Zväzu hotelov a reštaurácií SR i ako novinárka, zaoberajúca sa dlhé roky hotelierstvom, cestovným ruchom a gastronómiou, stretávala. Osobne, telefonicky i mailami pod vlastnou „hlavičkou“.

Aj medzi hoteliermi – tak ako v každej inej brandži – sa nájdu ľudia, ktorí už „všetko vedia“, alebo lepšie povedané, nič už nepotrebujú vedieť. Ja ale za tie roky viem, že ich hviezdne pocity nemôžu byť viac vzdialené pravde... A že ich kariéra to napokon dokazuje.

Omnoho viac je ale tých, čo sa potešia každej novej informácii, čo chcú byť stále „na pulze dňa“ čo každý nový podnet dokážu premeniť na tvorivú inšpiráciu. Teda v prípade tejto stránky na e-nšpiráciu.

V mene hosťa ďakujem, že existujú a krôčulinkom ku krôčulinku posúvajú Slovensko na mape destinácií, ktoré sa oplatí navštíviť a ktorým sa svetové trendy hotelierstva a gastronómie nevyhýbajú.

Vaša

Soňa Hudecová-Podhorná

 

Aj vy (ne)snívate o michelinskej hviezde?

Možno snívate aspoň v najtajnejšom kútiku duše a možno by vám také niečo ani len micheinnenapadlo. Ale v každom prípade už nebude podstatné, či varíte božsky, moderne, originálne, zážitkovo, ekologicky... ale či štátna agentúra turizmu (v našom prípade by to teda bola Slovakia Travel) nájde desať miliónov na účasť v michelinovskom...

 / Čítať viac

Perlička je hydina do voza i do koča, teda na okrasu i do kuchyne

Už dávno platí, že hotel, penzión či výletná reštaurácia nesmú byť nudné. Aj vo chvíľach perličky h pxboddychu, jedenia či hoci aj len takého leňošenia pri káve treba dať hosťovi dosť podnetov, aby malo oko kde spočinúť. Skrátka, postarať sa o komplexný zážitok – v interiéri ale aj

 / Čítať viac

Hotelovo.sk servíruje: treska skrei s topinamburmi od Michala Lukačoviča

Talianska, španielska, grécka, mexická, thajská, francúzska, indická a samozrejme aj kuchyne našich susedov nie sú neznáme ani bežným slovenským labužníkom, nieto profesionálom. Horšie by sme u tých i u tých pochodili v prípade menej slávnych gastronómií. Povedzme,

 / Čítať viac

Hosť hotela sa vraj najviac teší na raňajky, obohaťte ich jelením fuetom

Poriadok a čistota na izbe. Pohodlie a harmonické prostredie. Bar otvorený celú noc, stačí len tauris zver klobásyzbehnúť výťahom. Fitness s rôznymi prístrojmi. Bazén, masáže, animácia, tenisový kurt a ďalšie športoviská. Alebo školenie mimo stereotypu firmy, večer pri krbe v cigarovom bare... Je toho veľa, na čo sa hotelový hosť môže tešiť. A predsa v prieskumoch jeho prianí

 / Čítať viac

Stane sa Európa lídrom „udržateľnosti“ turizmu?

Ekológia, zelený program, zero waste, udržateľný rozvoj... Niežeby na tom Slovákom vôbec ekológia pxbnezáležalo, ale takýto imidž firmy či hotela v mnohých západných krajinách zaváži mnoho viac. Je veľkým lákadlom a rozhodujúcim kritériom pri výbere produktu či služby. Aj organizátori medzinárodných eventov musia svojich klientov často odpovedať na to, či miesto pre

 / Čítať viac

Informatórium

 

Hotel Club Kežmarok

club kk

Trojhviezdičkový hotel v jednom z najstarších slovenských miest – a vo východiskovom bode výletov do troch národných parkov – práve oslavuje 30 rokov. Za ten čas sa pôvodných 19 izieb rozšírilo o ďalších 16, vrátane bezbariérových. Pribudla wifi, detský kútik, v garáži je dosť miest na zaparkovanie... Najväčšou devízou je však komorná atmosféra, pre ktorú hotel vyhľadáva pobytová a s ohľadom na športovú kariéru majiteľov Gantnerovcov najmä športumilná klientela. V reštaurácií sa aj štamgasti majú vždy čím novým pokochať – v zbierke poľovníckych trofejí  sú okrem európskych už aj kúsky z Kamčatky, Afriky či Mongolska.

Mirror Hospitality Expo

carlton ext

Hotel Radisson Blu Carlton (a ďalších 15 prevádzok v Bratislave a okolí) sa stane hostiteľom 5-dňového festivalu pre profesionálov i amatérov. Predstavia sa na ňom svetové mená barmanského, kuchárskeho a someliérskeho remesla - profesionáli, pôsobiaci doma i v cudzine, ale aj zahraniční majstri varešky a šejkra. Naši barmani-juniori si zasúťažia spolu s českými, maďarskými, poľskými a rakúskymi a festival vyvrcholí národným kolom barmanskej súťaže Diageo World Class; víťaz nás bude reprezentovať na svetovom finále v Sao Paulo.

Best Hotel Properties, a.s.

river park

Tímu päťhviezdičkových bratislavských hotelov Sheraton a River Park už nevelí Branislav Kačkovič (o čom redakcii začvirikali vrabce už v marci). Hotel Sheraton v komplexe Eurovea začal viesť Peter Dandár, doterajší riaditeľ DoubleTree by Hilton**** v Košiciach. Tam si na uvoľnenú stoličku sadla Adela Zakarová, ktorá v hoteli pracuje už osem rokov. V River Parku môžu hostia stretávať – ako staronového gr - Rudolfa Križana, ktorý doteraz pôsobil v Predstavenstve BHP.
 

hotel Čerešne**** Bratislava

hotel čerešne ba-polianky

V rámci projektu Čerešne City v dúbravskej časti Polianky ponúkne ubytovanie príležitostným hosťom – na úrovni štyroch hviezdičiek – aj hotel Čerešne. Developer – ITB Development ho predstavil ako 7-poschodovú budovu s 96 izbami a siedmimi 2-izbovými apartmánmi so zatrávnenou strechou, pričom ďalšie dve podlažia nájdu miesto pod zemou. Tam sa počíta s parkovaním pre 63 áut (a 27 môže parkovať v exteriéri hotela) , ale aj s krytom pre 250 ľudí. Hoci výstavba sa začína len na jar 2023, prvých hostí plánujú Čerešne privítať už o dva roky.
 

Arkady Hof **** Stupava

arkady fof stupava 3

V jednej z bočných uličiek stupavského centra pribudol hotel so 16 izbami a 8 apartmánmi. Zrodil sa rekonštrukciou panského majera zo 17. storočia. Dnes v ňom nechýba noblesná reštaurácia, ktorej šéfuje Peter Gogaľ, sála i konferenčná miestnosť; vďaka pôvodným klenbám však hotel dýcha originálnou historickou atmosférou. V pozícii výkonného riaditeľa pôsobí Peter Hain.
 

♣ Vienna House Easy Bratislava

vienna house easy ba

Bývalý hotel Chopin*** siete Vienna International, ktorý prešiel pred rokmi premenou na koncept Vienna Easy (vrátane názvu), má už nového majiteľa. Prešiel do portfólia najväčšej hotelovej franchisingovej siete – Wyndham Hotels & Resorts, ktorý sa „skrýva“ za značkami Sheraton, Hilton, Holiday Inn, Ibis Styles, Mercure, Mövenpick, Dorint, Steigenberger, Pullman, Adagio a ďalšími v 95 krajinách. Naďalej bude však značku Vienna House prevádzkovať spoločnosť HR Group so sídlom v Berlíne, ale pod prispôsobenou značkou Vienna House by Wyndham.

♣ Crowne Plaza Bratislava

crowne plaza

Už druhý rok po sebe obhájil hotel v centre hlavného mesta ocenenie najlepší MICE hotel, ktoré udeľuje World MICE Awards aj v jednotlivých krajinách. V Česku, napríklad, bodovala Corinthia Praha, v Rakúsku Grand Hotel Wien, v Maďarsku The Ritz – Carlton Budapest. Len u našich severných susedov je ocenený Zamek Janów Podlaski mimo hlavného mesta, dokonca celkom excentricky pri ukrajinských hraniciach. Svetové MICE jednotky pôsobia v Dubaji a Katare, ale ako naj „MICE organizátor“ vo svete sa umiestnila spoločnosť Liberty Czech Republic & Slovakia DMC.
 

Lomnica***** v Tatranskej Lomnici

m_warhol 2

Po desaťročí pôsobenia v Bellevue Grand Hoteli**** S. Smokovec ukončil túto etapu pracovnej kariéry tamojší riaditeľ Ing. Miroslav Warhol. Stal sa hotelovým manažérom hotela Lomnica***** v Tatranskej Lomnici. Hotel Bellevue momentálne riadi jeho predchodca Ing. Viktor Kosmák, ktorý túto funkciu už raz prevzal v roku 2011 po odchode Ing. Jany Gantnerovej. Neskôr sa stal poslancom mestského zastupiteľstva. 

MenJu Bratislava

menjú ba

V reštaurácii hotela Aston v Bratislave zavial nový vietor. Prenajali si ju slovenskí top šéfkuchári – Martin Korbelič a Tomáš Sika a nazvali ju MenJu. Dostala aj nový outfit v duchu trendu neformálnosti, vzdušnosti a prirodzených materiálov. Zmenili aj slovenský zvyk nechávať reštauráciu stále otvorenú a svojich hostí vítajú len počas pracovných dní do 14.30. Aj keď otvorili už koncom jesene, na horeca scénu sa uviedli najmä otváracou večerou Zimného festivalu jedla.
 

Eck Restaurant Devín

eck restaurant devín h-i

Zážitkovú gastronómiu hlavného mesta plánuje posunúť vpred nový Eck Restaurant v Devíne. Majiteľ Patrik Tkáč do kuchyne povolal Daniela Tillingera, ktorý sa tak na Slovensko vrátil po rokoch pôsobenia v Belgicku, Veľkej Británii a Rakúsku. Reštaurácia s kapacitou 34 hostí a salónikom pre ďalších desať, funguje len večer a rezervačným spôsobom. V podzemí našla svoje miesto vínna pivnica, pre začiatok s ôsmimi tisíckami vín. Mimochodom, názov reštaurácie má korene v prastarom názve tamojšieho miesta – Gold Eck, teda zlatý roh.

Poprad*** v Poprade

hotel poprad pp

Jeden z tradičných a „nostalgických“ hotelov v meste pod Tatrami zatvoril v októbri svoje brány. A tak 144 lôžok a prísteliek ostáva stále prázdnych. Rovnako ako konferenčná miestnosť, salón, tri menšie salóniky a príjemná reštaurácia pre 100 ľudí. Na penzión pre starších sa má premeniť aj hotel Gerlach, smutne známy mafiánskou likvidáciou policajta v 90-tych rokoch.

Grandhotel**** Starý Smokovec

grandhotel ss ext zima

K doterajším apartmánom, „venovaným“ známym osobnostiam, pribudli nedávno apartmány detského spisovateľa Daniela Heviera a českého herca Miroslava Donutila. Hotel začal túto tradíciu na jeseň 2018, kedy pokrstil izby kráľa komédie Vlastu Buriana, českej športovej legendy Emila Zátopka a slovenskej uznávanej herečky Milky Vášáryovej (ktorá si o tamojšie dvere buchla pomyselné šampanské osobne). Neskôr hotel pripravil aj apartmán českej slávice Lucie Bílej.

♣ OOCR Region Liptov

liptov bača

Oslavuje 10 rokov po tom, čo nadviazala na predošlý Klaster Liptov. Za ten čas získala štátnu dotáciu 10,2 mil. € a samosprávy vybrali na dani z ubytovania 11 mil. €. Rok 2019 prekonal rekord – 2 milióny prenocovaní. Podpisuje sa pod to bezplatná preprava skibusmi, značka Liptovské droby s pečiatkou ochrany EU, projekt Nepoznaný Liptov či podujatie ZA7HORAMI, náučné chodníky, infraštruktúra pre cyklistov - 60 kusov cyklomobiliáru i 30 elektronabíjacích staníc. Aj vďaka nim sa Liptov stal celoročne príťažlivou destináciou s potenciálom opäť po pandémii „číselne rásť“.
 

rezort Salamandra HHT

m_majtánová

Znalec vie dešifrovať, že sídlo (aj rovnomenného hotela) je Horný Hodrušský tajch. Stal sa služobným domovom Michaely Majtánovej, ktorá na Horehronie prišla z hotela Devín. "Mojim cieľom a zároveň výzvou v najbližšom období je stabilizovať hotelový personál a poskytnúť našim zamestnancom čo najlepšie zázemie pre ich fungovanie. Len spokojní zamestnanci totiž dokážu hosťom prinášať kvalitné služby a zážitky na najvyššej úrovni," hovorí o filozofii najbližšieho obdobia .
 

Choice Hotels a Radisson Hotels

choice hotels logo

Tesne pred polovicou júna sa americká sieť so 600 000 posteľami v 41 krajinách, založená v roku 1939, rozhodla kúpiť americkú časť spoločnosti Radisson Hotels. Tá je dokonca o 30 rokov staršia a zrodila sa v Minneapolise. Prevod dosiahne výšku 675 mil USD. Na Slovensku je kupec zastúpený značkou Clarion a Mamaison, do odkúpenej siete patrí hotel Radisson Blu Carlton a Park Inn by Radisson Danube – všetky v Bratislave. Tých sa však zmeny netýkajú.
 

♣ Wellness hotel Borovica**** Štrbské Pleso

čašník olex pecerytsia

Víťazstvo v 1. ročníku Taste of Tatry cup – Prosecco race, teda v behu čašníkov s proseccom na tácke, putovali do wellness hotela Borovica čašníkovi Olexandrovi Pecerytsiovi z Ukrajiny. Na Slovensku žije už päť rokov a vyštudoval tu tatranskú hotelovú akadémiu. Prvú cenu – 3-dňový pobyt v oblasti Prosecco – mu pomohla v konkurencii 29 kolegov z rôznych reštaurácií a hotelov získať nielen „rýchlosť nôh“ na 1,3–kilometrovej trati s povinnými gastropointmi, ale najmä šikovnosť a stratégia.

♣ DoubleTree by Hilton Bratislava****

p_ďurčeková 3 

Od 1. júna sa stala generálnou riaditeľkou hotela Petra Ďurčeková. Prichádza z hotela Pod lipou v Modre-Harmónii. „Chcem pokračovať v dobre nastavenom statuse mestského biznis hotela. Na niektoré služby sa pozriem z nadhľadu a budem hľadať tvorivé vylepšenia.“ Počas covidu sa tak stala v poradí už treťou najvyššou manažérkou tohto bratislavského hotela a jeho reštaurácie Toscana.

♣ Kaštieľ Turčianska Štiavnička

kaštieľ turč štiavnička apart

Spustnutý Révayovský kaštieľ zo 16. storočia sa pod taktovkou nového majiteľa - stavebnej spoločnosti Ismont mení na hotelový rezort. Zároveň pri kaštieli vyrastú budovy s apartmánmi, ktoré si záujemcovia môžu natrvalo kúpiť. Vyhovieť pamiatkarom znamená 9-miliónovú investíciu, v nej je zahrnuté okrem obnovy kaštieľa aj vybudovanie oranžerie, udržiavanie jaskýň či starostlivosť o tisícku stromov zámockého parku.


čím žila horeca scéna v upynulých rokoch
 

2013 – 2023 © Hotelovo.sk
Grafický dizajn a redakčný systém od firmy AlejTech, spol. s r.o.
Tvorba web stránok