Horúca linka

Stále riešite nedostatok zamestnancov? Skúste duálne vzdelávanie!

Kvalita hotelových a reštauračných služieb stúpla. Pribudli desiatky nových zariadení, lepších, krajších, originálnejších... A máme aj viac hostí; v sezóne praskajú prevádzky vo švíkoch a veru by sa obsadila aj kotolňa ☺ Odborníci však upozorňujú, že cestovný ruch pôjde v kvalite a následne aj atraktivite nadol. Nebudeme mať dostatok personálu...

Podľa štatistík len tretina juniorov chce ostať pracovať v brandži. A ešte menej plánuje ostať na Slovensku. Pritom majú neprimerané nároky - veľa peňazí za málo práce alebo za obsluhaneodbornú prácu. To znamená stovky pohovorov ale len zlomok skutočne uzatvorených pracovných zmlúv. Veď kto by poldruha tisíckou platil kuchára, čo vie len nasypať convenient do vody... alebo recepčnú, ktorá pri pozdrave zahraničnému hosťovi potrebuje slovník. 

Ako riešenie nedostatku absolventov odborných škôl, ktorý by aj skutočne pracovali vo svojom odbore a na Slovensku, napokon v školskom roku 2015/2016 uzrel svetlo sveta systém duálneho vzdelávania. Nadväzuje na dobré praktiky minulého storočia. 

Certifikovaných zariadení je aj v cestovnom ruchu čoraz viac; v súčasnosti vyše 80 zamestnávateľov so 160 prevádzkami. Ale skutočných prípadov využitia duálneho vzdelávania, teda podpísaných zmlúv málo. Expert Republikovej únie zamestnávateľom pre cestovný ruch Mgr. Radúz Dula z toho viní predovšetkým nedostatočnú osvetu - malú informovanosť rodičov a žiakov, škôl i zamestnávateľov. Očakáva od štátu odštartovanie masívnej propagácie smerom ku všetkým zúčastneným stranám. Súhlasí s ním aj obchodná riaditeľka spoločnosti Sorea Ing. Beáta Tȍrȍková: „Jednej z našich riaditeliek končí dcéra základnú školu. Vôbec sa o možnosti duálneho vzdelávania nedozvedeli.“ 

Prečo áno?

„V duchu hesla „trpezlivosť ruže prináša“ sme ochotní venovať žiakovi veľa času, pretože si z neho môžeme vychovať dobrého kuchára alebo čašníka. Zatiaľ sme sa rozhodli pre tieto dve profesie. Pätnásťročné dieťa je nepopísaná tabuľa a za tri roky ju môžeme popísať tak, aby to bolo pre všetkých prospešné. Pre neho, pre nás, pre školu a samozrejme pre hosťa. Je dobré, že žiak sa učí na jednom pracovisku a zamestnávateľov tak nestrieda,“ vysvetľuje Edita Kurnocíková, manažérka hotela Mama´s**** v Bratislave. V hoteli vidia v duálnom vzdelávaní takú šancu, že sú ochotní zvládať všetky povinnosti a nároky. Napríklad, učebné osnovy, ktoré dostali od školy. „Podľa osnov musí žiak zvládať aj suroviny a technológie, ktoré v jedálnom lístku našej Panasian Mama´s Restaurant pochopiteľne nemáme. Vyriešime to tak, že budúcemu majstrovi kuchárovi vytvoríme priestor v biznis menu,“ E. Kurnocíková má na mysli, povedzme, porciovanie moriaka. Hostí bude v ten deň čakať silný morčací vývar s ázijskými rezancami alebo morčacie prsičká s tom-yum omáčkou...

Podobné názory na systém duálneho vzdelávania má aj riaditeľka wellness hotela Diplomat**** v Rajeckých Tepliciach Michaela Morvayová, ktorá túto myšlienku hodnotí veľmi pozitívne. Duálne vzdelávanie beží aj v hoteli Dubná skala**** v Žiline, hoteli Panoráma**** v Trenčianskych Tepliciach, hoteli Grand**** v Jasnej, hoteli Roca*** v Košiciach, penzióne Zuckmann Villa v Piešťanoch, reštaurácii Spicy Brown v Trenčíne, Artemis v Turzovke a Študentských domovoch a jedálňach Technickej univerzity v Košiciach. Reštaurácia Mc´Donaldžiaci v kuchyni´s v Nitre si vďaka dobrej minuloročnej skúsenosti opäť vzala čašníka – prváka.

Prečo nie?

„Na takomto type školy som učila, a tak vidím veľa nezodpovedaných otázok. O odmeňovaní lektorov, pre ktorých je toto vzdelávanie nad rámec povinnosti. O výbere a nábore žiakov z 9. ročníka základných škôl; akýkoľvek žiak je veľký otáznik. Môžem si zvoliť, ako ho budem honorovať a zaviazať ho na vrátenie prostriedkov, pokiaľ u nás neodpracuje zaviazanú dobu po vyučení... začnem sa súdiť s rodinami? Odpraxuje u nás dva týždne z mesiaca, ale musím ho pripraviť nielen prakticky ale aj teoreticky na skúšky. Pritom, samozrejme, musím mať človeka – lektora, ktorý to zvládne. Pri dnešnej migrácii čašníkov a kuchárov však môže z hotela odísť a jeho nástupca už nemusí byť na lektora vhodný. Pri doterajšej praxi išlo o zadeľovanie úloh, vysvetľovanie a kontrolu, ale bez zodpovednosti za vedomosti a zručnosti.. Ak príde k nejakým zmenám, možno sa zapojíme. Zatiaľ sme ale spokojní s doterajšou formou praxe,“ vidí to inou optikou Mgr. Anna Labošová, riaditeľka hotela Mikado**** v Nitre, ktorý je inak v duálnom vzdelávaní certifikovaný na sedem rokov. S doterajšou praxou juniorov je spokojná aj Ing. Zuzana Kovaľová, riaditeľka hotela Lomnica**** v Tatranskej Lomnici a Nina Cvopová, riaditeľka hotela Malvázia**** v Prievaloch. Napriek všeobecnému nedostatku cieľavedomých žiakov, ktorí by sa príprave na povolanie venovali naplno a s nadšením, sa im darí oddeliť zrno od lemplov a hádam si takto vychovať budúcich zamestnancov.

Čo prináša novela

V tomto školskom roku vstúpila do platnosti novela Zákona o odbornom vzdelávaní a príprave. Zmenil sa termín na vstup žiaka do systému, už to nie je do konca augusta, ale počas celého prvého polroka. Skrátila sa výpovedná lehota, zvýhodnili sa podmienky na poskytovanie štipendia, zrušila sa horná hranica odmeny za samostatnú prácu. „Dôležitým stimulom sú priame platby pre malé a stredné firmy, poskytujúce praktické vzdelávanie. Môžu škola - ha lmzískať príspevok až 1000 eur na každého žiaka. Doterajšie daňové úľavy pritom zostávajú zachované,“ hovorí Tomáš Kurtanský zo ŠIOV-u.

Zmeny v novele:
♠ Podstatne sa zníži celková byrokracia spojená so vstupom firiem a škôl do systému duálneho vzdelávania.
♠ V overovaní spôsobilosti zamestnávateľa pre duálne vzdelávanie sa ruší termín na predkladanie žiadosti o overenie spôsobilosti (do 30. septembra). Zamestnávateľ tak môže predkladať žiadosť počas celého roka v ľubovoľnom termíne.
Ruší sa predkladanie výpisu z katastra nehnuteľností a tiež nutnosť predkladania potvrdení súdu a potvrdení od ďalších úradov (SP, zdravotné poisťovne a daňový úrad). Po novom stačí čestné prehlásenie.
♠ U zamestnávateľa vzniká popri pozícii „inštruktor“ nová pozícia „hlavný inštruktor“, ktorý bude koordinovať prípravu skupiny žiakov v rovnakom odbore u viacerých zamestnávateľov. Kvalifikačné požiadavky na hlavného inštruktora sú rovnaké ako na inštruktora, až na požiadavku najmenej 5 rokov praxe (u inštruktora najmenej 3 roky praxe). Mimochodom, školenie inštruktorov zabezpečuje ŠIOV bezplatne.
♠ Motivácia sa zvýši aj na strane škôl, ktorým sa doteraz pri prijímaní žiakov do duálneho systému krátil normatív, čo po novom už neplatí. Škola tak dostane aj na žiakov v duálnom systéme rovnakú výšku normatívneho príspevku ako na žiaka mimo duálu.
♠ Pružnejšie bude aj určovanie výkonov škôl. Samosprávny kraj bude určovať výkony školy vo forme najvyššieho počtu žiakov 1. ročníka v danom odbore podľa kritérií určených vyhláškou a nie formou počtu tried 1. ročníka.
♠ Najvyšší počet žiakov určí úrad samosprávneho kraja rozhodnutím predsedu a nierecepcia 2 h zastupiteľstvo formou VZN.

Aj Radúz Dula v mene zamestnávateľov považuje novelu zákona za pozitívny krok, aj keď iba čiastočný: „Predpokladáme, že budú nasledovať ďalšie, aj keď už nie také zásadné.“ Za problém, ktorý brzdí lepší rozbeh duálneho systému v cestovnom ruchu považuje celkovú nerovnováhu. Kým v Tatrách a Bratislave chýbajú žiaci alebo aj celkovo školy zapojené do systému duálneho vzdelávania, v južnejších častiach a čiastočne aj na východe Slovenska je viac študentov a nedostatok zamestnávateľov. Prebudiť systém viac k životu bráni aj nedostatočná doprava z a do zamestnania v odľahlejších oblastiach. Podľa Dr. Silvie Manduľákovej, riaditeľky hotela Zelená lagúna**** na Domaši,skúšali duálne vzdelávanie už pred dvoma rokmi. Žiaľ, žiadne autobusy k nim nepremávajú. V Bratislave či v Tatrách chýbajú aj internáty pre študentov. 

O čom to vlastne je?

„Duál pripravuje žiaka tak, aby bol profesionálom s praktickými skúsenosťami hneď po skončení školy. Prirodzene a postupne si zvyká na pracovný život, nasáva firemnú kultúru a získava pracovné návyky,“ hovorí Tomáš Kurtanský zo ŠIOVu. To je pre všetky hotely a reštaurácie dosť podstatný argument. Veď si len predstavte, že svojho nového mladého pracovníka nebudete musieť učiť pripravovať zápražku, rozoznávať druhy ryže a komunikovať s hosťom tak, aby k vám prišiel aj nabudúce...

Soňa Hudecová-Podhorná ©

späť

Editoriál

Milí hotelieri a manažéri reštaurácii,

sonamožno vlastne ani netušíte, ako ste sa zrazu ocitli na stránke e-nšpirácií pre hotelový a reštauračný biznis. Skrátka, „vyššia moc“ to tak zariadila. Možno sa už nemohla pozerať na to, ako sa pomaly ale isto zamotávate do siete tzv. prevádzkovej slepoty. Ako denne riešite tisíc stále rovnakých problémov a ďalších tisíc, ktoré sa vynorili celkom nečakane a znenazdajky.

Pritom vám nemôžu neuniknúť novinky, ktoré sa v tomto biznise objavili – v prilákaní hosťa, v trendoch, smerovaní a úspechoch konkurencie. Veľmi dobre vás poznám. Však s mnohými som sa ako mediálna manažérka Zväzu hotelov a reštaurácií SR i ako novinárka, zaoberajúca sa dlhé roky hotelierstvom, cestovným ruchom a gastronómiou, stretávala. Osobne, telefonicky i mailami pod vlastnou „hlavičkou“.

Aj medzi hoteliermi – tak ako v každej inej brandži – sa nájdu ľudia, ktorí už „všetko vedia“, alebo lepšie povedané, nič už nepotrebujú vedieť. Ja ale za tie roky viem, že ich hviezdne pocity nemôžu byť viac vzdialené pravde... A že ich kariéra to napokon dokazuje.

Omnoho viac je ale tých, čo sa potešia každej novej informácii, čo chcú byť stále „na pulze dňa“ čo každý nový podnet dokážu premeniť na tvorivú inšpiráciu. Teda v prípade tejto stránky na e-nšpiráciu.

V mene hosťa ďakujem, že existujú a krôčulinkom ku krôčulinku posúvajú Slovensko na mape destinácií, ktoré sa oplatí navštíviť a ktorým sa svetové trendy hotelierstva a gastronómie nevyhýbajú.

Vaša

Soňa Hudecová-Podhorná

 

Ja som Lipták, kto je viac? Nuž hosť, čo sa zaslúžil o 1,8 mil prenocovaní!

 Región Liptov pred rokom oslavoval 4,5-percentný nárast obsadenosti, takže Vysokým Tatrám šliape pomaly na päty. Čísla za minulý rok ho potešili ešte viac; počet prenocovaní totiž medziročne podrástol až o 6,67 percent na 1 719 368 a počet návštevníkov „vyskočil“ až o 7,75 percent. Zaslúžili sa o to aj zahraniční návštevníci; prišlo ich o trochu viac než rok predtým. Aj keď najvyšší podiel - 65 percent stále patrí Slovákom.

15. 3. 2019 / Čítať viac

Dávate si pozor na neplatičov? V tomto roku ich bude viac.

Stačí zopár neplatičov a už to ide ako lavína. Neplatia vám, nuž ani vy nemáte z čoho zaplatiť dodávateľov tovaru, insourcované a servisné služby, mzdy zamestnancov, dane a poplatky... A nielen to. Zlý chýr sa po malom Slovensku roznesie veľmi rýchlo. Každá event agentúra, každá firma sa bojí organizovať podujatie v zariadení, ktorému hrozí nedostatok kvalitných potravín či fungujúcej konferenčnej techniky. Veď dodávatelia kašlú na vašu druhotnú platobnú neschopnosť a jednoducho sa vám oblúkom vyhnú.

tomto roku to bude horšie a vám neostane nič iné, len si vašich klientov viac preverovať a celkovo neplateniu predchádzať. Radšej objednávku oželieť, než s ňou mať náklady a potom

18. 2. 2019 / Čítať viac

Už zháňate ľudí so znalosťou čínštiny?

Anglicky, nemecky, rusky, francúzsky, španielsky, taliansky ... žiadna jazyková znalosť vašich zamestnancov nie je na zahodenie. Zdá sa však, že na popredné miesta sa prebojuje aj čínština. Podľa štatistiky Bratislava Tourist Board-u sa totiž v roku 2018 stali najpočetnejšou skupinou návštevníkov hlavného mesta práve obyvatelia krajiny draka.

„Vnímame ich dlhodobo stúpajúci záujem o Bratislavu, pričom medziročne ich návštevy vzrástli o takmer 24 percent. Preto spolupráca s touroperátormi, cielená propagácia

20. 12. 2018 / Čítať viac

Aj vy hľadáte personál ako povestnú ihlu v kope sena ?

Za deviatimi horami a deviatim dolinami... rozprestierala sa krajina zvaná Slovensko. Občas sa v nej nelogicky piesok lial a voda sypala (keď poslanci schvaľovali a ministerstvá navrhovali šibnuté legislatívne zmeny, rozšírenia zákonov a vyhlášok, košatenie pravidiel...).

No a ako to býva v mnohých príbehoch, aj tu občas stál v poli zámoček. Teda niekedy zámoček, inokedy business hotel, rezort, penzión, reštaurácia. A vo dverách človek v obleku alebo kostýmčeku, čo lákal okoloidúcich. Nie však hostí, čo by prišli hlavu zložiť na posteľ pod baldachýnom či plazmovou obrazovkou alebo zasadli za stôl k dobrému obedu. Lákali zamestnancov, čašníkov, kuchárov, chyžné, recepčných... do práce jednoduchej i zložitej,

 / Čítať viac

Informatórium

Vienna House Easy*** Bratislava

vienna house easy ba

Po krátkom pôsobení Rumuna Georga Rosu v riaditeľskej pozícii sa na toto miesto vrátila Lucia Arbetová. Výzvu oživiť ruch v obnovenom hoteli neďaleko letiska prijala po tom, čo Vienna House Dvořák**** v Karlových Varoch kúpili iní vlastníci. Ten totiž – v rámci „vnútorných pohybov“ rakúskej siete - riadila od júna 2016.
 

♣ Liptovská hviezda

liptovská hviezda 18
Do tohto ročníka „mystery shopping“ sa zapojilo 14 reštaurácií a 5 kaviarní z Liptovského Mikuláša, Ružomberka a Demänovskej Doliny. Organizácia Region Liptov pritom oslovila 67 zariadení; z nich si však menej než tretina trúfla nechať preveriť kvalitu svojich služieb. Tentoraz však nezávislá spoločnosť hodnotí prevádzky až dvakrát – v zimnej a potom v letnej sezóne.

♣ Greenfood Restaurant Senec

greenfood pekáreň 2 

Značka sa presťahovala z Ratnoviec do rodného mesta jedného z majiteľov – Tibora Samaranského (vpr.). Spolu s Martinom Maslančíkom ju však z reštauračnej gastronómie pretransformovali na pekáreň, zaoberajúcu sa najmä kváskovým chlebom. K pôvodným siedmim druhom napr. pohánkovému, špaldovému alebo chlebu z pivného sladu., postupne pribúdajú ďalšie. Klasická gastronómia má momentálne podobu cateringu a poradenstva.
 

♣ International**** Veľká Lomnica

international vl bež trate

Z podtatranského golfového hotela pri areáli Black Stork sa v tomto ročnom období stáva lyžiarsky. V tejto zimnej sezóne však upravila a udržiava spoločnosť Golf International vyše 10 km bežeckých tratí ešte skôr než zvyčajne – už od Vianoc. Hostia – rekreační bežkári na ne majú bezplatný vstup. Trate sa stanú aj dejiskom tradičných februárových bežkárskych pretekov či Balónovej fiesty.

Grand hotel Bellevue**** V.Tatry

bellevue tatry - m_warhol 

Predošlého riaditeľa Viktora Kosmáka, ktorý vo funkcii pôsobil od roku 2011 a teraz zasadne v mestskom zastupiteľstve, nahradil Miroslav Warhol. Po práci v zahraničí na pozícii F&B managera sa šesť rokov staral o „sales“ hotela Bellevue. Plánuje pokračovať v rekonštrukcii izieb, rozšírení wellness centra o detský bazén i priestor balneo.

Thuries Academy

img_6313

Juraj Hruška, Vojto Artz, Jaroslav Hladík... a ďalších 150 slovenských kuchárov sa už môže pochváliť certifikátom Thuries Academy. Škola pre profesionálov otvorila už svoj 12. ročník – v kategóriách A, B, ale už aj C je . Zamestnávatelia z radov hotelov i reštaurácií oceňujú, že sa im tak s malými nákladmi vracia nielen majster modernejšej a zdravšej gastronómie, ale aj s efektívnejším prístupom k využitiu surovín a filozofiou zero waste i vyššou produktivitou práce.


Čo sa udialo v minulých rokoch


 

2013 – 2019 © Hotelovo.sk
Grafický dizajn a redakčný systém od firmy AlejTech, spol. s r.o.
Tvorba web stránok