Horúca linka

Stále riešite nedostatok zamestnancov? Skúste duálne vzdelávanie!

Kvalita hotelových a reštauračných služieb stúpla. Pribudli desiatky nových zariadení, lepších, krajších, originálnejších... A máme aj viac hostí; v sezóne praskajú prevádzky vo švíkoch a veru by sa obsadila aj kotolňa ☺ Odborníci však upozorňujú, že cestovný ruch pôjde v kvalite a následne aj atraktivite nadol. Nebudeme mať dostatok personálu...

Podľa štatistík len tretina juniorov chce ostať pracovať v brandži. A ešte menej plánuje ostať na Slovensku. Pritom majú neprimerané nároky - veľa peňazí za málo práce alebo za obsluhaneodbornú prácu. To znamená stovky pohovorov ale len zlomok skutočne uzatvorených pracovných zmlúv. Veď kto by poldruha tisíckou platil kuchára, čo vie len nasypať convenient do vody... alebo recepčnú, ktorá pri pozdrave zahraničnému hosťovi potrebuje slovník. 

Ako riešenie nedostatku absolventov odborných škôl, ktorý by aj skutočne pracovali vo svojom odbore a na Slovensku, napokon v školskom roku 2015/2016 uzrel svetlo sveta systém duálneho vzdelávania. Nadväzuje na dobré praktiky minulého storočia. 

Certifikovaných zariadení je aj v cestovnom ruchu čoraz viac; v súčasnosti vyše 80 zamestnávateľov so 160 prevádzkami. Ale skutočných prípadov využitia duálneho vzdelávania, teda podpísaných zmlúv málo. Expert Republikovej únie zamestnávateľom pre cestovný ruch Mgr. Radúz Dula z toho viní predovšetkým nedostatočnú osvetu - malú informovanosť rodičov a žiakov, škôl i zamestnávateľov. Očakáva od štátu odštartovanie masívnej propagácie smerom ku všetkým zúčastneným stranám. Súhlasí s ním aj obchodná riaditeľka spoločnosti Sorea Ing. Beáta Tȍrȍková: „Jednej z našich riaditeliek končí dcéra základnú školu. Vôbec sa o možnosti duálneho vzdelávania nedozvedeli.“ 

Prečo áno?

„V duchu hesla „trpezlivosť ruže prináša“ sme ochotní venovať žiakovi veľa času, pretože si z neho môžeme vychovať dobrého kuchára alebo čašníka. Zatiaľ sme sa rozhodli pre tieto dve profesie. Pätnásťročné dieťa je nepopísaná tabuľa a za tri roky ju môžeme popísať tak, aby to bolo pre všetkých prospešné. Pre neho, pre nás, pre školu a samozrejme pre hosťa. Je dobré, že žiak sa učí na jednom pracovisku a zamestnávateľov tak nestrieda,“ vysvetľuje Edita Kurnocíková, manažérka hotela Mama´s**** v Bratislave. V hoteli vidia v duálnom vzdelávaní takú šancu, že sú ochotní zvládať všetky povinnosti a nároky. Napríklad, učebné osnovy, ktoré dostali od školy. „Podľa osnov musí žiak zvládať aj suroviny a technológie, ktoré v jedálnom lístku našej Panasian Mama´s Restaurant pochopiteľne nemáme. Vyriešime to tak, že budúcemu majstrovi kuchárovi vytvoríme priestor v biznis menu,“ E. Kurnocíková má na mysli, povedzme, porciovanie moriaka. Hostí bude v ten deň čakať silný morčací vývar s ázijskými rezancami alebo morčacie prsičká s tom-yum omáčkou...

Podobné názory na systém duálneho vzdelávania má aj riaditeľka wellness hotela Diplomat**** v Rajeckých Tepliciach Michaela Morvayová, ktorá túto myšlienku hodnotí veľmi pozitívne. Duálne vzdelávanie beží aj v hoteli Dubná skala**** v Žiline, hoteli Panoráma**** v Trenčianskych Tepliciach, hoteli Grand**** v Jasnej, hoteli Roca*** v Košiciach, penzióne Zuckmann Villa v Piešťanoch, reštaurácii Spicy Brown v Trenčíne, Artemis v Turzovke a Študentských domovoch a jedálňach Technickej univerzity v Košiciach. Reštaurácia Mc´Donaldžiaci v kuchyni´s v Nitre si vďaka dobrej minuloročnej skúsenosti opäť vzala čašníka – prváka.

Prečo nie?

„Na takomto type školy som učila, a tak vidím veľa nezodpovedaných otázok. O odmeňovaní lektorov, pre ktorých je toto vzdelávanie nad rámec povinnosti. O výbere a nábore žiakov z 9. ročníka základných škôl; akýkoľvek žiak je veľký otáznik. Môžem si zvoliť, ako ho budem honorovať a zaviazať ho na vrátenie prostriedkov, pokiaľ u nás neodpracuje zaviazanú dobu po vyučení... začnem sa súdiť s rodinami? Odpraxuje u nás dva týždne z mesiaca, ale musím ho pripraviť nielen prakticky ale aj teoreticky na skúšky. Pritom, samozrejme, musím mať človeka – lektora, ktorý to zvládne. Pri dnešnej migrácii čašníkov a kuchárov však môže z hotela odísť a jeho nástupca už nemusí byť na lektora vhodný. Pri doterajšej praxi išlo o zadeľovanie úloh, vysvetľovanie a kontrolu, ale bez zodpovednosti za vedomosti a zručnosti.. Ak príde k nejakým zmenám, možno sa zapojíme. Zatiaľ sme ale spokojní s doterajšou formou praxe,“ vidí to inou optikou Mgr. Anna Labošová, riaditeľka hotela Mikado**** v Nitre, ktorý je inak v duálnom vzdelávaní certifikovaný na sedem rokov. S doterajšou praxou juniorov je spokojná aj Ing. Zuzana Kovaľová, riaditeľka hotela Lomnica**** v Tatranskej Lomnici a Nina Cvopová, riaditeľka hotela Malvázia**** v Prievaloch. Napriek všeobecnému nedostatku cieľavedomých žiakov, ktorí by sa príprave na povolanie venovali naplno a s nadšením, sa im darí oddeliť zrno od lemplov a hádam si takto vychovať budúcich zamestnancov.

Čo prináša novela

V tomto školskom roku vstúpila do platnosti novela Zákona o odbornom vzdelávaní a príprave. Zmenil sa termín na vstup žiaka do systému, už to nie je do konca augusta, ale počas celého prvého polroka. Skrátila sa výpovedná lehota, zvýhodnili sa podmienky na poskytovanie štipendia, zrušila sa horná hranica odmeny za samostatnú prácu. „Dôležitým stimulom sú priame platby pre malé a stredné firmy, poskytujúce praktické vzdelávanie. Môžu škola - ha lmzískať príspevok až 1000 eur na každého žiaka. Doterajšie daňové úľavy pritom zostávajú zachované,“ hovorí Tomáš Kurtanský zo ŠIOV-u.

Zmeny v novele:
♠ Podstatne sa zníži celková byrokracia spojená so vstupom firiem a škôl do systému duálneho vzdelávania.
♠ V overovaní spôsobilosti zamestnávateľa pre duálne vzdelávanie sa ruší termín na predkladanie žiadosti o overenie spôsobilosti (do 30. septembra). Zamestnávateľ tak môže predkladať žiadosť počas celého roka v ľubovoľnom termíne.
Ruší sa predkladanie výpisu z katastra nehnuteľností a tiež nutnosť predkladania potvrdení súdu a potvrdení od ďalších úradov (SP, zdravotné poisťovne a daňový úrad). Po novom stačí čestné prehlásenie.
♠ U zamestnávateľa vzniká popri pozícii „inštruktor“ nová pozícia „hlavný inštruktor“, ktorý bude koordinovať prípravu skupiny žiakov v rovnakom odbore u viacerých zamestnávateľov. Kvalifikačné požiadavky na hlavného inštruktora sú rovnaké ako na inštruktora, až na požiadavku najmenej 5 rokov praxe (u inštruktora najmenej 3 roky praxe). Mimochodom, školenie inštruktorov zabezpečuje ŠIOV bezplatne.
♠ Motivácia sa zvýši aj na strane škôl, ktorým sa doteraz pri prijímaní žiakov do duálneho systému krátil normatív, čo po novom už neplatí. Škola tak dostane aj na žiakov v duálnom systéme rovnakú výšku normatívneho príspevku ako na žiaka mimo duálu.
♠ Pružnejšie bude aj určovanie výkonov škôl. Samosprávny kraj bude určovať výkony školy vo forme najvyššieho počtu žiakov 1. ročníka v danom odbore podľa kritérií určených vyhláškou a nie formou počtu tried 1. ročníka.
♠ Najvyšší počet žiakov určí úrad samosprávneho kraja rozhodnutím predsedu a nierecepcia 2 h zastupiteľstvo formou VZN.

Aj Radúz Dula v mene zamestnávateľov považuje novelu zákona za pozitívny krok, aj keď iba čiastočný: „Predpokladáme, že budú nasledovať ďalšie, aj keď už nie také zásadné.“ Za problém, ktorý brzdí lepší rozbeh duálneho systému v cestovnom ruchu považuje celkovú nerovnováhu. Kým v Tatrách a Bratislave chýbajú žiaci alebo aj celkovo školy zapojené do systému duálneho vzdelávania, v južnejších častiach a čiastočne aj na východe Slovenska je viac študentov a nedostatok zamestnávateľov. Prebudiť systém viac k životu bráni aj nedostatočná doprava z a do zamestnania v odľahlejších oblastiach. Podľa Dr. Silvie Manduľákovej, riaditeľky hotela Zelená lagúna**** na Domaši,skúšali duálne vzdelávanie už pred dvoma rokmi. Žiaľ, žiadne autobusy k nim nepremávajú. V Bratislave či v Tatrách chýbajú aj internáty pre študentov. 

O čom to vlastne je?

„Duál pripravuje žiaka tak, aby bol profesionálom s praktickými skúsenosťami hneď po skončení školy. Prirodzene a postupne si zvyká na pracovný život, nasáva firemnú kultúru a získava pracovné návyky,“ hovorí Tomáš Kurtanský zo ŠIOVu. To je pre všetky hotely a reštaurácie dosť podstatný argument. Veď si len predstavte, že svojho nového mladého pracovníka nebudete musieť učiť pripravovať zápražku, rozoznávať druhy ryže a komunikovať s hosťom tak, aby k vám prišiel aj nabudúce...

Soňa Hudecová-Podhorná ©

späť

Editoriál

Milí hotelieri a manažéri reštaurácii,

sonamožno vlastne ani netušíte, ako ste sa zrazu ocitli na stránke e-nšpirácií pre hotelový a reštauračný biznis. Skrátka, „vyššia moc“ to tak zariadila. Možno sa už nemohla pozerať na to, ako sa pomaly ale isto zamotávate do siete tzv. prevádzkovej slepoty. Ako denne riešite tisíc stále rovnakých problémov a ďalších tisíc, ktoré sa vynorili celkom nečakane a znenazdajky.

Pritom vám nemôžu neuniknúť novinky, ktoré sa v tomto biznise objavili – v prilákaní hosťa, v trendoch, smerovaní a úspechoch konkurencie. Veľmi dobre vás poznám. Však s mnohými som sa ako mediálna manažérka Zväzu hotelov a reštaurácií SR i ako novinárka, zaoberajúca sa dlhé roky hotelierstvom, cestovným ruchom a gastronómiou, stretávala. Osobne, telefonicky i mailami pod vlastnou „hlavičkou“.

Aj medzi hoteliermi – tak ako v každej inej brandži – sa nájdu ľudia, ktorí už „všetko vedia“, alebo lepšie povedané, nič už nepotrebujú vedieť. Ja ale za tie roky viem, že ich hviezdne pocity nemôžu byť viac vzdialené pravde... A že ich kariéra to napokon dokazuje.

Omnoho viac je ale tých, čo sa potešia každej novej informácii, čo chcú byť stále „na pulze dňa“ čo každý nový podnet dokážu premeniť na tvorivú inšpiráciu. Teda v prípade tejto stránky na e-nšpiráciu.

V mene hosťa ďakujem, že existujú a krôčulinkom ku krôčulinku posúvajú Slovensko na mape destinácií, ktoré sa oplatí navštíviť a ktorým sa svetové trendy hotelierstva a gastronómie nevyhýbajú.

Vaša

Soňa Hudecová-Podhorná

 

Informatórium

Double Tree by Hilton**** Bratislava

r_beneš

Po 9 rokoch dostali dvere ku gr hotela inú tabuľku. Už pred časom odtiaľ odišla Rozwitha Bieber, v septembri na túto pozíciu nastúpil Radim Beneš. Kvôli nej sa presťahoval do rodnej Bratislavy späť z Moravy, kde pracoval na rovnakej pozícii v Quality Hotel Brno Exhibition Centre siete CPI Hotels.
 

Sekcia cestovného ruchu MDV SR

r_dula 3

Od 13. augusta tohto roka odišiel doterajší generálny riaditeľ sekcie cestovného ruchu na MDV SR Radúz Dula, PhD. na „materskú dovolenku“. Zastupovaním je momentálne poverená Jana Gasperová, Mgr. PhD., vedúca kancelárie štátnej tajomníčky.

 

Baske Villa Trenčianske Teplice

baske villa trt

Jeden z top penziónov na Slovensku chytil po rekonštrukcii nový dych. Tentoraz sa o to viac postaral Juraj Podmanický, syn Slavomíra Podmanického, ktorý penzión kúpil pred 18 rokmi ešte pod pôvodným názvom Venezia. Začiatkom 20. storočia ho dal postaviť gróf Oliver Seldern. O špičkovú gastronómiu sa stará Marek Daniel, známy z bratislavského hotela Albrecht***** .

 

Grandhotel**** Starý Smokovec

gh ss ext

Spoločnosť TMR sa rozhodla otvoriť stálicu tatranského hotelového neba až v novembri. To ale neznamená, že tam plánujú filozofiu „ticho lieči“. Práve naopak, hotel má ožiť džavotom detí (a ich rodičov), pretože počas leta si ho ako celok vzala pod svoje animačné krídla CK Satur.

 

♣ Le Bistro Fou Nová Baňa

le bistro fou nb

Mierne zážitkovú kuchyňu prináša do žarnovického regiónu s nie veľmi oslnivou gastronómiou nový prírastok – reštaurácia Le Bistro Fou. Už názov a logo má napovedať, že sa tu hosť stretne s francúzskymi špecialitkami, napríklad, slimákmi.

 

♣ Devín**** Bratislava

devín ext 2

V súvislosti so zmenou majiteľov hotela odišiel z pozície dlhoročného generálneho riaditeľa  Ing. Tomáš Ondrčka, prezident Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska. Výkonné vedenie prevzal Nenad Smilajkov, ktorý  riadi aj wellness hotel Zochova chata.
 

♣ Nepoznaný Liptov

liptov bača

Projekt OOCR Region Liptov predstaví verejnosti poklady, späté s prírodou a tradíciami - horské pramene a vodopády, okolité travertíny, liptovské remeslá, salaše, ale aj menej známe prírodné zákutia a túry. Začína témou salašníctva, pretože máj sa považuje za mesiac bryndze - z prvej paše oviec na zelených lúkach. Projekt predstaví hosťom regiónu pastiersku kultúru, históriu salašníctva i samotnú ovečku „valašku“. Na Želmíru 23. mája sa skanzen Pribylina stane miestom tradičného podujatia Ovčiarska nedeľa..
 

HoReCa Summit 2020

horeca summit 20 - sme

Po tom, čo Trend ukončil svoje konferenčné aktivity, prevzalo žezlo dlhoročnej tradície SME. A tak sa 21.-22.9. stretnú hotelieri a manažéri reštaurácií v Grand Hoteli Bellevue v Hornom Smokovci, aby si vypočuli nielen skúsenosti úspešných kolegov, ale aj profesionálnych koučov a inštitúcií pôsobiacich v cestovnom ruchu. Slovo bude mať aj minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak. V prvom paneli, venovanom požiadavkám hotelierov voči vláde sa, žiaľ, nestretne štátna tajomníčka MDV SR Katarína Bruncková, riaditeľ sekcie CR Radúz Dula, riaditeľ Agentúry pre CR Václav Mika so žiadnym predstaviteľom Asociácie hotelov a reštaurácií SR, ktorá účasť odmietla.

The Cuba Libre Rum & Cigar House Žilina

cuba libre za

Po prevádzkach v Bratislave, Košiciach, Prešove a Varšave otvára spoločnosť Fusion Group piaty bar tohto konceptu.. A tak sa už aj na severe Slovenska môžu hostia stať členom rumového klubu - prenajať si vitrínu pre vlastnú fľašu rumu, zúčastňovať sa na rumových workshopoch či riadených degustáciách najmä pod vedením ambassadora konceptu Roberta Resmera.

Dvor Lehôtka

dvor lehôtka ext

Gastronomicky zanedbaný región stredného Pohronia sa podujala podvihnúť nová reštaurácia „na zelenej lúke“ medzi Žarnovicou a Žiarom nad Hronom. Jej ambíciou je nielen stať sa zastávkou na zasýtenie, ale vyhľadávaným cieľom. Nielen vďaka nabíjacím staniciam pre elektromobily, jazierku či hojdacím laviciam v záhrade, ale najmä samotnej gastronómii. Šéfkuchárovi Marekovi Čákovskému v tom pomáhajú a hosťujú majstri zvučného mena – Gabo Kocák, Vojto Artz...

Holiday Inn*** Bratislava

holiday inn ba

Stálica konferenčnej scény v hlavnom meste stojí pred rozhodnutím prebudovať hotel na byty. Aj v tejto súvislosti sa tamojší riaditeľ Ing. Róbert Ďurica presunul do iného hotela spoločnosti Slovkarpatia – hotela Bratislava****. Nahradil tak doterajšiu riaditeľku, ktorá sa bude venovať materským povinnostiam.

Regal Burgers Grill Kalná nad Hronom

riders burgers int

Z food-trucku a okienka na výdaj jedál vyrástla veľkorysá reštaurácia v peknom retro štýle a s výrečnou motorkou na priečelí. Hostia si tu pochutnajú na povestných burgeroch v čerstvých žemliach od miestneho majstra pekára, ale aj na iných jedlách. Predovšetkým z čerstvých a lokálnych surovín, na ktorých kvalitu sa podľa majiteľa Petra Kecskesa môžu naozaj spoľahnúť.

Letná sezóna Vysokých Tatier

vysoké tatry leto 

Jazdou historických električiek Kométa a Trojča z Popradu až na Štrbské pleso otvorili Vysoké Tatry tohtoročnú „neľahkú“ letnú turistickú sezónu. Pre veľhory má význam o to viac, že vinou koronavírusu prišli o ekonomicky dôležitý záver lyžovačiek i celú jarnú turistiku. Štátna tajomníčka MDVSR Katarína Bruncková pri tej príležitosti povedala, že toto leto je rozhodujúce pre prežitie prevádzkovateľov hotelov a ďalších služieb turizmu.

Grand hotel River Park***** Bratislava

river park

Hotel z luxusnej vetvy siete Marriott stále neotvoril (a možno ani neotvorí) svoje brány. Na rozdiel od svojho brata - Sheraton Bratislava Hotel*****. S jeho prvými hosťami sa počíta od septembra.

Starý majer Vrátna

starý majer ext 5

V novom šate, s novým nájomcom a novým šéfkuchárom sa túto sezónu predstaví reštaurácia v Malej Fatre. „Relax v krásnom prostredí, zábavky pre deti, minizoo a jedlo, pri ktorom sme vsadili najmä na sedliacku príprava jedál na grile,“ podľa Petra Lacku a šéfkuchára Petra Semivana vôňa mäsa pečeného v celku – krkovičiek, husí, kačíc, mladých prasiatok... je najvýstižnejším jedálnym lístkom.

Hotel Malvázia**** Prievaly

malvázia prievaly

Hotel s vnútorným i vonkajším bazénom, veľkorysým parkom a vlastnými hriadkami zeleniny a byliniek zatvoril svoje brány. Spoločnosť BTT s.r.o. ku koncu mája ukončila svoju prevádzkovateľskú činnosť a vracia zálohy za rezervované pobyty či objednané akcie.

Sekcia cestovného ruchu

r_dula

Novým generálnym riaditeľom Sekcie cestovného ruchu na Ministerstve dopravy a výstavby SR sa stal Mgr. Radúz Dula. Je dlhoročným členom Prezídia Asociácie hotelov a reštaurácii Slovenska, v mene ktorej pôsobil aj v Republikovej únii zamestnávateľov. Do konca apríla viedol v riaditeľskej pozícii hotel Šimák Zámok Pezinok.

 U čierneho psa Komárno

čiermy pes ext

Dvadsaťročná reštaurácia, ktorú v mestečku na Dunaji poznajú nielen domáckym rukopisom jedál, ale aj živými hudobnými vystúpeniami, nenechala svojich hostí hladných. Pokračuje v príprave jedál, pričom sa zamerala najmä na kolienka, rebierka, krídelká, stehná... „Pripravujeme ich v peci, takže majú celkom inú chuť a vôňu než keď sú tieto suroviny upravované doma,“ majiteľ Pavol Hanzlík sa teší, že aspoň takýmto spôsobom naďalej udržujú kontakt so svojim hosťom.

Škola varenia Sv. Jur

Už 11 rokov sa profesionáli varešky stretávajú na gastro-kurzoch v réžii Gurmán klubu, takže certifikátom sa môžu popýšiť stovky šéfkuchárov. „Za priazeň a podporu sa im teraz v ťažkých časoch chceme odvďačiť bezplatnými videami od našich školiteľov na našom FB alebo YouTube, vysielanými v pondelok, stredu a piatok o 18.00,“ riaditeľ Gk Rado Nackin má na mysli pekné chutné recepty Michala Škoreca, Tomáša Zapletala, Michala Konráda, Dana Karasa.

Mlyn u Anastázie Pohranice

mlyn u anastázie

V rodinnej reštaurácii nad rybníkom, špecializujúcej sa na svadby a oslavy, sa usilujú vyjsť v ústrety všetkým nevestám. Ako vraví majiteľka Anastázia Smrštíková, žiadna hostina zatiaľ zrušená nebola, len preložená na neskôr. Všetky termíny z marca až začiatku mája prekladáme tak, že svadbiť sa napokon bude aj počas ďalších dní v týždni. Teda nielen v piatky a soboty.“ Zatiaľ maľujú, natierajú, perú, prerábajú, čistia.

Hotel Regia*** Bojnice

regia bojnice

Stálica ubytovacej scény kúpeľného mestečka so 62 izbami a apartmánmi zamyká svoje brány. Prevádzkujúca spoločnosť vypovedala zmluvu s prenajímateľom budovy a prepustila zamestnancov. „Príspevok od štátu nám nepomôže, keď nevieme zaplatiť odvody, energie ani nájomné. Nepodarilo sa nám dosiahnuť jeho odpustenie, ba ani zníženie,“ vysvetlil tento krok riaditeľ Jozef Žigo.

Hotel Zochova chata**** Modra-Harmónia

zochova chata - ext 2 

Hostí chcú privítať v krajšom hoteli, a tak sa rozhodli využiť čas a naplánovať si sanitárne dni. Podľa výkonného riaditeľa Nenada Smilajkova sa v hoteli intenzívne upratuje, opravuje, skrášľuje. Vzhľadom na umiestnenie hotela rozvoz jedla neriešia: „Príspevok od štátu nám tiež pomôže, aby sme zamestnancov nemuseli prepúšťať.“

Hotel*** Sorea SNP

sorea snp dd ext

Pri hoteli v Demänovskej Doline vyrástol wellness Euphoria s bazénmi a vodnými atrakciami pre dospelých i deti, s parnou aromasaunou, infrasaunou carbo a dvoma suchými saunami , Kneippovým šliapacím kúpeľom, hydromasážnou vaňou, rôznymi druhmi masáží a ďalších procedúr i s fittness centrom.

 ♣ Hotel FIS Jasná****

fis jasná ext zima 2 

Už štvrtý raz po sebe sa v celosvetovej súťaži World Ski Awards stal najlepším lyžiarskym boutique hotelom na Slovensku. Riaditeľku Luciu Švecovú teší, že sa tak ocitol „v jednom vreci“ s najlepším lyžiarskym hotelom Stein Eriksen Lodge Deer Valley v Spojených štátoch a najlepším butikovým hotelom Ki Niseko v Japonsku- Jeho atraktivitu zvyšuje aj fakt, že je najvyššie položeným hotelom v stredisku Jasná, tiež oceneným v tejto prestížnej súťaži.
 

Vienna House Easy*** Bratislava

vienna house easy ba

Po krátkom pôsobení Rumuna Georga Rosu v riaditeľskej pozícii sa na toto miesto vrátila Lucia Arbetová. Výzvu oživiť ruch v obnovenom hoteli neďaleko letiska prijala po tom, čo Vienna House Dvořák**** v Karlových Varoch kúpili iní vlastníci. Ten totiž – v rámci „vnútorných pohybov“ rakúskej siete - riadila od júna 2016.
 

♣ Liptovská hviezda

liptovská hviezda 18
Do tohto ročníka „mystery shopping“ sa zapojilo 14 reštaurácií a 5 kaviarní z Liptovského Mikuláša, Ružomberka a Demänovskej Doliny. Organizácia Region Liptov pritom oslovila 67 zariadení; z nich si však menej než tretina trúfla nechať preveriť kvalitu svojich služieb. Tentoraz však nezávislá spoločnosť hodnotí prevádzky až dvakrát – v zimnej a potom v letnej sezóne.

♣ Greenfood Restaurant Senec

greenfood pekáreň 2 

Značka sa presťahovala z Ratnoviec do rodného mesta jedného z majiteľov – Tibora Samaranského (vpr.). Spolu s Martinom Maslančíkom ju však z reštauračnej gastronómie pretransformovali na pekáreň, zaoberajúcu sa najmä kváskovým chlebom. K pôvodným siedmim druhom napr. pohánkovému, špaldovému alebo chlebu z pivného sladu., postupne pribúdajú ďalšie. Klasická gastronómia má momentálne podobu cateringu a poradenstva.
 

♣ International**** Veľká Lomnica

international vl bež trate

Z podtatranského golfového hotela pri areáli Black Stork sa v tomto ročnom období stáva lyžiarsky. V tejto zimnej sezóne však upravila a udržiava spoločnosť Golf International vyše 10 km bežeckých tratí ešte skôr než zvyčajne – už od Vianoc. Hostia – rekreační bežkári na ne majú bezplatný vstup. Trate sa stanú aj dejiskom tradičných februárových bežkárskych pretekov či Balónovej fiesty.

Grand hotel Bellevue**** V.Tatry

bellevue tatry - m_warhol 

Predošlého riaditeľa Viktora Kosmáka, ktorý vo funkcii pôsobil od roku 2011 a teraz zasadne v mestskom zastupiteľstve, nahradil Miroslav Warhol. Po práci v zahraničí na pozícii F&B managera sa šesť rokov staral o „sales“ hotela Bellevue. Plánuje pokračovať v rekonštrukcii izieb, rozšírení wellness centra o detský bazén i priestor balneo.

Thuries Academy

img_6313

Juraj Hruška, Vojto Artz, Jaroslav Hladík... a ďalších 150 slovenských kuchárov sa už môže pochváliť certifikátom Thuries Academy. Škola pre profesionálov otvorila už svoj 12. ročník – v kategóriách A, B, ale už aj C je . Zamestnávatelia z radov hotelov i reštaurácií oceňujú, že sa im tak s malými nákladmi vracia nielen majster modernejšej a zdravšej gastronómie, ale aj s efektívnejším prístupom k využitiu surovín a filozofiou zero waste i vyššou produktivitou práce.


Čo sa udialo v minulých rokoch


 

2013 – 2021 © Hotelovo.sk
Grafický dizajn a redakčný systém od firmy AlejTech, spol. s r.o.
Tvorba web stránok