Ľudia - nápady - myšlienky - skúsenosti

Každému hotelierovi by som doprial aspoň raz otvárať nový hotel a vítať prvých hostí

... vraví Peter Hain, ktorý „si užil“ všetky podoby hotelierstva. Viedol zabehnuté hotely GH Praha**** v Tatranskej Lomnici (na foto v strede článku), hotel Albrecht***** či Vienna House Easy*** v Bratislave, zodpovedal za rebranding značky Forum na Crowne Plaza**** v IHG, pôsobil ako konzultant pri otvorení hotela Grand Vígľaš**** či Jasoň**** vo Vršateckom Podhradí, znovurozbiehal popradský hotel Doma u nás**** po prvých i ďalších covidových opatreniach a otváral nový Arkady Hof**** v Stupave. Vie teda veľmi dobre porovnať riadenie fungujúceho hotela, aj riadenie hotela, ktorý sa ešte len pripravuje na otvorenie. Úvodná otázka od Hotelovo.sk znie teda veľmi jednoducho – čo vás viac baví, napĺňa, oslovuje? V ktorej vode sa cíti skúsený hotelier ako ryba vo vode?

Túto otázku si určite položil nejeden manažér hotela. Ale každý z nás je iný. Niekto sa nechá viesť „mantinelmi“ hotelovej siete, iný rád pracuje s pravidlami, nastaveniami v nezávislých p_hain 2 minhoteloch, ďalší radšej tvorí niečo úplne nové.

V čom vidíte prednosti a výhody, ak si hotelier sadne do stoličky generálneho či výkonného riaditeľa zabehnutého hotela?

Predovšetkým je to istota. Zamestnanci vedia, v čom spočíva ich pracovná náplň, procesy a pravidlá fungujú, technici zvládajú bežné výpadky a poruchy. V malom hoteli poznáte osobne každého zamestnanca, vo veľkom aspoň podstatnú väčšinu z nich, a to vám dáva akýsi pocit voľnosti. Viete, na koho sa možno stopercentne spoľahnúť a na koho sa treba pozrieť dva- či trikrát. Kto lepšie zvláda stres a kto potrebuje na splnenie pracovnej úlohy viac času. Ovládate slabé miesta prevádzky, vnímate problémy zamestnancov, zo spoločných akcií dokonca poznáte členov rodiny a oni zase poznajú vás.
Ľudia, zamestnanci tvoria v hospitality základ. A tak môže hotelier cítiť akýsi vnútorný pokoj, že ten základ už funguje. Že celý tím nie je v skúšobnej lehote a zamestnanci sa vedia pri výpadkoch vykryť v pracovných zmenách. Vďaka korektne vybudovanému vzťahu medzi manažmentom a čašníkom, kuchárom, chyžnou, či inou pozíciou v rámci organizačnej štruktúry hotela, sa prirodzená fluktuácia dá vždy zvládnuť, dokonca to väčšinou vzťahy na pracovisku posilní.

Ako to vyzerá s ľuďmi na opačnej strane javiska, alebo lepšie povedané recepcie, kuchyne či wellness..?

Tiež s vedomím určitej istoty. V otvorenom fungujúcom hoteli vládne nastavený sales & marketing, hotel pozná svoju cieľovú skupinu a má klientsky kmeň/základ. Vie sa oprieť o štatistiku, objem a štruktúru čerpaných služieb z minulých rokov a predpokladať určitý potenciál do budúcna. Tvorba finančného plánu na ďalšie obdobie nie je krokom do neznáma. Značka sa dostala do povedomia širokej verejnosti, prezentuje sa na portáloch, v sociálnych médiách a na miestach so zmeranou efektivitou vynaložených prostriedkov. Aj keď, samozrejme, je aj vo fungujúcom hoteli dôležité tvoriť, meniť, odlíšiť sa, hľadať nové trhy, možnosti, posúvať sa vpred.

Takže obe skupiny ľudí, dôležité pre zabehnutý hotel - zamestnanci aj hostia, tvoria sústavu rovníc o dvoch známych...

Áno, ale v hoteli pôsobí aj ďalšia veľká skupina ľudí - dodávatelia tovarov a služieb. V toto smere stojí hotelier tiež na spoľahlivých nohách; väčšinou sú totiž jasne zadefinovaní. Síce vždy treba riešiť kvalitu, spoľahlivosť, cenu, trendovosť ponuky .., ale neriešite to naraz pri všetkých a vo všetkom. S tým súvisí aj to, že netreba v krátkom čase jednorazovo investovať do nepredvídateľných nákladov napr. pri rekonštrukcii starších objektov, do inštruktáží, tréningov a školení, obstarávať nový hardware - od pracovného stola prvého zamestnanca po ceruzku s logom do hotelovej izby. Všetky povolenia, licencie, revízie bežia len v režime pravidelnej údržby, sledovania lehôt a predlžovania platností. 

Veľa hotelierov radšej pracuje v režime fungujúceho, bežiaceho hotela, lebo takúto prevádzku aj lepšie pozná. Ako vlastne prichádza k rozhodnutiu, že vkročí na neznámejšiu pôdu a vezme si na plecia prípravu nového hotela na otvorenie?

Predovšetkým by mal poznať sám seba. Vyhovuje mi viac rutina alebo kreativita? Bezpečnosť poznaného, obava z niečoho nového... alebo naopak, som typ manažéra, ktorý potrebuje výzvu? Ten „pozitívny nepokoj“ v tele z prichádzajúcej tisícky nápadov, otázok a výkričníkov, vírenia myšlienok v hlave ako vytvoriť a uviesť na trh jedinečný produkt, ktorý zaujme a má potenciál... Dokážem presvedčiť investora, že práve môj prevádzkový koncept je ten správny a bude úspešný? Budeme si rozumieť a zosúladíme sa v predstavách a názoroch? Ako zvládneme prípadný názorový konflikt? Bude prebiehať výstavba alebo rekonštrukcia v plánovaných termínoch? Na koľko percent vykalkulujem správne pre-opening rozpočet, predpokladanú vyťaženosť izieb, tržby odbytových stredísk, ich náklady a lehotu dosiahnutia pozitívneho hospodárskeho výsledku? Podarí sa v tejto dobe nájsť kvalifikovaný personál na každú pozíciu? Ja osobne odpovedám „áno“ na toto obdobie spánku s ceruzou a papierom pri posteli a písaním si nočných poznámok.

Dá sa hovoriť o všeobecných zákonitostiach v procese prípravy hotela?

Môžeme ho rozdeliť na niekoľko častí, etáp, fáz... ktoré sa však aj prelínajú. Ak si odmyslíme zrealizovanú stavebnú časť, hotel/budova už dostala kolaudačné rozhodnutie a zároveň vieme, aký produkt a akú kategóriu hotela chceme, kde budú izby, reštaurácia, wellness, parkovisko, skladové a technické zázemie, ako bude vyzerať logistika.., tak príde na rad prvá časť - legislatívna. Síce nekreatívna, ale nutná. Ide o podávanie žiadostí, získanie povolení, súhlasov, licencií, bezpečnostných certifikátov, komunikáciu s miestnym úradom, RÚVZ, hasičmi, riešenie odpadového hospodárstva.

A musíme si iste ujasniť, či bude hotel nezávislý alebo sa stane členom hotelovej siete...

Samozrejme, to ešte patrí do prvej, základnej fázy. Potom prichádza na rad nákup vybavenia hotela – izbový, reštauračný, terasový nábytok, recepcia, vybavenie a zariadenie výrobných a odbytových stredísk, kancelársky a konferenčný nábytok vrátane technického vybavenia, posteľná bielizeň a froté program, hotelová kozmetika, dekoračné predmety... To, že svietime, kúrime, chladíme, odsávame, je dnes samozrejmosť, ale aj kvalita použitých materiálov, všetkého, čoho sa hosť dotýka, čo vidí a vníma, je veľmi dôležitá. Dizajn a kvalita vytvorí alebo nevytvorí jeho emóciu, naplní alebo nenaplní očakávania klienta. Z hľadiska pracovného prostredia, aby sa zamestnancom dobre robilo a aby sa do práce tešili, sú nemenej dôležité vybavenia šatní a zázemia, skladov, technické vybavenie, obstaranie funkčných čistiacich strojov a zariadení, pracovných pomôcok a oblečenia.

Keď sme zohnali všetko potrebné do najmenšieho „dkp“, alebo modernejšie povedané – hardware hotela, hľadáme už zamestnancov?

Prvým by mal byť sales&marketing pracovník, približne 3-5 mesiacov pred otvorením hotela. Prvý mesiac – dva na čiastočný úväzok a potom už na plný. Pretože v tretej etape treba vytvoriť samotnú marketingovú koncepciu – logo, branding, photoshooting, tvorbu webových stránok, určenie komunikačných a predajných kanálov. Ale spravidla sa na začiatok využíva externá spoločnosť, kde neskôr zamestnanec prevezme na seba časť marketingových kompetencií. Inak to, samozrejme, beží pri sieťových hoteloch s jednoznačným brandingom, kde hotel nedostáva toľko priestoru pre vlastnú kreativitu. Na druhej strane nováčikovi hotelového reťazca veľmi pomáha znalosť a povedomie zavedenej značky. Obchodné aktivity pred otvorením sú samostatnou kapitolou s prieskumom trhu,p_hain v gh ss 2 porovnaním konkurencie, tvorbou produktov, ponukami, kalkuláciami, maržami a cenami, e-commerce, získaním kontaktov a oslovením potencionálnej klientely, plánovanými prehliadkami hotela a obchodnými stretnutiami.

No a čo s ostatnými členmi tímu, ako vyzerá personalistika otváraného hotela?

Áno, vo štvrtej fáze prichádza konečne na rad personalistika – tvorba organizačnej štruktúry, inzercia a nábor zamestnancov, predstavenie pracovných náplní, zaškolenie vybraných kandidátov na rezervačné a reštauračné systémy, tréningy na pracovné postupy a štandardy hotela, komunikáciu a vystupovanie, školenia BOZP a OPP, prípadné smernice a nariadenia spoločnosti. Kľúčoví zamestnanci sa venujú príprave minimálne dva mesiace pred otvorením, výkonný personál nastupuje 2-4 týždne pred spustením hotela do prevádzky. Majú tak dostatok času na to, aby sa zoznámili s pracovným prostredím, ponúkanými službami hotela a manažment zároveň zistil, či vybraní kandidáti naplnia jeho očakávania.

Potom teda môžeme otvoriť nielen pomyselnú, ale skutočnú bránu hotela?

Ešte máme pred sebou piatu etapu - výber dodávateľov, a to nielen energií, plynu, vody, internetu, rezervačného a reštauračného systému a ďalších servisných služieb pre samotný hotel, ale dodávateľov všetkého, čo súvisí s prípravou jedálneho a nápojového lístka a tvorbou ponuky hotelových služieb. V tejto fáze sa finalizuje detailná ponuka, skúšajú sa zariadenia, kuchyňa varí prvé jedlá, bar vydá prvú kávu. Vieme, čo poskytujeme vlastnými silami a čo pokrývame externými spoločnosťami – housekeeping, IT služby, facility management...

Tak už konečne pozdravme prvého hosťa..!

Vyzerá to tak, že ak sme sa dostali až sem, môžeme otvoriť... Ešte niekoľký raz generálny cleaning 😊 a môže prísť prvý hosť. Ale kto týmto procesom prešiel aspoň raz, tak vie, že ešte treba množstvo ďalších malých úkonov a činností... množstvo hodín a práce, niekedy kreatívnych, inokedy „kalkulačných“, porovnávacích, vyhodnocovacích. Na druhej strane však prichádza nabíjajúca eufória z niečoho narodeného, krásneho, nového. Môžem sa obzrieť okolo seba a tešiť sa, že tomu napomohli aj moje vedomosti, skúsenosti, občas fyzická práca. Vždy sa naučím niečo nové od ľudí, ktorí prišli s inými nápadmi a znalosťami. Pamätám si, keď sme pred otvorením jedného väčšieho hotela mali harmonogram, kto o koľkej pôjde spať, aby sme mohli postupne nastupovať ráno. Upravení recepční striedali svojho kolegu s gumenými rukavicami a vedrom. Ale všetci nákazlivo usmiati.

Nuž a môžeme sa teda vrátiť k prvej otázke, čo skúsenému hotelierovi „sadne“ lepšie?

Ak by som mal zhodnotiť, kde a v čom sa cítim lepšie, tak kvôli malému slovenskému hotelovému trhu je istejšie manažovať zabehnutý hotel, aj keď každá istota je dnes pomyselná. Čím v nijakom prípade nezľahčujem prácu manažéra v existujúcej prevádzke, je to náročná práca s ľuďmi, očakávaniami, náladami, emóciami na oboch stranách, riešenie tisícky problémov všedného dňa, a to sedem dní v týždni. Ale asi by som doprial každému manažérovi zažiť aspoň raz otvorenie nového hotela a privítať prvých klientov. Prejsť si tým obrovským „kolečkom“ od výstavby, riešenia legislatívy, obchodu a marketingu, tvorby ponuky, personalistiky, fungovania pár dní pred otvorením a prvé dni po spustení.

Soňa Hudecová ©


návštevy: 32102

do rubriky

Editoriál

Milí hotelieri a manažéri reštaurácii,

sonamožno vlastne ani netušíte, ako ste sa zrazu ocitli na stránke e-nšpirácií pre hotelový a reštauračný biznis. Skrátka, „vyššia moc“ to tak zariadila. Možno sa už nemohla pozerať na to, ako sa pomaly ale isto zamotávate do siete tzv. prevádzkovej slepoty. Ako denne riešite tisíc stále rovnakých problémov a ďalších tisíc, ktoré sa vynorili celkom nečakane a znenazdajky.

Pritom vám nemôžu neuniknúť novinky, ktoré sa v tomto biznise objavili – v prilákaní hosťa, v trendoch, smerovaní a úspechoch konkurencie. Veľmi dobre vás poznám. Však s mnohými som sa ako mediálna manažérka Zväzu hotelov a reštaurácií SR i ako novinárka, zaoberajúca sa dlhé roky hotelierstvom, cestovným ruchom a gastronómiou, stretávala. Osobne, telefonicky i mailami pod vlastnou „hlavičkou“.

Aj medzi hoteliermi – tak ako v každej inej brandži – sa nájdu ľudia, ktorí už „všetko vedia“, alebo lepšie povedané, nič už nepotrebujú vedieť. Ja ale za tie roky viem, že ich hviezdne pocity nemôžu byť viac vzdialené pravde... A že ich kariéra to napokon dokazuje.

Omnoho viac je ale tých, čo sa potešia každej novej informácii, čo chcú byť stále „na pulze dňa“ čo každý nový podnet dokážu premeniť na tvorivú inšpiráciu. Teda v prípade tejto stránky na e-nšpiráciu.

V mene hosťa ďakujem, že existujú a krôčulinkom ku krôčulinku posúvajú Slovensko na mape destinácií, ktoré sa oplatí navštíviť a ktorým sa svetové trendy hotelierstva a gastronómie nevyhýbajú.

Vaša

Soňa Hudecová-Podhorná

 

Aj vy (ne)snívate o michelinskej hviezde?

Možno snívate aspoň v najtajnejšom kútiku duše a možno by vám také niečo ani len micheinnenapadlo. Ale v každom prípade už nebude podstatné, či varíte božsky, moderne, originálne, zážitkovo, ekologicky... ale či štátna agentúra turizmu (v našom prípade by to teda bola Slovakia Travel) nájde desať miliónov na účasť v michelinovskom...

 / Čítať viac

Horeca očami hosťa: Michal Paľa

 …už vyše 20 rokov pôsobí v spoločnosti Messer Tatragas v pozícii m_paľa hgenerálneho riaditeľa, za čo vlani získal cenu vydavateľstva Trend ako „Manažér roka“.
„Keďže som študoval v zahraničí a moji rodičia pôsobili v diplomatických službách – ako chlapec som päť rokov žil v Alžírsku – dôkladne som okúsil chuť rôznych kuchýň. Ale dve z nich ostali mojimi srdcovými záležitosťami: francúzsky štýl stolovania a slovenské

 / Čítať viac

Zatvoria ceny energie váš wellness?

Už v máji si vrabce štebotali, že hotelieri plánujú zatvárať svoje wellnessy (vodné svety, centrá wellness pxb hoddychu... či ako sa to všelijako v rôznych hoteloch nazýva). Alebo ich aspoň podstatne zoštíhlia. A to ešte zďaleka nevyzerala situácia tak napäto a draho.
Riaditeľ hotela Hviezda v Dudinciach Mgr. Vincent Andraško k tomu hovorí, že zatiaľ mierne upravili prevádzkový čas wellness centra: „Oproti vlaňajšku sa energie zvýšili o 300

 / Čítať viac

Viete, čo je to harira?

Asi každý hotelier, F&B manager či šéfkuchár vie, čo znamená amuse-bouche. Jeden ho musí jedlo symbol pxbpripraviť, druhý naň zohnať suroviny a tretí s ním počítať v nákladoch. A určite poznajú angus, bacardi, pumpernikel, wasabi... Ale čo by musel majster varešky navariť, keby ho hosť

 / Čítať viac

Stane sa Európa lídrom „udržateľnosti“ turizmu?

Ekológia, zelený program, zero waste, udržateľný rozvoj... Niežeby na tom Slovákom vôbec ekológia pxbnezáležalo, ale takýto imidž firmy či hotela v mnohých západných krajinách zaváži mnoho viac. Je veľkým lákadlom a rozhodujúcim kritériom pri výbere produktu či služby. Aj organizátori medzinárodných eventov musia svojich klientov často odpovedať na to, či miesto pre

 / Čítať viac

Informatórium

Hotel Slovan Piešťany

hotel slovan piešťany

Kedysi najluxusnejšia secesná ikona piešťanských kúpeľov z roku 1906 – Grand hotel Rónai, neskôr Royal a počas socializmu premenovaný na Slovan - stále chátra. Do jej rekonštrukcie sa nik nechce pustiť... prečo?

Mondieu Bratislava

Ešte len začal nový rok a už má táto známa a inak dobrá kaviareň cez nespokojnú zákazníčku zlú reklamu. V čase sociálnych sietí si treba dávať veľký pozor.

Hotel Club Kežmarok

club kk

Trojhviezdičkový hotel v jednom z najstarších slovenských miest – a vo východiskovom bode výletov do troch národných parkov – práve oslavuje 30 rokov. Za ten čas sa pôvodných 19 izieb rozšírilo o ďalších 16, vrátane bezbariérových. Pribudla wifi, detský kútik, v garáži je dosť miest na zaparkovanie... Najväčšou devízou je však komorná atmosféra, pre ktorú hotel vyhľadáva pobytová a s ohľadom na športovú kariéru majiteľov Gantnerovcov najmä športumilná klientela. V reštaurácií sa aj štamgasti majú vždy čím novým pokochať – v zbierke poľovníckych trofejí  sú okrem európskych už aj kúsky z Kamčatky, Afriky či Mongolska.

Mirror Hospitality Expo

carlton ext

Hotel Radisson Blu Carlton (a ďalších 15 prevádzok v Bratislave a okolí) sa stane hostiteľom 5-dňového festivalu pre profesionálov i amatérov. Predstavia sa na ňom svetové mená barmanského, kuchárskeho a someliérskeho remesla - profesionáli, pôsobiaci doma i v cudzine, ale aj zahraniční majstri varešky a šejkra. Naši barmani-juniori si zasúťažia spolu s českými, maďarskými, poľskými a rakúskymi a festival vyvrcholí národným kolom barmanskej súťaže Diageo World Class; víťaz nás bude reprezentovať na svetovom finále v Sao Paulo.

Best Hotel Properties, a.s.

river park

Tímu päťhviezdičkových bratislavských hotelov Sheraton a River Park už nevelí Branislav Kačkovič (o čom redakcii začvirikali vrabce už v marci). Hotel Sheraton v komplexe Eurovea začal viesť Peter Dandár, doterajší riaditeľ DoubleTree by Hilton**** v Košiciach. Tam si na uvoľnenú stoličku sadla Adela Zakarová, ktorá v hoteli pracuje už osem rokov. V River Parku môžu hostia stretávať – ako staronového gr - Rudolfa Križana, ktorý doteraz pôsobil v Predstavenstve BHP.
 

hotel Čerešne**** Bratislava

hotel čerešne ba-polianky

V rámci projektu Čerešne City v dúbravskej časti Polianky ponúkne ubytovanie príležitostným hosťom – na úrovni štyroch hviezdičiek – aj hotel Čerešne. Developer – ITB Development ho predstavil ako 7-poschodovú budovu s 96 izbami a siedmimi 2-izbovými apartmánmi so zatrávnenou strechou, pričom ďalšie dve podlažia nájdu miesto pod zemou. Tam sa počíta s parkovaním pre 63 áut (a 27 môže parkovať v exteriéri hotela) , ale aj s krytom pre 250 ľudí. Hoci výstavba sa začína len na jar 2023, prvých hostí plánujú Čerešne privítať už o dva roky.
 

Arkady Hof **** Stupava

arkady fof stupava 3

V jednej z bočných uličiek stupavského centra pribudol hotel so 16 izbami a 8 apartmánmi. Zrodil sa rekonštrukciou panského majera zo 17. storočia. Dnes v ňom nechýba noblesná reštaurácia, ktorej šéfuje Peter Gogaľ, sála i konferenčná miestnosť; vďaka pôvodným klenbám však hotel dýcha originálnou historickou atmosférou. V pozícii výkonného riaditeľa pôsobí Peter Hain.
 

♣ Vienna House Easy Bratislava

vienna house easy ba

Bývalý hotel Chopin*** siete Vienna International, ktorý prešiel pred rokmi premenou na koncept Vienna Easy (vrátane názvu), má už nového majiteľa. Prešiel do portfólia najväčšej hotelovej franchisingovej siete – Wyndham Hotels & Resorts, ktorý sa „skrýva“ za značkami Sheraton, Hilton, Holiday Inn, Ibis Styles, Mercure, Mövenpick, Dorint, Steigenberger, Pullman, Adagio a ďalšími v 95 krajinách. Naďalej bude však značku Vienna House prevádzkovať spoločnosť HR Group so sídlom v Berlíne, ale pod prispôsobenou značkou Vienna House by Wyndham.

♣ Crowne Plaza Bratislava

crowne plaza

Už druhý rok po sebe obhájil hotel v centre hlavného mesta ocenenie najlepší MICE hotel, ktoré udeľuje World MICE Awards aj v jednotlivých krajinách. V Česku, napríklad, bodovala Corinthia Praha, v Rakúsku Grand Hotel Wien, v Maďarsku The Ritz – Carlton Budapest. Len u našich severných susedov je ocenený Zamek Janów Podlaski mimo hlavného mesta, dokonca celkom excentricky pri ukrajinských hraniciach. Svetové MICE jednotky pôsobia v Dubaji a Katare, ale ako naj „MICE organizátor“ vo svete sa umiestnila spoločnosť Liberty Czech Republic & Slovakia DMC.
 

Lomnica***** v Tatranskej Lomnici

m_warhol 2

Po desaťročí pôsobenia v Bellevue Grand Hoteli**** S. Smokovec ukončil túto etapu pracovnej kariéry tamojší riaditeľ Ing. Miroslav Warhol. Stal sa hotelovým manažérom hotela Lomnica***** v Tatranskej Lomnici. Hotel Bellevue momentálne riadi jeho predchodca Ing. Viktor Kosmák, ktorý túto funkciu už raz prevzal v roku 2011 po odchode Ing. Jany Gantnerovej. Neskôr sa stal poslancom mestského zastupiteľstva. 

MenJu Bratislava

menjú ba

V reštaurácii hotela Aston v Bratislave zavial nový vietor. Prenajali si ju slovenskí top šéfkuchári – Martin Korbelič a Tomáš Sika a nazvali ju MenJu. Dostala aj nový outfit v duchu trendu neformálnosti, vzdušnosti a prirodzených materiálov. Zmenili aj slovenský zvyk nechávať reštauráciu stále otvorenú a svojich hostí vítajú len počas pracovných dní do 14.30. Aj keď otvorili už koncom jesene, na horeca scénu sa uviedli najmä otváracou večerou Zimného festivalu jedla.
 

Eck Restaurant Devín

eck restaurant devín h-i

Zážitkovú gastronómiu hlavného mesta plánuje posunúť vpred nový Eck Restaurant v Devíne. Majiteľ Patrik Tkáč do kuchyne povolal Daniela Tillingera, ktorý sa tak na Slovensko vrátil po rokoch pôsobenia v Belgicku, Veľkej Británii a Rakúsku. Reštaurácia s kapacitou 34 hostí a salónikom pre ďalších desať, funguje len večer a rezervačným spôsobom. V podzemí našla svoje miesto vínna pivnica, pre začiatok s ôsmimi tisíckami vín. Mimochodom, názov reštaurácie má korene v prastarom názve tamojšieho miesta – Gold Eck, teda zlatý roh.

Poprad*** v Poprade

hotel poprad pp

Jeden z tradičných a „nostalgických“ hotelov v meste pod Tatrami zatvoril v októbri svoje brány. A tak 144 lôžok a prísteliek ostáva stále prázdnych. Rovnako ako konferenčná miestnosť, salón, tri menšie salóniky a príjemná reštaurácia pre 100 ľudí. Na penzión pre starších sa má premeniť aj hotel Gerlach, smutne známy mafiánskou likvidáciou policajta v 90-tych rokoch.

Grandhotel**** Starý Smokovec

grandhotel ss ext zima

K doterajším apartmánom, „venovaným“ známym osobnostiam, pribudli nedávno apartmány detského spisovateľa Daniela Heviera a českého herca Miroslava Donutila. Hotel začal túto tradíciu na jeseň 2018, kedy pokrstil izby kráľa komédie Vlastu Buriana, českej športovej legendy Emila Zátopka a slovenskej uznávanej herečky Milky Vášáryovej (ktorá si o tamojšie dvere buchla pomyselné šampanské osobne). Neskôr hotel pripravil aj apartmán českej slávice Lucie Bílej.

♣ OOCR Region Liptov

liptov bača

Oslavuje 10 rokov po tom, čo nadviazala na predošlý Klaster Liptov. Za ten čas získala štátnu dotáciu 10,2 mil. € a samosprávy vybrali na dani z ubytovania 11 mil. €. Rok 2019 prekonal rekord – 2 milióny prenocovaní. Podpisuje sa pod to bezplatná preprava skibusmi, značka Liptovské droby s pečiatkou ochrany EU, projekt Nepoznaný Liptov či podujatie ZA7HORAMI, náučné chodníky, infraštruktúra pre cyklistov - 60 kusov cyklomobiliáru i 30 elektronabíjacích staníc. Aj vďaka nim sa Liptov stal celoročne príťažlivou destináciou s potenciálom opäť po pandémii „číselne rásť“.
 

rezort Salamandra HHT

m_majtánová

Znalec vie dešifrovať, že sídlo (aj rovnomenného hotela) je Horný Hodrušský tajch. Stal sa služobným domovom Michaely Majtánovej, ktorá na Horehronie prišla z hotela Devín. "Mojim cieľom a zároveň výzvou v najbližšom období je stabilizovať hotelový personál a poskytnúť našim zamestnancom čo najlepšie zázemie pre ich fungovanie. Len spokojní zamestnanci totiž dokážu hosťom prinášať kvalitné služby a zážitky na najvyššej úrovni," hovorí o filozofii najbližšieho obdobia .
 

Choice Hotels a Radisson Hotels

choice hotels logo

Tesne pred polovicou júna sa americká sieť so 600 000 posteľami v 41 krajinách, založená v roku 1939, rozhodla kúpiť americkú časť spoločnosti Radisson Hotels. Tá je dokonca o 30 rokov staršia a zrodila sa v Minneapolise. Prevod dosiahne výšku 675 mil USD. Na Slovensku je kupec zastúpený značkou Clarion a Mamaison, do odkúpenej siete patrí hotel Radisson Blu Carlton a Park Inn by Radisson Danube – všetky v Bratislave. Tých sa však zmeny netýkajú.
 

♣ Wellness hotel Borovica**** Štrbské Pleso

čašník olex pecerytsia

Víťazstvo v 1. ročníku Taste of Tatry cup – Prosecco race, teda v behu čašníkov s proseccom na tácke, putovali do wellness hotela Borovica čašníkovi Olexandrovi Pecerytsiovi z Ukrajiny. Na Slovensku žije už päť rokov a vyštudoval tu tatranskú hotelovú akadémiu. Prvú cenu – 3-dňový pobyt v oblasti Prosecco – mu pomohla v konkurencii 29 kolegov z rôznych reštaurácií a hotelov získať nielen „rýchlosť nôh“ na 1,3–kilometrovej trati s povinnými gastropointmi, ale najmä šikovnosť a stratégia.

♣ DoubleTree by Hilton Bratislava****

p_ďurčeková 3 

Od 1. júna sa stala generálnou riaditeľkou hotela Petra Ďurčeková. Prichádza z hotela Pod lipou v Modre-Harmónii. „Chcem pokračovať v dobre nastavenom statuse mestského biznis hotela. Na niektoré služby sa pozriem z nadhľadu a budem hľadať tvorivé vylepšenia.“ Počas covidu sa tak stala v poradí už treťou najvyššou manažérkou tohto bratislavského hotela a jeho reštaurácie Toscana.

♣ Kaštieľ Turčianska Štiavnička

kaštieľ turč štiavnička apart

Spustnutý Révayovský kaštieľ zo 16. storočia sa pod taktovkou nového majiteľa - stavebnej spoločnosti Ismont mení na hotelový rezort. Zároveň pri kaštieli vyrastú budovy s apartmánmi, ktoré si záujemcovia môžu natrvalo kúpiť. Vyhovieť pamiatkarom znamená 9-miliónovú investíciu, v nej je zahrnuté okrem obnovy kaštieľa aj vybudovanie oranžerie, udržiavanie jaskýň či starostlivosť o tisícku stromov zámockého parku.


čím žila horeca scéna v upynulých rokoch
 

2013 – 2024 © Hotelovo.sk
Grafický dizajn a redakčný systém od firmy AlejTech, spol. s r.o.
Tvorba web stránok