Ľudia - nápady - myšlienky - skúsenosti

Racionalizácia nákladov má byť začiatok a nie koniec boja o lepšiu ekonomiku hotela

tvrdí Ing. Igor Gondár, riaditeľ hotela Royal Palace***** v Turčianskych Tepliciach. Za sebou má aj riadenie wellness hotela Borovica na Štrbskom Plese, hotela Park v Piešťanoch či boutique  Hotela pod Lipou v Modre-Harmónii. V pozícii hotelového managera pripravoval na otvorenie aj hotel  X-Bionic (vtedajší Elements Resort Hotel) v Šamoríne. Do športového areálu s hotelom pre 1150 hostí, sa presťahoval zo stoličky riaditeľa Parkhotela na Baračke v Trenčianskych Tepliciach, kde sa mu podarilo za dva roky dvihnúť tržby o 21,5 percent, počet prenocovaní o 17,9 percent a hodnotu EBITDA zlepšili viac než štvornásobne. Predtým niekoľko rokov viedol hotel Park v Piešťanoch (mimochodom, tam sa za dva roky zaslúžil o nárast na tržbách o 100,9 percenta). V súčasnosti riadi boutique Hotel igor_gondárpod lipou v Modre-Harmónii, ktorý sa stane súčasťou wellness a kongresového rezortu v troch budovách.

o Zdá sa, že si našiel dobrý recept... Ako teda zlepšovať ekonomiku hotela?  

Zjednodušene povedané - racionálnymi úsporami prevádzkových nákladov pri maximalizácii tržieb za služby. Mať náklady pod kontrolou automaticky neznamená šetriť „za každú cenu“. Na začiatku tohto procesu stojí vždy dôkladná analýza dodávateľských zmlúv a faktúr, keďže najväčšie a štruktúrou najprijateľnejšie úspory vyplývajú z pravidelných nákupov tovarov a služieb. Teda energií, potravín, čistiacich prostriedkov, chémie do wellness, služieb práčovní, servisných prenájmov... Výsledkom môže byť zmena dodávateľa alebo výhodnejšie podmienky od pôvodného. Pritom pomer kvalita - cena je síce najdôležitejším, nie však jediným kritériom. Vždy zohľadňujem aj ďalšie veci; technickú podporu, servis a poradenstvo, komplexnosť ponuky, termíny dodávok a pod, ktoré by mohli po určitom čase proces predražiť. Revízia dodávateľov by mala prebehnúť raz ročne, pričom počas roka sa musia úspory pravidelne vyhodnocovať.

o Akých chýb sa snažíš vyvarovať?

Najmä zotrvávania v „zabehnutých koľajach“ a neochote ísť do nových obchodných vzťahov. Druhou, často sa opakujúcou chybou hotelierov, býva veľká spotreba času, ktorá sa úsporám nákladov venuje na úkor zvyšovania tržieb. Racionalizácia nákladov má byť začiatok a nie koniec boja o lepšiu ekonomiku hotela. Spravidla platí zásada, že dobrá úspora prevádzkových nákladov je taká, ktorá nemá za následok pokles kvality služby dnes ani v budúcnosti. Asi nie je celkom v poriadku, keď nočnú recepčnú v trojhviezdičkovom hoteli nahradí ujo, ktorý len vydáva kľúče. Za krátkozraké považujem i osekávanie benefitov pre stálych hostí. „Pobytoví recidivisti“ sú nielen najlepšou reklamou, ale výrazne šetria marketingové náklady. A pri dobre nastavenom vernostnom programe a systéme podpory predaja na mieste hotelier jednou rukou euro dáva a druhou dve berie... Za najnešťastnejšiu, priam katastrofálnu formu šetrenia považujem šetrenie na vlastných zamestnancoch. Hotelier,i_gondár ktorý sa dlhodobo uberá touto cestou, si kope vlastný hrob.

o Vrabce však čvirikali o akejsi nespokojnosti tvojich podriadených kvôli platu...

Pri nástupe do Parkhotela na Baračke som dvakrát nevyplatil pohyblivú zložku mzdy. Pri absencii jasných pravidiel z minulosti ju brali všetci zamestnanci ako samozrejmosť. Situáciu som vysvetlil osobne i oficiálnym oznamom, spracoval som prémiový poriadok, definoval motivačnú zložku mzdy a spolu s obchodným oddelením začal pracovať na zlepšení tržbovej strany účtovníctva. S názormi liberálov, že ľudí je veľa a každý je nahraditeľný, súhlasím totiž len s výhradami. Podľa mňa je dobrých odborníkov málo, a pokiaľ chceme, aby boli ešte i lojálni, musíme ich zaplatiť. Navyše náhrada stabilného kmeňového zamestnanca sa metódou pokus - omyl môže dosť predražiť. Cenu práce určuje miera jej nahraditeľnosti.

o Takže nie iba šetrenie, ale...

... naštartovanie tržieb, hoci to býva podstatne ťažší proces. Na rozdiel od racionalizácie nákladov je však ekonomicky efektívnejší, stimuluje ďalší rozvoj hotela a má i výrazne dlhšie „dozvuky“. Každý hotel má iné predpoklady, je situovaný v inom prostredí, má inú lôžkovú kapacitu, investičné zázemie, vlastnícku štruktúru a inú históriu. Preto je v prvom kroku potrebná dôkladná SWOT analýza, zhodnotenie svojich silných a slabých stránok, svojich príležitostí i ohrození. Pamätám si, ako mi môj prvý šéf, dlhoročný riaditeľ hotela Flóra v Trenčianskych Tepliciach často opakoval vetu: „Igor, zaraďte sa!“ Pochopil som, že v tejto fáze je potrebné byť k sebe pravdivý. Len tak môžu byť ďalšie kroky v podobe tzv. segmentácie - stanovenia cieľových skupín hostí - a produktovej politiky dobrým odrazovým mostíkom pre rast tržieb. V opačnom prípade môže dochádzať k bizarným situáciám.

o Napríklad...?

Nezvládnutie vlastnej sebareflexie v podobe „luxusného beauty pobytu“ v nerekonštruovanom kúpeľnom dome zo 70-tych rokov minulého storočia... Každý hotel je niečím výnimočný, musí sa však vedieť „zaradiť“, ponúknuť „svojmu“ klientovi „jeho“ službu vrátane dobre stanovenej ceny, ktorú bude ochotný a schopný zaplatiť. Okrem stabilných základných a doplnkových služieb by hotel mal byť vždy pripravený ponúknuť aj niečo navyše. Akúsi čerešničku na torte, ktorou sa chce odlíšiť od konkurencie. Nebáť sa byť iný a každoročne zaraďovať novinky v individuálnych službách. Ako mi raz povedal majiteľ českej CK Wellness Tour Mirek Benroth: „Ty musíš být pořád o krok před, protože to opajcnou...“ Z tohto pohľadu mám niekedy pocit, že všetci ponúkame všetko, ako keby nám chýbala fantázia.

o Žiaľ, nie každý hotelier dostal tvorivosť do vienka. Tak pridaj nejaký nápad...   

Čím odvážnejšie sú rozhodnutia, tým lepší výsledok môžu priniesť. Dnes si trochu s úsmevom spomínam na obdobie, keď sme v piešťanskom Parku, v spolupráci s manželkou rabína a delegátom Ophir tours organizovali liečebné pobyty s kosher stravou... Pamätám si, ako moji kolegovia hrešili a nariekali, ale výsledok v tržbách - a tým aj v ich prémiách - bol citeľný. Po zabehnutí ostala jedinou nevýhodou obmedzená kapacita 40 osôb na termín.

o Potom ale prichádza na rad ďalší otáznik – za čo a kadiaľ predávať svoj nápad ?  

Univerzálne platný recept, použiteľný pre všetky hotely, neexistuje. Situácia na trhu sa dynamicky mení a čo platilo včera, dnes neplatí. Pred desiatimi rokmi tvorili rozhodujúcu časť predaja pobytových hotelov sprostredkovatelia, a to najmä tradiční touroperátori a cestovné kancelárie. Pred piatimi rokmi ešte viac deformovali trh zľavomaty. V súčasnosti sa stále väčší dôraz kladie na priamy predaj cez systém premyslených vernostných programov a on-line marketing. Hotely stále viac využívajú internetové agentúry, ktoré sú honorované percentom z konverzií – zo zrealizovaných objednávok pri predaji cez svoju web stránku. Len hotely, ktoré pravidelne i_gondár%202 vyhodnocujú úspešnosť jednotlivých distribučných kanálov, vedia správne posúdiť, koľko času a peňazí majú venovať ich ďalšej podpore. Tieto informácie následne premietajú do svojich finančných plánov.

o Aké metódy sa ti osvedčili v personalistickej oblasti; ako vlastne riadiš ľudí?

Nepatrím do kategórie tzv. čističov, ktorí sa obklopujú iba svojimi ľuďmi. Dám príležitosť aj „zdedenému“ manažmentu. No a k zodpovednosti vždy pridávam aj kompetencie. Do tých nezasahujem, čo ale neznamená, že ich nekontrolujem. Som totiž zástanca kombinácie demokratického a autokratického štýlu vedenia ľudí. Spolu s tímom svojich spolupracovníkov som na predošlých pracoviskách vytvoril jasné pravidlá v podobe interných smerníc a štandardov. So zamestnancami na nižších organizačných úrovniach som organizoval pravidelné stretnutia, kde mala i chyžná či upratovačka možnosť vyjadriť svoj názor na ďalšie fungovanie hotela. Ale bez nekonštruktívnych diskusií o mzdách či chybách iných úsekov. Raz za štvrťrok som organizoval teambuildingové aktivity mimo priestorov hotela. Viacerí zamestnanci tak pochopili, že sú dôležití ako ľudia, nielen ako pracovná sila. Mojim cieľom bolo, aby chodili do práce s radosťou, s hrdosťou na svoju profesiu a snažiac sa preto, že chcú, nie preto, že musia. Ako to už býva, s niektorými sa to podarilo viac, s inými menej. Trochu škodoradostne ma pritom utešuje nedávna skúsenosť z Turecka. V päťhviezdičkovom hoteli kmitali čašníci dovtedy, kým im stál za chrbtom F&B manažér. Keď odišiel, nemali problém si odskočiť na fajčiarsku vedľa reštaurácie a priamo pred hosťom si zapáliť...

o Pozrime sa na druhú stranu trojuholníka... S akými majiteľmi sa ti dobre spolupracuje?

Odpoveď na túto otázku je jednoduchá, v našich podmienkach však nie samozrejmá. Vždy sa dobre robí s majiteľmi na „rovnakej vlnovej dĺžke“, ktorí majú seriózny úmysel podnikať v službách, bez špekulatívnych zámerov, a sú ochotní a schopní podporiť primárny rozvojový impulz zo strany hoteliera ďalšími investíciami. Oceňujem majiteľov, ktorí rešpektujú kompetencie riaditeľa hotela v rozhodovaní, definované pracovnou náplňou a nezamieňajú si pojem lojalita so slepou poslušnosťou.

o Mimochodom, akých hotelierov si vážiš?

Strom možno poznať po ovocí. Vážim si hotelierov, ktorí majú výsledky. Ktorí viac tvoria ako deštruujú... Nejde pritom len o zlepšenie ekonomických ukazovateľov, ale aj o schopnosť inovovať, skvalitňovať a rozširovať služby, o schopnosť posunúť hotel ďalej a dať mu svoju vlastnú víziu. Všetci sme svojim spôsobom podnikatelia, hoci podnikáme s cudzím majetkom a obmedzenou zodpovednosťou. Ako podnikatelia v slovenských podmienkach máme odlišné možnosti a iné štartovacie čiary. Ľahšie sa podniká riaditeľovi hotela, postaveného alebo rekonštruovaného z eurofondov, ako riaditeľovi, ktorý má hotel zaťažený úvermi. Inú situáciu má hotelier, ktorému hotel dotuje majiteľ z iných podnikateľských činností ako hotelier, ktorý musí na hotel tvrdo zarobiť. Preto si mimoriadne vážim stabilných odborníkov, ktorí dosahujú výsledky i v ťažšom podnikateľskom prostredí.

shp ©

do rubriky

Editoriál

Milí hotelieri a manažéri reštaurácii,

sonamožno vlastne ani netušíte, ako ste sa zrazu ocitli na stránke e-nšpirácií pre hotelový a reštauračný biznis. Skrátka, „vyššia moc“ to tak zariadila. Možno sa už nemohla pozerať na to, ako sa pomaly ale isto zamotávate do siete tzv. prevádzkovej slepoty. Ako denne riešite tisíc stále rovnakých problémov a ďalších tisíc, ktoré sa vynorili celkom nečakane a znenazdajky.

Pritom vám nemôžu neuniknúť novinky, ktoré sa v tomto biznise objavili – v prilákaní hosťa, v trendoch, smerovaní a úspechoch konkurencie. Veľmi dobre vás poznám. Však s mnohými som sa ako mediálna manažérka Zväzu hotelov a reštaurácií SR i ako novinárka, zaoberajúca sa dlhé roky hotelierstvom, cestovným ruchom a gastronómiou, stretávala. Osobne, telefonicky i mailami pod vlastnou „hlavičkou“.

Aj medzi hoteliermi – tak ako v každej inej brandži – sa nájdu ľudia, ktorí už „všetko vedia“, alebo lepšie povedané, nič už nepotrebujú vedieť. Ja ale za tie roky viem, že ich hviezdne pocity nemôžu byť viac vzdialené pravde... A že ich kariéra to napokon dokazuje.

Omnoho viac je ale tých, čo sa potešia každej novej informácii, čo chcú byť stále „na pulze dňa“ čo každý nový podnet dokážu premeniť na tvorivú inšpiráciu. Teda v prípade tejto stránky na e-nšpiráciu.

V mene hosťa ďakujem, že existujú a krôčulinkom ku krôčulinku posúvajú Slovensko na mape destinácií, ktoré sa oplatí navštíviť a ktorým sa svetové trendy hotelierstva a gastronómie nevyhýbajú.

Vaša

Soňa Hudecová-Podhorná

 

Informatórium

Grandhotel**** Starý Smokovec

gh ss ext

Spoločnosť TMR sa rozhodla otvoriť stálicu tatranského hotelového neba až v novembri. To ale neznamená, že tam plánujú filozofiu „ticho lieči“. Práve naopak, hotel má ožiť džavotom detí (a ich rodičov), pretože počas leta si ho ako celok vzala pod svoje animačné krídla CK Satur.

 

♣ Devín**** Bratislava

devín ext 2

V súvislosti so zmenou majiteľov hotela odišiel z pozície dlhoročného generálneho riaditeľa  Ing. Tomáš Ondrčka, prezident Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska. Výkonné vedenie prevzal Nenad Smilajkov, ktorý  riadi aj wellness hotel Zochova chata.
 

♣ Nepoznaný Liptov

liptov bača

Projekt OOCR Region Liptov predstaví verejnosti poklady, späté s prírodou a tradíciami - horské pramene a vodopády, okolité travertíny, liptovské remeslá, salaše, ale aj menej známe prírodné zákutia a túry. Začína témou salašníctva, pretože máj sa považuje za mesiac bryndze - z prvej paše oviec na zelených lúkach. Projekt predstaví hosťom regiónu pastiersku kultúru, históriu salašníctva i samotnú ovečku „valašku“. Na Želmíru 23. mája sa skanzen Pribylina stane miestom tradičného podujatia Ovčiarska nedeľa..
 

HoReCa Summit 2020

horeca summit 20 - sme

Po tom, čo Trend ukončil svoje konferenčné aktivity, prevzalo žezlo dlhoročnej tradície SME. A tak sa 21.-22.9. stretnú hotelieri a manažéri reštaurácií v Grand Hoteli Bellevue v Hornom Smokovci, aby si vypočuli nielen skúsenosti úspešných kolegov, ale aj profesionálnych koučov a inštitúcií pôsobiacich v cestovnom ruchu. Slovo bude mať aj minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak. V prvom paneli, venovanom požiadavkám hotelierov voči vláde sa, žiaľ, nestretne štátna tajomníčka MDV SR Katarína Bruncková, riaditeľ sekcie CR Radúz Dula, riaditeľ Agentúry pre CR Václav Mika so žiadnym predstaviteľom Asociácie hotelov a reštaurácií SR, ktorá účasť odmietla.

The Cuba Libre Rum & Cigar House Žilina

cuba libre za

Po prevádzkach v Bratislave, Košiciach, Prešove a Varšave otvára spoločnosť Fusion Group piaty bar tohto konceptu.. A tak sa už aj na severe Slovenska môžu hostia stať členom rumového klubu - prenajať si vitrínu pre vlastnú fľašu rumu, zúčastňovať sa na rumových workshopoch či riadených degustáciách najmä pod vedením ambassadora konceptu Roberta Resmera.

Dvor Lehôtka

dvor lehôtka ext

Gastronomicky zanedbaný región stredného Pohronia sa podujala podvihnúť nová reštaurácia „na zelenej lúke“ medzi Žarnovicou a Žiarom nad Hronom. Jej ambíciou je nielen stať sa zastávkou na zasýtenie, ale vyhľadávaným cieľom. Nielen vďaka nabíjacím staniciam pre elektromobily, jazierku či hojdacím laviciam v záhrade, ale najmä samotnej gastronómii. Šéfkuchárovi Marekovi Čákovskému v tom pomáhajú a hosťujú majstri zvučného mena – Gabo Kocák, Vojto Artz...

Holiday Inn*** Bratislava

holiday inn ba

Stálica konferenčnej scény v hlavnom meste stojí pred rozhodnutím prebudovať hotel na byty. Aj v tejto súvislosti sa tamojší riaditeľ Ing. Róbert Ďurica presunul do iného hotela spoločnosti Slovkarpatia – hotela Bratislava****. Nahradil tak doterajšiu riaditeľku, ktorá sa bude venovať materským povinnostiam.

Regal Burgers Grill Kalná nad Hronom

riders burgers int

Z food-trucku a okienka na výdaj jedál vyrástla veľkorysá reštaurácia v peknom retro štýle a s výrečnou motorkou na priečelí. Hostia si tu pochutnajú na povestných burgeroch v čerstvých žemliach od miestneho majstra pekára, ale aj na iných jedlách. Predovšetkým z čerstvých a lokálnych surovín, na ktorých kvalitu sa podľa majiteľa Petra Kecskesa môžu naozaj spoľahnúť.

Letná sezóna Vysokých Tatier

vysoké tatry leto 

Jazdou historických električiek Kométa a Trojča z Popradu až na Štrbské pleso otvorili Vysoké Tatry tohtoročnú „neľahkú“ letnú turistickú sezónu. Pre veľhory má význam o to viac, že vinou koronavírusu prišli o ekonomicky dôležitý záver lyžovačiek i celú jarnú turistiku. Štátna tajomníčka MDVSR Katarína Bruncková pri tej príležitosti povedala, že toto leto je rozhodujúce pre prežitie prevádzkovateľov hotelov a ďalších služieb turizmu.

Grand hotel River Park***** Bratislava

river park

Hotel z luxusnej vetvy siete Marriott stále neotvoril (a možno ani neotvorí) svoje brány. Na rozdiel od svojho brata - Sheraton Bratislava Hotel*****. S jeho prvými hosťami sa počíta od septembra.

Starý majer Vrátna

starý majer ext 5

V novom šate, s novým nájomcom a novým šéfkuchárom sa túto sezónu predstaví reštaurácia v Malej Fatre. „Relax v krásnom prostredí, zábavky pre deti, minizoo a jedlo, pri ktorom sme vsadili najmä na sedliacku príprava jedál na grile,“ podľa Petra Lacku a šéfkuchára Petra Semivana vôňa mäsa pečeného v celku – krkovičiek, husí, kačíc, mladých prasiatok... je najvýstižnejším jedálnym lístkom.

Hotel Malvázia**** Prievaly

malvázia prievaly

Hotel s vnútorným i vonkajším bazénom, veľkorysým parkom a vlastnými hriadkami zeleniny a byliniek zatvoril svoje brány. Spoločnosť BTT s.r.o. ku koncu mája ukončila svoju prevádzkovateľskú činnosť a vracia zálohy za rezervované pobyty či objednané akcie.

Sekcia cestovného ruchu

r_dula

Novým generálnym riaditeľom Sekcie cestovného ruchu na Ministerstve dopravy a výstavby SR sa stal Mgr. Radúz Dula. Je dlhoročným členom Prezídia Asociácie hotelov a reštaurácii Slovenska, v mene ktorej pôsobil aj v Republikovej únii zamestnávateľov. Do konca apríla viedol v riaditeľskej pozícii hotel Šimák Zámok Pezinok.

 U čierneho psa Komárno

čiermy pes ext

Dvadsaťročná reštaurácia, ktorú v mestečku na Dunaji poznajú nielen domáckym rukopisom jedál, ale aj živými hudobnými vystúpeniami, nenechala svojich hostí hladných. Pokračuje v príprave jedál, pričom sa zamerala najmä na kolienka, rebierka, krídelká, stehná... „Pripravujeme ich v peci, takže majú celkom inú chuť a vôňu než keď sú tieto suroviny upravované doma,“ majiteľ Pavol Hanzlík sa teší, že aspoň takýmto spôsobom naďalej udržujú kontakt so svojim hosťom.

Škola varenia Sv. Jur

Už 11 rokov sa profesionáli varešky stretávajú na gastro-kurzoch v réžii Gurmán klubu, takže certifikátom sa môžu popýšiť stovky šéfkuchárov. „Za priazeň a podporu sa im teraz v ťažkých časoch chceme odvďačiť bezplatnými videami od našich školiteľov na našom FB alebo YouTube, vysielanými v pondelok, stredu a piatok o 18.00,“ riaditeľ Gk Rado Nackin má na mysli pekné chutné recepty Michala Škoreca, Tomáša Zapletala, Michala Konráda, Dana Karasa.

Mlyn u Anastázie Pohranice

mlyn u anastázie

V rodinnej reštaurácii nad rybníkom, špecializujúcej sa na svadby a oslavy, sa usilujú vyjsť v ústrety všetkým nevestám. Ako vraví majiteľka Anastázia Smrštíková, žiadna hostina zatiaľ zrušená nebola, len preložená na neskôr. Všetky termíny z marca až začiatku mája prekladáme tak, že svadbiť sa napokon bude aj počas ďalších dní v týždni. Teda nielen v piatky a soboty.“ Zatiaľ maľujú, natierajú, perú, prerábajú, čistia.

Hotel Regia*** Bojnice

regia bojnice

Stálica ubytovacej scény kúpeľného mestečka so 62 izbami a apartmánmi zamyká svoje brány. Prevádzkujúca spoločnosť vypovedala zmluvu s prenajímateľom budovy a prepustila zamestnancov. „Príspevok od štátu nám nepomôže, keď nevieme zaplatiť odvody, energie ani nájomné. Nepodarilo sa nám dosiahnuť jeho odpustenie, ba ani zníženie,“ vysvetlil tento krok riaditeľ Jozef Žigo.

Hotel Zochova chata**** Modra-Harmónia

zochova chata - ext 2 

Hostí chcú privítať v krajšom hoteli, a tak sa rozhodli využiť čas a naplánovať si sanitárne dni. Podľa výkonného riaditeľa Nenada Smilajkova sa v hoteli intenzívne upratuje, opravuje, skrášľuje. Vzhľadom na umiestnenie hotela rozvoz jedla neriešia: „Príspevok od štátu nám tiež pomôže, aby sme zamestnancov nemuseli prepúšťať.“

Hotel*** Sorea SNP

sorea snp dd ext

Pri hoteli v Demänovskej Doline vyrástol wellness Euphoria s bazénmi a vodnými atrakciami pre dospelých i deti, s parnou aromasaunou, infrasaunou carbo a dvoma suchými saunami , Kneippovým šliapacím kúpeľom, hydromasážnou vaňou, rôznymi druhmi masáží a ďalších procedúr i s fittness centrom.

 ♣ Hotel FIS Jasná****

fis jasná ext zima 2 

Už štvrtý raz po sebe sa v celosvetovej súťaži World Ski Awards stal najlepším lyžiarskym boutique hotelom na Slovensku. Riaditeľku Luciu Švecovú teší, že sa tak ocitol „v jednom vreci“ s najlepším lyžiarskym hotelom Stein Eriksen Lodge Deer Valley v Spojených štátoch a najlepším butikovým hotelom Ki Niseko v Japonsku- Jeho atraktivitu zvyšuje aj fakt, že je najvyššie položeným hotelom v stredisku Jasná, tiež oceneným v tejto prestížnej súťaži.
 

Vienna House Easy*** Bratislava

vienna house easy ba

Po krátkom pôsobení Rumuna Georga Rosu v riaditeľskej pozícii sa na toto miesto vrátila Lucia Arbetová. Výzvu oživiť ruch v obnovenom hoteli neďaleko letiska prijala po tom, čo Vienna House Dvořák**** v Karlových Varoch kúpili iní vlastníci. Ten totiž – v rámci „vnútorných pohybov“ rakúskej siete - riadila od júna 2016.
 

♣ Liptovská hviezda

liptovská hviezda 18
Do tohto ročníka „mystery shopping“ sa zapojilo 14 reštaurácií a 5 kaviarní z Liptovského Mikuláša, Ružomberka a Demänovskej Doliny. Organizácia Region Liptov pritom oslovila 67 zariadení; z nich si však menej než tretina trúfla nechať preveriť kvalitu svojich služieb. Tentoraz však nezávislá spoločnosť hodnotí prevádzky až dvakrát – v zimnej a potom v letnej sezóne.

♣ Greenfood Restaurant Senec

greenfood pekáreň 2 

Značka sa presťahovala z Ratnoviec do rodného mesta jedného z majiteľov – Tibora Samaranského (vpr.). Spolu s Martinom Maslančíkom ju však z reštauračnej gastronómie pretransformovali na pekáreň, zaoberajúcu sa najmä kváskovým chlebom. K pôvodným siedmim druhom napr. pohánkovému, špaldovému alebo chlebu z pivného sladu., postupne pribúdajú ďalšie. Klasická gastronómia má momentálne podobu cateringu a poradenstva.
 

♣ International**** Veľká Lomnica

international vl bež trate

Z podtatranského golfového hotela pri areáli Black Stork sa v tomto ročnom období stáva lyžiarsky. V tejto zimnej sezóne však upravila a udržiava spoločnosť Golf International vyše 10 km bežeckých tratí ešte skôr než zvyčajne – už od Vianoc. Hostia – rekreační bežkári na ne majú bezplatný vstup. Trate sa stanú aj dejiskom tradičných februárových bežkárskych pretekov či Balónovej fiesty.

Grand hotel Bellevue**** V.Tatry

bellevue tatry - m_warhol 

Predošlého riaditeľa Viktora Kosmáka, ktorý vo funkcii pôsobil od roku 2011 a teraz zasadne v mestskom zastupiteľstve, nahradil Miroslav Warhol. Po práci v zahraničí na pozícii F&B managera sa šesť rokov staral o „sales“ hotela Bellevue. Plánuje pokračovať v rekonštrukcii izieb, rozšírení wellness centra o detský bazén i priestor balneo.

Thuries Academy

img_6313

Juraj Hruška, Vojto Artz, Jaroslav Hladík... a ďalších 150 slovenských kuchárov sa už môže pochváliť certifikátom Thuries Academy. Škola pre profesionálov otvorila už svoj 12. ročník – v kategóriách A, B, ale už aj C je . Zamestnávatelia z radov hotelov i reštaurácií oceňujú, že sa im tak s malými nákladmi vracia nielen majster modernejšej a zdravšej gastronómie, ale aj s efektívnejším prístupom k využitiu surovín a filozofiou zero waste i vyššou produktivitou práce.


Čo sa udialo v minulých rokoch


 

2013 – 2021 © Hotelovo.sk
Grafický dizajn a redakčný systém od firmy AlejTech, spol. s r.o.
Tvorba web stránok