Ľudia - nápady - myšlienky - skúsenosti

Racionalizácia nákladov má byť začiatok a nie koniec boja o lepšiu ekonomiku hotela

tvrdí Ing. Igor Gondár, riaditeľ hotela Royal Palace***** v Turčianskych Tepliciach. Za sebou má aj riadenie wellness hotela Borovica na Štrbskom Plese, hotela Park v Piešťanoch či boutique  Hotela pod Lipou v Modre-Harmónii. V pozícii hotelového managera pripravoval na otvorenie aj hotel  X-Bionic (vtedajší Elements Resort Hotel) v Šamoríne. Do športového areálu s hotelom pre 1150 hostí, sa presťahoval zo stoličky riaditeľa Parkhotela na Baračke v Trenčianskych Tepliciach, kde sa mu podarilo za dva roky dvihnúť tržby o 21,5 percent, počet prenocovaní o 17,9 percent a hodnotu EBITDA zlepšili viac než štvornásobne. Predtým niekoľko rokov viedol hotel Park v Piešťanoch (mimochodom, tam sa za dva roky zaslúžil o nárast na tržbách o 100,9 percenta). V súčasnosti riadi boutique Hotel igor_gondárpod lipou v Modre-Harmónii, ktorý sa stane súčasťou wellness a kongresového rezortu v troch budovách.

o Zdá sa, že si našiel dobrý recept... Ako teda zlepšovať ekonomiku hotela?  

Zjednodušene povedané - racionálnymi úsporami prevádzkových nákladov pri maximalizácii tržieb za služby. Mať náklady pod kontrolou automaticky neznamená šetriť „za každú cenu“. Na začiatku tohto procesu stojí vždy dôkladná analýza dodávateľských zmlúv a faktúr, keďže najväčšie a štruktúrou najprijateľnejšie úspory vyplývajú z pravidelných nákupov tovarov a služieb. Teda energií, potravín, čistiacich prostriedkov, chémie do wellness, služieb práčovní, servisných prenájmov... Výsledkom môže byť zmena dodávateľa alebo výhodnejšie podmienky od pôvodného. Pritom pomer kvalita - cena je síce najdôležitejším, nie však jediným kritériom. Vždy zohľadňujem aj ďalšie veci; technickú podporu, servis a poradenstvo, komplexnosť ponuky, termíny dodávok a pod, ktoré by mohli po určitom čase proces predražiť. Revízia dodávateľov by mala prebehnúť raz ročne, pričom počas roka sa musia úspory pravidelne vyhodnocovať.

o Akých chýb sa snažíš vyvarovať?

Najmä zotrvávania v „zabehnutých koľajach“ a neochote ísť do nových obchodných vzťahov. Druhou, často sa opakujúcou chybou hotelierov, býva veľká spotreba času, ktorá sa úsporám nákladov venuje na úkor zvyšovania tržieb. Racionalizácia nákladov má byť začiatok a nie koniec boja o lepšiu ekonomiku hotela. Spravidla platí zásada, že dobrá úspora prevádzkových nákladov je taká, ktorá nemá za následok pokles kvality služby dnes ani v budúcnosti. Asi nie je celkom v poriadku, keď nočnú recepčnú v trojhviezdičkovom hoteli nahradí ujo, ktorý len vydáva kľúče. Za krátkozraké považujem i osekávanie benefitov pre stálych hostí. „Pobytoví recidivisti“ sú nielen najlepšou reklamou, ale výrazne šetria marketingové náklady. A pri dobre nastavenom vernostnom programe a systéme podpory predaja na mieste hotelier jednou rukou euro dáva a druhou dve berie... Za najnešťastnejšiu, priam katastrofálnu formu šetrenia považujem šetrenie na vlastných zamestnancoch. Hotelier,i_gondár ktorý sa dlhodobo uberá touto cestou, si kope vlastný hrob.

o Vrabce však čvirikali o akejsi nespokojnosti tvojich podriadených kvôli platu...

Pri nástupe do Parkhotela na Baračke som dvakrát nevyplatil pohyblivú zložku mzdy. Pri absencii jasných pravidiel z minulosti ju brali všetci zamestnanci ako samozrejmosť. Situáciu som vysvetlil osobne i oficiálnym oznamom, spracoval som prémiový poriadok, definoval motivačnú zložku mzdy a spolu s obchodným oddelením začal pracovať na zlepšení tržbovej strany účtovníctva. S názormi liberálov, že ľudí je veľa a každý je nahraditeľný, súhlasím totiž len s výhradami. Podľa mňa je dobrých odborníkov málo, a pokiaľ chceme, aby boli ešte i lojálni, musíme ich zaplatiť. Navyše náhrada stabilného kmeňového zamestnanca sa metódou pokus - omyl môže dosť predražiť. Cenu práce určuje miera jej nahraditeľnosti.

o Takže nie iba šetrenie, ale...

... naštartovanie tržieb, hoci to býva podstatne ťažší proces. Na rozdiel od racionalizácie nákladov je však ekonomicky efektívnejší, stimuluje ďalší rozvoj hotela a má i výrazne dlhšie „dozvuky“. Každý hotel má iné predpoklady, je situovaný v inom prostredí, má inú lôžkovú kapacitu, investičné zázemie, vlastnícku štruktúru a inú históriu. Preto je v prvom kroku potrebná dôkladná SWOT analýza, zhodnotenie svojich silných a slabých stránok, svojich príležitostí i ohrození. Pamätám si, ako mi môj prvý šéf, dlhoročný riaditeľ hotela Flóra v Trenčianskych Tepliciach často opakoval vetu: „Igor, zaraďte sa!“ Pochopil som, že v tejto fáze je potrebné byť k sebe pravdivý. Len tak môžu byť ďalšie kroky v podobe tzv. segmentácie - stanovenia cieľových skupín hostí - a produktovej politiky dobrým odrazovým mostíkom pre rast tržieb. V opačnom prípade môže dochádzať k bizarným situáciám.

o Napríklad...?

Nezvládnutie vlastnej sebareflexie v podobe „luxusného beauty pobytu“ v nerekonštruovanom kúpeľnom dome zo 70-tych rokov minulého storočia... Každý hotel je niečím výnimočný, musí sa však vedieť „zaradiť“, ponúknuť „svojmu“ klientovi „jeho“ službu vrátane dobre stanovenej ceny, ktorú bude ochotný a schopný zaplatiť. Okrem stabilných základných a doplnkových služieb by hotel mal byť vždy pripravený ponúknuť aj niečo navyše. Akúsi čerešničku na torte, ktorou sa chce odlíšiť od konkurencie. Nebáť sa byť iný a každoročne zaraďovať novinky v individuálnych službách. Ako mi raz povedal majiteľ českej CK Wellness Tour Mirek Benroth: „Ty musíš být pořád o krok před, protože to opajcnou...“ Z tohto pohľadu mám niekedy pocit, že všetci ponúkame všetko, ako keby nám chýbala fantázia.

o Žiaľ, nie každý hotelier dostal tvorivosť do vienka. Tak pridaj nejaký nápad...   

Čím odvážnejšie sú rozhodnutia, tým lepší výsledok môžu priniesť. Dnes si trochu s úsmevom spomínam na obdobie, keď sme v piešťanskom Parku, v spolupráci s manželkou rabína a delegátom Ophir tours organizovali liečebné pobyty s kosher stravou... Pamätám si, ako moji kolegovia hrešili a nariekali, ale výsledok v tržbách - a tým aj v ich prémiách - bol citeľný. Po zabehnutí ostala jedinou nevýhodou obmedzená kapacita 40 osôb na termín.

o Potom ale prichádza na rad ďalší otáznik – za čo a kadiaľ predávať svoj nápad ?  

Univerzálne platný recept, použiteľný pre všetky hotely, neexistuje. Situácia na trhu sa dynamicky mení a čo platilo včera, dnes neplatí. Pred desiatimi rokmi tvorili rozhodujúcu časť predaja pobytových hotelov sprostredkovatelia, a to najmä tradiční touroperátori a cestovné kancelárie. Pred piatimi rokmi ešte viac deformovali trh zľavomaty. V súčasnosti sa stále väčší dôraz kladie na priamy predaj cez systém premyslených vernostných programov a on-line marketing. Hotely stále viac využívajú internetové agentúry, ktoré sú honorované percentom z konverzií – zo zrealizovaných objednávok pri predaji cez svoju web stránku. Len hotely, ktoré pravidelne i_gondár%202 vyhodnocujú úspešnosť jednotlivých distribučných kanálov, vedia správne posúdiť, koľko času a peňazí majú venovať ich ďalšej podpore. Tieto informácie následne premietajú do svojich finančných plánov.

o Aké metódy sa ti osvedčili v personalistickej oblasti; ako vlastne riadiš ľudí?

Nepatrím do kategórie tzv. čističov, ktorí sa obklopujú iba svojimi ľuďmi. Dám príležitosť aj „zdedenému“ manažmentu. No a k zodpovednosti vždy pridávam aj kompetencie. Do tých nezasahujem, čo ale neznamená, že ich nekontrolujem. Som totiž zástanca kombinácie demokratického a autokratického štýlu vedenia ľudí. Spolu s tímom svojich spolupracovníkov som na predošlých pracoviskách vytvoril jasné pravidlá v podobe interných smerníc a štandardov. So zamestnancami na nižších organizačných úrovniach som organizoval pravidelné stretnutia, kde mala i chyžná či upratovačka možnosť vyjadriť svoj názor na ďalšie fungovanie hotela. Ale bez nekonštruktívnych diskusií o mzdách či chybách iných úsekov. Raz za štvrťrok som organizoval teambuildingové aktivity mimo priestorov hotela. Viacerí zamestnanci tak pochopili, že sú dôležití ako ľudia, nielen ako pracovná sila. Mojim cieľom bolo, aby chodili do práce s radosťou, s hrdosťou na svoju profesiu a snažiac sa preto, že chcú, nie preto, že musia. Ako to už býva, s niektorými sa to podarilo viac, s inými menej. Trochu škodoradostne ma pritom utešuje nedávna skúsenosť z Turecka. V päťhviezdičkovom hoteli kmitali čašníci dovtedy, kým im stál za chrbtom F&B manažér. Keď odišiel, nemali problém si odskočiť na fajčiarsku vedľa reštaurácie a priamo pred hosťom si zapáliť...

o Pozrime sa na druhú stranu trojuholníka... S akými majiteľmi sa ti dobre spolupracuje?

Odpoveď na túto otázku je jednoduchá, v našich podmienkach však nie samozrejmá. Vždy sa dobre robí s majiteľmi na „rovnakej vlnovej dĺžke“, ktorí majú seriózny úmysel podnikať v službách, bez špekulatívnych zámerov, a sú ochotní a schopní podporiť primárny rozvojový impulz zo strany hoteliera ďalšími investíciami. Oceňujem majiteľov, ktorí rešpektujú kompetencie riaditeľa hotela v rozhodovaní, definované pracovnou náplňou a nezamieňajú si pojem lojalita so slepou poslušnosťou.

o Mimochodom, akých hotelierov si vážiš?

Strom možno poznať po ovocí. Vážim si hotelierov, ktorí majú výsledky. Ktorí viac tvoria ako deštruujú... Nejde pritom len o zlepšenie ekonomických ukazovateľov, ale aj o schopnosť inovovať, skvalitňovať a rozširovať služby, o schopnosť posunúť hotel ďalej a dať mu svoju vlastnú víziu. Všetci sme svojim spôsobom podnikatelia, hoci podnikáme s cudzím majetkom a obmedzenou zodpovednosťou. Ako podnikatelia v slovenských podmienkach máme odlišné možnosti a iné štartovacie čiary. Ľahšie sa podniká riaditeľovi hotela, postaveného alebo rekonštruovaného z eurofondov, ako riaditeľovi, ktorý má hotel zaťažený úvermi. Inú situáciu má hotelier, ktorému hotel dotuje majiteľ z iných podnikateľských činností ako hotelier, ktorý musí na hotel tvrdo zarobiť. Preto si mimoriadne vážim stabilných odborníkov, ktorí dosahujú výsledky i v ťažšom podnikateľskom prostredí.

shp ©

do rubriky

Editoriál

Milí hotelieri a manažéri reštaurácii,

sonamožno vlastne ani netušíte, ako ste sa zrazu ocitli na stránke e-nšpirácií pre hotelový a reštauračný biznis. Skrátka, „vyššia moc“ to tak zariadila. Možno sa už nemohla pozerať na to, ako sa pomaly ale isto zamotávate do siete tzv. prevádzkovej slepoty. Ako denne riešite tisíc stále rovnakých problémov a ďalších tisíc, ktoré sa vynorili celkom nečakane a znenazdajky.

Pritom vám nemôžu neuniknúť novinky, ktoré sa v tomto biznise objavili – v prilákaní hosťa, v trendoch, smerovaní a úspechoch konkurencie. Veľmi dobre vás poznám. Však s mnohými som sa ako mediálna manažérka Zväzu hotelov a reštaurácií SR i ako novinárka, zaoberajúca sa dlhé roky hotelierstvom, cestovným ruchom a gastronómiou, stretávala. Osobne, telefonicky i mailami pod vlastnou „hlavičkou“.

Aj medzi hoteliermi – tak ako v každej inej brandži – sa nájdu ľudia, ktorí už „všetko vedia“, alebo lepšie povedané, nič už nepotrebujú vedieť. Ja ale za tie roky viem, že ich hviezdne pocity nemôžu byť viac vzdialené pravde... A že ich kariéra to napokon dokazuje.

Omnoho viac je ale tých, čo sa potešia každej novej informácii, čo chcú byť stále „na pulze dňa“ čo každý nový podnet dokážu premeniť na tvorivú inšpiráciu. Teda v prípade tejto stránky na e-nšpiráciu.

V mene hosťa ďakujem, že existujú a krôčulinkom ku krôčulinku posúvajú Slovensko na mape destinácií, ktoré sa oplatí navštíviť a ktorým sa svetové trendy hotelierstva a gastronómie nevyhýbajú.

Vaša

Soňa Hudecová-Podhorná

 

Stále riešite nedostatok personálu? Skúste duálne vzdelávanie!

Kvalita hotelových a reštauračných služieb stúpla. Pribudli desiatky nových zariadení, lepších, krajších, originálnejších... A máme aj viac hostí; v sezóne praskajú prevádzky vo švíkoch a veru by sa obsadila aj kotolňa ☺ Odborníci však upozorňujú, že cestovný ruch pôjde v kvalite a následne aj atraktivite nadol. Nebudeme mať dostatok personálu...

Podľa štatistík len tretina juniorov chce ostať pracovať v brandži. A ešte menej plánuje ostať na Slovensku. Pritom majú neprimerané nároky - veľa peňazí za málo práce alebo za

27. 9. 2018 / Čítať viac

Aj vy hľadáte personál ako povestnú ihlu v kope sena ?

Za deviatimi horami a deviatim dolinami... rozprestierala sa krajina zvaná Slovensko. Občas sa v nej nelogicky piesok lial a voda sypala (keď poslanci schvaľovali a ministerstvá navrhovali šibnuté legislatívne zmeny, rozšírenia zákonov a vyhlášok, košatenie pravidiel...).

No a ako to býva v mnohých príbehoch, aj tu občas stál v poli zámoček. Teda niekedy zámoček, inokedy business hotel, rezort, penzión, reštaurácia. A vo dverách človek v obleku alebo kostýmčeku, čo lákal okoloidúcich. Nie však hostí, čo by prišli hlavu zložiť na posteľ pod baldachýnom či plazmovou obrazovkou alebo zasadli za stôl k dobrému obedu. Lákali zamestnancov, čašníkov, kuchárov, chyžné, recepčných... do práce jednoduchej i zložitej,

7. 7. 2017 / Čítať viac

Účtujú si reštaurácie za obaly na jedlo?

 Podľa niektorých manažérov sa odnosný obal na jedlo nezmestí do ceny jedla. Iní tvrdia, že ak si dá hosť zabaliť celé jedlo a nekonzumuje ho v reštaurácii, ušetrí sa na umývaní riadu a ďalších súvisiacich nákladoch. Ďalší motivujú hosťa k jedeniu v reštaurácii a baleniu len zvyšku porcie.

 

 / Čítať viac

Informatórium

Thuries Academy

img_6313

Juraj Hruška, Vojto Artz, Jaroslav Hladík... ale aj ďalších 150 slovenských kuchárov sa už môže pochváliť certifikátom Thuries Academy. Škola pre profesionálov otvára v novembri ´18 už svoj 12. ročník – v kategóriách A a B, kategória C je naplánovaná na január. Zamestnávatelia oceňujú, že sa im tak s malými nákladmi vracia nielen majster modernejšej a zdravšej gastronómie, ale aj s efektívnejším prístupom k využitiu surovín a vyššou produktivitou práce.

Organizácie cestovného ruchu

Rezort dopravy o 700 tisíc eur z vlastnej kapitoly navýšil finančnú čiastku pre 35 oblastných OCR a 5 krajských organizácií cestovného ruchu. V tomto roku si tak rozdelia takmer 5,7 mil. eur, pričom ide i podporu deviatich hlavných aktivít v marketingu, tvorbe produktov, atraktivite cestovného ruchu či vzdelávanie.

DPH za ubytovanie a rekreačné šeky

Na jeseň sa na rokovanie parlamentu dostane návrh zákona o znížení DPH za ubytovacie služby na 10 percent. Spolu s ním sa budú poslanci vyjadrovať aj k 500-eurovým rekreačným šekom; 275 € by platil zamestnávateľ a 225 € zamestnanec. Návrh s účasťou štátu nepočíta, čím sa šeky pravdepodobne uplatnia len u ekonomicky a odborárovo silných zamestnávateľov. Ak by zákony prešli, ich účinnosť nastane s príchodom nového roka.

♣ Royal Palace***** Turčianske Teplice

royal palace tut ext

Rekonštrukciou liečebného domu Kollár a Malá Fatra a ich prepojením s tzv. Modrým kúpeľom sa zrodil v poradí druhý päťhviezdičkový kúpeľný hotel na Slovensku. Je postavený nielen na luxuse a prítomnosti výdatných liečebných prameňov, ale aj dobrom príbehu. Pôvodná budova pochádza z roku 1883, kedy na počesť cisárovnej Alžbety Bavorskej niesla meno Elizabeth – Erszébet. Hotel vedie Ing. Igor Gondár, gastronómiu reštaurácie Sissi vrátane klubovej časti so 150 miestami, má na povel Roman Horváth.

Predsedníctvo ZHR SR

t_ondrčka 2

Po májovom Valnom zhromaždení nenastáva vo vedení Zväzu hotelov a reštaurácií SR žiadna zmena. V úlohe neplateného prezidenta ho naďalej povedie Tomáš Ondrčka, riaditeľ hotela Devín**** v Bratislave.

Ponteo Activity Park**** BA-Rusovce

ponteo ext

Hotel nadviazal spoluprácu so startupom HotelioHub a umožnil vo svojich podmienkach otestovať a doladiť„smart spoločníka“ a aplikáciu I am MAX. Hosťom to už koncom marca prinesie lepší zážitok od prvej minúty pobytu. Od komfortu pre-check in, cez odporúčané zážitky v hoteli a okolí až po vyhľadanie sparing partnera na squash, bowling či iné aktivity. Hotelu zase zozbiera dáta o jeho hosťoch, potrebné pre efektívny marketing.

Lomnica**** Tatranská Lomnica

lomnica ext 

Po odchode Gabriela Kocáka sa vedenie rozhodlo pre zmenu personálneho konceptu. Gastronómiu hotela a reštauráciu s vinárňou Franz Josef dostal na starosti Milan Šavel, doterajší sous chef. Reštauráciu Sissi povedie Tomáš Levý, ktorý stál pri zrode pražskej „michelinovskej“ reštaurácie La Degustation Bohęme Bourgeoise. Novinkou nemajú byť len jednotlivé jedlá, ale aj flexibilita rezervácie či prezentácie hosťujúcich kuchárov a barmanov známych mien.

Vienna House Easy*** Bratislava

vhe ba - raň

Vlastníkom sa stala najväčšia rakúska sieť s pôsobením v 9 krajinách, ktorá ho doteraz iba prevádzkovala. Pred dvoma rokmi zmenila názov Chopin, logo siete i koncept hotelov. Na rad prichádza aj renovácia 166 izieb, konferenčných a kreatívnych zasadacích miestností a loby, nová posilňovňa,  Rozširujú sa aj reštauračné služby s filozofiou jednoduchej línie gastronómie, kopírujúcej súčasné trendy. Svoje miesto má v nej aj „signature dish” – vždy iná špecialita slovenskej kuchyne.

♣ Wagamama (Medusa) Parndorf

wagamama parndorf

Dvadsaťšesťročný projekt japonských reštaurácií Wagamama, ktorý beží už v 22 krajinách vrátane Slovenska, sa rozšíril o Rakúsko. V obchodnom centre McArthurGlen Parndorf ho prevádzkuje Medusa Group Petra Štecku, známa sieťou pivární, kantín, barov i reštaurácií na Slovensku, Viedni i Prahe.  Wagamama Parndorf je pripravená usadiť vnútri 144 hostí, na terase je 126 miest. Na plochu 311 m² sa zmestí aj otvorená kuchyňa, ktorá pripravuje jedlá výlučne na objednávku.

Kaštieľ Studené

ka%C5%A1tie%C4%BE%20studen%C3%A9%202

Po prevádzkovej prestávke sa Kaštieľ Studené v Moste pri Bratislave opäť zaradil medzi najatraktívnejšie svadobné a eventové priestory. Tentoraz však k nemu pribudla aj reštaurácia, otvorená nielen pre členov tamojšieho privátneho klubu, ale aj pre širokú verejnosť. Vedie ju jeden z najskúsenejších slovenských šéfkuchárov Igor Čehy.

Liptov

liptov%20-%20kame%C5%88

Za vlaňajšok vybral región 1 280 657 eur ako daň z ubytovania (medziročný nárast 12,8 %). Výber rastie už šiesty rok; tri roky už prekračuje milión eur. Čísla potvrdzujú narastajúci záujem turistov, ale aj efektívnejší výber daní a úspechy v boji s čiernym ubytovaním. Najviac daní vybrali obce Demänovská Dolina, Liptovský Ján a mesto Liptovský Mikuláš.

Grand hotel Bellevue**** V. Tatry

bellevue%20ext  

Minuloročná rekonštrukcia a premena „funkčných“ izieb na štýlové a elegantné pokračuje aj v tomto roku. Obnovou prejde aj wellness centrum, reštaurácia a čiastočne aj kongresové priestory. Hotel chce tak posilniť proklientsku filozofiu; vďaka ktorej sa tam vlani ubytovalo 19 769 hostí (o 884 viac než predvlani). Najviac bolo Slovákov, nasledujú Česi, Nemci a Kórejci.

♣ Grand hotel River Park*****

river%20park

Už po tretí raz získal ocenenie vo svetovo najprestížnejšej ankete World Travel Awards - v kategórii Slovakia´s Leading Business Hotel, pričom sa ma udelení ceny podieľa hlas verejnosť i názory odborníkov z hotelierstva a cestovného ruchu. Riaditeľ hotela Branislav Kačkovič si ocenenie prevzal vo vietnamskom JW Marriott Phu Quoc Emerald Resort & Spa.

Zimný festival jedla ´18

zfj logo 

V pondelok 15. januára sa začína už šiesty ročník gastronomického festivalu, počas ktorého môžu gurmáni ochutnávať Ikonické jedlo, Chute regiónu a Voľbu šéfkuchára v štyroch desiatkach reštaurácií siedmich krajov. Vrátane bratislavského Cubes či Savoy, nitrianskeho Rouge, trenčianskej Divy, košického Yasmin, žilinskej Dubnej skaly. Degustačné kupóny sa kupujú v predpredaji, pričom cena nepresiahne 33,- eur (za štvorchodovú degustáciu). Festival jedla ukončí jeho organizátor – Gurmán na Slovensku - až 25. februára.

♣ Hotelier roka ´17

s_holopov%C3%A1%201

Hotelierom roka spomedzi členov Zväzu hotelov a reštaurácií SR sa stala riaditeľka Boutique hotela Hviezdoslav**** v Kežmarku Sylvia Holopová. V tomto roku prišlo v štatúte „súťaže“ k zmene - na konečnom verdikte  sa nepodieľala len úzka skupina ľudí z brandže, ale aj verejnosť. Spolu prišlo až 1700 hlasov. Niektoré získali aj ďalší dvaja nominanti – Iveta Chovanová z Troch studničiek v Jasnej a Rudolf Križan z BHP. Hotelovo.sk sa teší a gratuluje!

Gastronomy Slovakia ´17

gs%2017%20-%20g

V Refinery Gallery pri Slovnafte sa reštauračná brandža stretla už na 4. ročníku podujatia s podtitulom HoReCa Avantgarde Festival. Tentoraz sa prišli o svoje skúsenosti podeliť trojmichelinovský Gert de Mangeller z Belgicka (na obr. vľavo) a jednomichelinovskí - Švéd Jacob Holmstrȍm a Talian Allesandro Gilmozzi. O tom, ako sa mu podarilo získať titul Kuchár roka Veľkej Británie hovoril aj Martin Záhumeský, prípravou jedla sa prezentovali aj Michal Konrád z Fou Zoo a Peter Ďurčo z TOP Restaurant v Žiline.

♣ CR v Nitre

nitra%20vl%C3%A1%C4%8Dik 

Záujem turistov o Nitru si na svoje konto pripisuje o 41 tis. prenocovaní viac než vlani (nárast o 28 %). Od januára do augusta tu ubytovacie zariadenia poskytli 189 580 nocľahov. Podľa riaditeľky NOCR Marty Hároníkovej dobré výsledky vďačia festivalom, výstavám, koncertom, výstavisku Agrokomplex i podujatiam typu Svetový kongres Esperanta . 

♣ OOCR Šariš – Bardejov

svidník

Atraktivitu a turistickú ponuku regiónu rozšírilo mesto Svidník, ktoré sa stalo jeho najnovším členom. Záujemcom ponúka nielen možnosti zábavy, športu, cyklistiky či pešej turistiky v Nízkych Beskydách, ale aj zaujímavosti pre fanúšikov ornitológie aj vojnovej tematiky. Na svoje si prídu vďaka povodiu Ondavy, Vojenskému múzeu či Pamätníku na Dukle, Svidník však láka do vodného sveta Aquarurthenia, skanzenu ľudovej architektúry, do 11 drevených chrámov, na festivaly a podujatia rusínskej kultúry,

♣ Gurmán Awards ´17

gurmán%20awards%2017

Top-šéfkuchárom roka sa stal Lukáš Hesko, dnes už „odídený“ z bratislavského Fach-u, na päty mu postúpali Michal Konrád z Fou Zoo a Marián Filo zo Chaetau Čereňany, ktorý získal aj cenu „hospitality“ za starostlivosť o hosťa. Hotel Matyšák si vybojoval titul „hotelová reštaurácia roka“, Fou Zoo je najlepšou prémiovou a dunajskostredská Villa Rosa tematickou reštauráciou. Ako vinárstvo roka bodovalo Víno Matyšák, naj-someliérom sa stal Dominik Baránek zo Savoy London. Za doterajšie činy na poli gastronómie ocenil Gurmán na Slovensku Gaba Kocáka.

Wellness hotel**** Patince

kubánsky%20víkend

Druhú júlovú sobotu sa hotel pokúsi o dosiahnutie slovenského rekordu - v počte tancujúcich žien s natáčkami vo vlasoch. Do rytmu im k tomu budú znieť veselé kubánske rytmy, pretože už tretí raz tam – pod záštitou veľvyslankyne Kuby na Slovensku – pozývajú hostí na populárny Kubánsky víkend. 

Hotel Dukla Bardejovské kúpele

Od architektonickej štúdie k rekonštrukcii pomaly (ale isto) prikročí manažment slávnych východoslovenských kúpeľov. Po vynovení hotela Alžbeta a Alexander je na rade hotel Sczéchenyi zo začiatku 20 storočia, neskôr premenovaný na Sláviu a potom na Duklu. Pripravená je aj štúdia na vybudovanie golfového areálu.

Zväz hotelov a reštaurácií SR

t_ondrčka

Dobrovoľné združenie, ktoré v budúcom roku oslávi štvrťstoročnicu, možno chytí druhý dych. Z Valného zhromaždenia, spojeného s voľbami, totiž vzišiel nový prezident – Ing. Tomáš Ondrčka, riaditeľ hotela Devín v Bratislave. Pomáhať mu budú aj nové tváre v Predstavenstve – Michal Petráš z hotela Senec, Rastislav Amrich z hotela Dalia v Košiciach, Lukáš Egreši z TMR a Ján Svoboda z hotela Elizabeth v Trenčíne.

Dunajský fond    

Z darov Slovnaftu, VÚB, Green Foundation, rodiny Kúšikovcov a P. Kurhajca podporí 55 400 eurami 8 žiadateľov. Pôjde o aktivity na oživenie okolia Dunaja - nástupné mólo pri sútoku Váhu a Dunaja v Komárne, móla a odpočívadlá návštevníkov Malého Dunaja, virtuálne prepojenia nábreží v Bratislave, nástupné pontóny na vodnej ploche Veľký Zemník, cyklotrasu pri Malom Dunaji, prístup k vode pre bezprekážkové nalodenie pri Zálesí, turistického sprievodcu do mobilov na báze GPS a dokumentáciu pre stavbu nástupných rámp pre vodákov.

Sedin Golf Resort Veľké Úľany  

sedin%20golf%20rešt%202

Uprostred luhov Malého Dunaja vyrástlo 18-jamkové  ihrisko s par 73 a dĺžkou 7 km. Nechýba v ňom lesnatá i linksová časť, voda, driving range, cvičné plochy a 2-jamková akadémia. Na svoje si však neprídu len golfisti, ale aj gurmáni. Reštauráciu, otvorenú pre verejnosť, vedie šéfkuchár so zahraničnými skúsenosťami Pavol Šebest. Jej filozofiou je moderná kuchyňa, založená na kvalitných surovinách zo Slovenska i zo zahraničia.

Wellness hotel Kontakt**** S.Lesná  

kontakt%20s_lesná%20loby

Nový dych naberá hotel „za pochodu“. Pred sviatkami sa v ňom podarilo vynoviť loby i denný bar, moderný dizajn dostal aj bývalý poľovnícky salónik. Hostí potešila aj rekonštrukcia izieb na troch poschodiach, nové koberce a textilné tapety namiesto maľovky. V júnovej poslednej etape prídu na rad ďalšie interiérové zmeny, ale aj prepojenie areálu koliby a vonkajšieho detského ihriska priamo s reštauráciou. 

Hotelová spoločnosť SOREA  

         sorea%20certifikat

Sieť trinástich hotelov s uceleným programom pre hosťa sa zaradila medzi značky, ocenené titulom Slovak Business Superbrands Award 2017. Tento program vznikol pred 20 rokmi vo Veľkej Británii a v súčasnosti sa do neho zapája 90 krajín na piatich kontinentoch. Podľa obchodnej riaditeľky Ing. Beáty Tȍrȍkovej sa z uznania kvality hotelových služieb tešia o to viac, že im ho Business Brand Council udelil v čase príprav na 25. výročie pôsobenia Sorey na slovenskom trhu.

Mlyn u Anastázie Pohranice  

mlyn%20anastázia%20letušky

Jedno z najlepších gastronomických zariadení nitrianskeho regiónu prináša v tejto sezóne mnohé novinky – terasu zvanú Narnia, hmlovú bránu pre chvíle horúčav, krištáľové lustre do výklenkov v reštaurácii, nové ozvučenie tak, aby hudba hrala do jej stredu. No a dámy v obsluhe si už neobliekajú čašnícke rovnošaty, ale príjemné pohodlné šaty. Už ich nikto nenazýva čašníčkami, ale letuškami.

♣ Villa Betula*** Liptovská Sielnica

vile%20betula%20rešt

Reštaurácia rezortu už víta hostí v novom šate. Jej rekonštrukcia „až na kosť“ trvala dva mesiace pri bežnej hotelovej prevádzke. Priniesla však väčší priestor, viac miest na sedenie (60), nový bar s praktickým vyklápacím systémom, vhodným najmä pre bufetové raňajky i večere. Regulované osvetlenie dalo srdcu hotela útulnejšiu atmosféru. Tím „Betulenky“ potešila aj nová zamestnanecká jedáleň. 

Nitrianske rekordy turizmu

nitra

V uplynulom roku prežili turisti, biznis cestujúci i účastníci firemných podujatí a kongresov v Nitre až 234 643 nocí. Hotelieri sa tešia, že číslo rastie najmä vďaka MICE. Svetový kongres Esperanta sem prilákal takmer 1300 ľudí zo 60 krajín. Hotel Mikado hostil medicínsky kongres, o dobré čísla turizmu sa postaral aj medzinárodný festival Divadelná Nitra, Autosalón, Agrokomplex či cyrilo-metodské slávnosti.

♣ Grand hotel Bellevue**** V. Tatry  

bellevue%20h 

Slovenský systém kvality služieb v cestovnom ruchu, pod gesciou MDVRR SR, udelil hotelu Značku kvality I. stupňa. Platí tri roky. Hotel, vďaka ktorému sme sa skvele zapísali do histórie zasadaní NATO, ju získal nielen za dobrý hardware – 140 izieb, kongresovú sálu pre 600 ľudí, wellness či reštauračné zázemie, ale najmä za kvalitu a úroveň služieb.

Grand Hotel River Park***** BA  

river%20park%20gh%20-%20reštika

Na tunajšej ho-re-ca scéne sa bývalý Kempinski postaral o menšiu „bombu“. V jeho farbách už totiž varí Jaroslav Židek, ktorý nedávno opustil svoju reštauráciu v prenajatých priestoroch hotela Albrecht. Plánoval síce cestovať, ďaleko sa však nepresunul. V pozícii šéfkuchára nahradil skúseného majstra varešky a lektora Thuries Academy Igora Čehyho.

♣ ITF Slovakiatour  a spol.

slovakiatour

Aktívny aj pasívny turizmus sa od 26. do 29. januára opäť stane témou veľtrhu ITV Slovakiatour (vrátane Wellness a Fittnes a výstavy Poľovníctvo a Oddych). V 23. ročníku sa predstaví 350 vystavovateľov z 21 krajín vrátane nováčikov - Mexika, Kuby a Poľska. O rok dlhšia je tradícia veľtrhu Danubius Gastro; tento ročník je najsilnejší od roku 2009. Prehliadke potravinárskej produkcie, obalovej techniky a technológií pre horeca bude opäť kraľovať zápolenie najlepších kuchárov (Poézia v gastronómii), barmanov (Master Cup 77), baristov (Slovak Barista Cup) a pekárov (Bratislavský rožok)      

Zimný festival jedla ´17

zfj%20logo

Od 13. 1. do 15. 2. predstaví „trojboj“ - ikonickú špecialitu, chuť regiónu a jedlo starých mám až 37 reštaurácií v 7 krajoch. Vrátane nováčikov – reštaurácie Rosalia hotela Galicia Nueva v Halíči, Carpano v Košiciach, rezortu Oravský háj v Brezovici, reštaurácie SĽUK v Bratislave-Rusovciach. Obed či večeru si hostia už tradične objednávajú na http://www.zimnyfestivaljedla.sk. Lákadlom sú podľa organizátora Radoslava Nackina aj výlety Gurmán busmi či Gurmán Diva ples v Bánovciach nad Bebravou.

♣ Hotel Lomnica**** Vysoké Tatry   

lomnica%20tl%20chodby

Tesne pred koncom roka sa 123-ročný hotel dožil - po štvrťstoročnej prestávke – svojej renesancie. Po rekonštrukcii hosťom slúži 62 izieb a 5 apartmánov, nazvaných podľa rakúsko-uhorských panovníkov– Maximiliánovi, Rudolfovi, Ferdinandovi, Márii Terézii, Márii Antoinette. V hoteli nechýba concierge, elektronabíjacie stanice, wellness centrum pod klenbami, reštaurácia Sissi, kaviareň Mozart a vináreň Franz Josef, dokonca ani obchodík s darčekmi vlastnej značky. Hotel vedie Zuzana Kovaľová.  

♣ Belassi**** Bojnice

belassi%20bojnice

Odchod bojnického hotela od značky Best Western znamenal pre túto sieť slovenskú labutiu pieseň. Po minuloročnom utvorení novej organizačnej štruktúry v strednej Európe so sídlom v nemeckom Eschborne a zvýšení licenčných poplatkov jej ako jediný zo slovenských zariadení ostal verný. Prívlastok Best Western plus je však už aj pod Bojnickým zámkom minulosťou a hosť túto sieť na Slovensku nenájde.       

Koniec SACR          

good%20idea%20sk%20-%20sacr
K Novému roku skončila svoju existenciu v podobe príspevkovej organizácie. Jej aktivity sa včlenili priamo do Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Podľa ministra Árpáda Érseka sa tak marketing a propagácia Slovenska ako destinácie cestovného ruchu zefektívnia. Využívaním „pôdy“ ministerstva sa aj peniaze na administratívu presunú priamo do plnenia úloh v propagácii nášho turizmu.

Čo sa udialo predvlani


 

2013 – 2018 © Hotelovo.sk
Grafický dizajn a redakčný systém od firmy AlejTech, spol. s r.o.
Tvorba web stránok