Ľudia - nápady - myšlienky - skúsenosti

Racionalizácia nákladov má byť začiatok a nie koniec boja o lepšiu ekonomiku hotela

tvrdí Ing. Igor Gondár, riaditeľ hotela Royal Palace***** v Turčianskych Tepliciach. Za sebou má aj riadenie wellness hotela Borovica na Štrbskom Plese, hotela Park v Piešťanoch či boutique  Hotela pod Lipou v Modre-Harmónii. V pozícii hotelového managera pripravoval na otvorenie aj hotel  X-Bionic (vtedajší Elements Resort Hotel) v Šamoríne. Do športového areálu s hotelom pre 1150 hostí, sa presťahoval zo stoličky riaditeľa Parkhotela na Baračke v Trenčianskych Tepliciach, kde sa mu podarilo za dva roky dvihnúť tržby o 21,5 percent, počet prenocovaní o 17,9 percent a hodnotu EBITDA zlepšili viac než štvornásobne. Predtým niekoľko rokov viedol hotel Park v Piešťanoch (mimochodom, tam sa za dva roky zaslúžil o nárast na tržbách o 100,9 percenta). V súčasnosti riadi boutique Hotel igor_gondárpod lipou v Modre-Harmónii, ktorý sa stane súčasťou wellness a kongresového rezortu v troch budovách.

o Zdá sa, že si našiel dobrý recept... Ako teda zlepšovať ekonomiku hotela?  

Zjednodušene povedané - racionálnymi úsporami prevádzkových nákladov pri maximalizácii tržieb za služby. Mať náklady pod kontrolou automaticky neznamená šetriť „za každú cenu“. Na začiatku tohto procesu stojí vždy dôkladná analýza dodávateľských zmlúv a faktúr, keďže najväčšie a štruktúrou najprijateľnejšie úspory vyplývajú z pravidelných nákupov tovarov a služieb. Teda energií, potravín, čistiacich prostriedkov, chémie do wellness, služieb práčovní, servisných prenájmov... Výsledkom môže byť zmena dodávateľa alebo výhodnejšie podmienky od pôvodného. Pritom pomer kvalita - cena je síce najdôležitejším, nie však jediným kritériom. Vždy zohľadňujem aj ďalšie veci; technickú podporu, servis a poradenstvo, komplexnosť ponuky, termíny dodávok a pod, ktoré by mohli po určitom čase proces predražiť. Revízia dodávateľov by mala prebehnúť raz ročne, pričom počas roka sa musia úspory pravidelne vyhodnocovať.

o Akých chýb sa snažíš vyvarovať?

Najmä zotrvávania v „zabehnutých koľajach“ a neochote ísť do nových obchodných vzťahov. Druhou, často sa opakujúcou chybou hotelierov, býva veľká spotreba času, ktorá sa úsporám nákladov venuje na úkor zvyšovania tržieb. Racionalizácia nákladov má byť začiatok a nie koniec boja o lepšiu ekonomiku hotela. Spravidla platí zásada, že dobrá úspora prevádzkových nákladov je taká, ktorá nemá za následok pokles kvality služby dnes ani v budúcnosti. Asi nie je celkom v poriadku, keď nočnú recepčnú v trojhviezdičkovom hoteli nahradí ujo, ktorý len vydáva kľúče. Za krátkozraké považujem i osekávanie benefitov pre stálych hostí. „Pobytoví recidivisti“ sú nielen najlepšou reklamou, ale výrazne šetria marketingové náklady. A pri dobre nastavenom vernostnom programe a systéme podpory predaja na mieste hotelier jednou rukou euro dáva a druhou dve berie... Za najnešťastnejšiu, priam katastrofálnu formu šetrenia považujem šetrenie na vlastných zamestnancoch. Hotelier,i_gondár ktorý sa dlhodobo uberá touto cestou, si kope vlastný hrob.

o Vrabce však čvirikali o akejsi nespokojnosti tvojich podriadených kvôli platu...

Pri nástupe do Parkhotela na Baračke som dvakrát nevyplatil pohyblivú zložku mzdy. Pri absencii jasných pravidiel z minulosti ju brali všetci zamestnanci ako samozrejmosť. Situáciu som vysvetlil osobne i oficiálnym oznamom, spracoval som prémiový poriadok, definoval motivačnú zložku mzdy a spolu s obchodným oddelením začal pracovať na zlepšení tržbovej strany účtovníctva. S názormi liberálov, že ľudí je veľa a každý je nahraditeľný, súhlasím totiž len s výhradami. Podľa mňa je dobrých odborníkov málo, a pokiaľ chceme, aby boli ešte i lojálni, musíme ich zaplatiť. Navyše náhrada stabilného kmeňového zamestnanca sa metódou pokus - omyl môže dosť predražiť. Cenu práce určuje miera jej nahraditeľnosti.

o Takže nie iba šetrenie, ale...

... naštartovanie tržieb, hoci to býva podstatne ťažší proces. Na rozdiel od racionalizácie nákladov je však ekonomicky efektívnejší, stimuluje ďalší rozvoj hotela a má i výrazne dlhšie „dozvuky“. Každý hotel má iné predpoklady, je situovaný v inom prostredí, má inú lôžkovú kapacitu, investičné zázemie, vlastnícku štruktúru a inú históriu. Preto je v prvom kroku potrebná dôkladná SWOT analýza, zhodnotenie svojich silných a slabých stránok, svojich príležitostí i ohrození. Pamätám si, ako mi môj prvý šéf, dlhoročný riaditeľ hotela Flóra v Trenčianskych Tepliciach často opakoval vetu: „Igor, zaraďte sa!“ Pochopil som, že v tejto fáze je potrebné byť k sebe pravdivý. Len tak môžu byť ďalšie kroky v podobe tzv. segmentácie - stanovenia cieľových skupín hostí - a produktovej politiky dobrým odrazovým mostíkom pre rast tržieb. V opačnom prípade môže dochádzať k bizarným situáciám.

o Napríklad...?

Nezvládnutie vlastnej sebareflexie v podobe „luxusného beauty pobytu“ v nerekonštruovanom kúpeľnom dome zo 70-tych rokov minulého storočia... Každý hotel je niečím výnimočný, musí sa však vedieť „zaradiť“, ponúknuť „svojmu“ klientovi „jeho“ službu vrátane dobre stanovenej ceny, ktorú bude ochotný a schopný zaplatiť. Okrem stabilných základných a doplnkových služieb by hotel mal byť vždy pripravený ponúknuť aj niečo navyše. Akúsi čerešničku na torte, ktorou sa chce odlíšiť od konkurencie. Nebáť sa byť iný a každoročne zaraďovať novinky v individuálnych službách. Ako mi raz povedal majiteľ českej CK Wellness Tour Mirek Benroth: „Ty musíš být pořád o krok před, protože to opajcnou...“ Z tohto pohľadu mám niekedy pocit, že všetci ponúkame všetko, ako keby nám chýbala fantázia.

o Žiaľ, nie každý hotelier dostal tvorivosť do vienka. Tak pridaj nejaký nápad...   

Čím odvážnejšie sú rozhodnutia, tým lepší výsledok môžu priniesť. Dnes si trochu s úsmevom spomínam na obdobie, keď sme v piešťanskom Parku, v spolupráci s manželkou rabína a delegátom Ophir tours organizovali liečebné pobyty s kosher stravou... Pamätám si, ako moji kolegovia hrešili a nariekali, ale výsledok v tržbách - a tým aj v ich prémiách - bol citeľný. Po zabehnutí ostala jedinou nevýhodou obmedzená kapacita 40 osôb na termín.

o Potom ale prichádza na rad ďalší otáznik – za čo a kadiaľ predávať svoj nápad ?  

Univerzálne platný recept, použiteľný pre všetky hotely, neexistuje. Situácia na trhu sa dynamicky mení a čo platilo včera, dnes neplatí. Pred desiatimi rokmi tvorili rozhodujúcu časť predaja pobytových hotelov sprostredkovatelia, a to najmä tradiční touroperátori a cestovné kancelárie. Pred piatimi rokmi ešte viac deformovali trh zľavomaty. V súčasnosti sa stále väčší dôraz kladie na priamy predaj cez systém premyslených vernostných programov a on-line marketing. Hotely stále viac využívajú internetové agentúry, ktoré sú honorované percentom z konverzií – zo zrealizovaných objednávok pri predaji cez svoju web stránku. Len hotely, ktoré pravidelne i_gondár%202 vyhodnocujú úspešnosť jednotlivých distribučných kanálov, vedia správne posúdiť, koľko času a peňazí majú venovať ich ďalšej podpore. Tieto informácie následne premietajú do svojich finančných plánov.

o Aké metódy sa ti osvedčili v personalistickej oblasti; ako vlastne riadiš ľudí?

Nepatrím do kategórie tzv. čističov, ktorí sa obklopujú iba svojimi ľuďmi. Dám príležitosť aj „zdedenému“ manažmentu. No a k zodpovednosti vždy pridávam aj kompetencie. Do tých nezasahujem, čo ale neznamená, že ich nekontrolujem. Som totiž zástanca kombinácie demokratického a autokratického štýlu vedenia ľudí. Spolu s tímom svojich spolupracovníkov som na predošlých pracoviskách vytvoril jasné pravidlá v podobe interných smerníc a štandardov. So zamestnancami na nižších organizačných úrovniach som organizoval pravidelné stretnutia, kde mala i chyžná či upratovačka možnosť vyjadriť svoj názor na ďalšie fungovanie hotela. Ale bez nekonštruktívnych diskusií o mzdách či chybách iných úsekov. Raz za štvrťrok som organizoval teambuildingové aktivity mimo priestorov hotela. Viacerí zamestnanci tak pochopili, že sú dôležití ako ľudia, nielen ako pracovná sila. Mojim cieľom bolo, aby chodili do práce s radosťou, s hrdosťou na svoju profesiu a snažiac sa preto, že chcú, nie preto, že musia. Ako to už býva, s niektorými sa to podarilo viac, s inými menej. Trochu škodoradostne ma pritom utešuje nedávna skúsenosť z Turecka. V päťhviezdičkovom hoteli kmitali čašníci dovtedy, kým im stál za chrbtom F&B manažér. Keď odišiel, nemali problém si odskočiť na fajčiarsku vedľa reštaurácie a priamo pred hosťom si zapáliť...

o Pozrime sa na druhú stranu trojuholníka... S akými majiteľmi sa ti dobre spolupracuje?

Odpoveď na túto otázku je jednoduchá, v našich podmienkach však nie samozrejmá. Vždy sa dobre robí s majiteľmi na „rovnakej vlnovej dĺžke“, ktorí majú seriózny úmysel podnikať v službách, bez špekulatívnych zámerov, a sú ochotní a schopní podporiť primárny rozvojový impulz zo strany hoteliera ďalšími investíciami. Oceňujem majiteľov, ktorí rešpektujú kompetencie riaditeľa hotela v rozhodovaní, definované pracovnou náplňou a nezamieňajú si pojem lojalita so slepou poslušnosťou.

o Mimochodom, akých hotelierov si vážiš?

Strom možno poznať po ovocí. Vážim si hotelierov, ktorí majú výsledky. Ktorí viac tvoria ako deštruujú... Nejde pritom len o zlepšenie ekonomických ukazovateľov, ale aj o schopnosť inovovať, skvalitňovať a rozširovať služby, o schopnosť posunúť hotel ďalej a dať mu svoju vlastnú víziu. Všetci sme svojim spôsobom podnikatelia, hoci podnikáme s cudzím majetkom a obmedzenou zodpovednosťou. Ako podnikatelia v slovenských podmienkach máme odlišné možnosti a iné štartovacie čiary. Ľahšie sa podniká riaditeľovi hotela, postaveného alebo rekonštruovaného z eurofondov, ako riaditeľovi, ktorý má hotel zaťažený úvermi. Inú situáciu má hotelier, ktorému hotel dotuje majiteľ z iných podnikateľských činností ako hotelier, ktorý musí na hotel tvrdo zarobiť. Preto si mimoriadne vážim stabilných odborníkov, ktorí dosahujú výsledky i v ťažšom podnikateľskom prostredí.

shp ©

do rubriky

Editoriál

Milí hotelieri a manažéri reštaurácii,

sonamožno vlastne ani netušíte, ako ste sa zrazu ocitli na stránke e-nšpirácií pre hotelový a reštauračný biznis. Skrátka, „vyššia moc“ to tak zariadila. Možno sa už nemohla pozerať na to, ako sa pomaly ale isto zamotávate do siete tzv. prevádzkovej slepoty. Ako denne riešite tisíc stále rovnakých problémov a ďalších tisíc, ktoré sa vynorili celkom nečakane a znenazdajky.

Pritom vám nemôžu neuniknúť novinky, ktoré sa v tomto biznise objavili – v prilákaní hosťa, v trendoch, smerovaní a úspechoch konkurencie. Veľmi dobre vás poznám. Však s mnohými som sa ako mediálna manažérka Zväzu hotelov a reštaurácií SR i ako novinárka, zaoberajúca sa dlhé roky hotelierstvom, cestovným ruchom a gastronómiou, stretávala. Osobne, telefonicky i mailami pod vlastnou „hlavičkou“.

Aj medzi hoteliermi – tak ako v každej inej brandži – sa nájdu ľudia, ktorí už „všetko vedia“, alebo lepšie povedané, nič už nepotrebujú vedieť. Ja ale za tie roky viem, že ich hviezdne pocity nemôžu byť viac vzdialené pravde... A že ich kariéra to napokon dokazuje.

Omnoho viac je ale tých, čo sa potešia každej novej informácii, čo chcú byť stále „na pulze dňa“ čo každý nový podnet dokážu premeniť na tvorivú inšpiráciu. Teda v prípade tejto stránky na e-nšpiráciu.

V mene hosťa ďakujem, že existujú a krôčulinkom ku krôčulinku posúvajú Slovensko na mape destinácií, ktoré sa oplatí navštíviť a ktorým sa svetové trendy hotelierstva a gastronómie nevyhýbajú.

Vaša

Soňa Hudecová-Podhorná

 

Nepošlete svojho šéfa kuchyne opäť na profesionálnu špionáž?

Neraz si povzdychnete, aké má ten váš šéfkuchár obrovské ego. A nie a nie počúvať iných – ani prevádzkara, ani F&B managera, ani vás ako svojho riaditeľa či riaditeľku, ba dokonca ho nezaujíma ani názor majiteľov či hostí. V tej chvíli by ste ho niekam poslali... samozrejme, mám na mysli slušný cieľ ☺, teda, povedzme, na stáž u skúsenejších. Možno oni by ho vedeli naučiť ako neľpieť na rokmi vyskúšanom stereotype alebo naopak na rozumu a chuti vzdialených nápadoch. Lenže stáž vám poriadne rozhádže už i tak napätú personálnu situáciu a navyše býva poriadne drahá. Ale je tu aj iná možnosť; už 21. októbra v Refinery Galery Bratislava...

7. 10. 2019 / Čítať viac

Dávate si pozor na neplatičov? V tomto roku ich bude viac.

Stačí zopár neplatičov a už to ide ako lavína. Neplatia vám, nuž ani vy nemáte z čoho zaplatiť dodávateľov tovaru, insourcované a servisné služby, mzdy zamestnancov, dane a poplatky... A nielen to. Zlý chýr sa po malom Slovensku roznesie veľmi rýchlo. Každá event agentúra, každá firma sa bojí organizovať podujatie v zariadení, ktorému hrozí nedostatok kvalitných potravín či fungujúcej konferenčnej techniky. Veď dodávatelia kašlú na vašu druhotnú platobnú neschopnosť a jednoducho sa vám oblúkom vyhnú.

tomto roku to bude horšie a vám neostane nič iné, len si vašich klientov viac preverovať a celkovo neplateniu predchádzať. Radšej objednávku oželieť, než s ňou mať náklady a potom

18. 2. 2019 / Čítať viac

Už zháňate ľudí so znalosťou čínštiny?

Anglicky, nemecky, rusky, francúzsky, španielsky, taliansky ... žiadna jazyková znalosť vašich zamestnancov nie je na zahodenie. Zdá sa však, že na popredné miesta sa prebojuje aj čínština. Podľa štatistiky Bratislava Tourist Board-u sa totiž v roku 2018 stali najpočetnejšou skupinou návštevníkov hlavného mesta práve obyvatelia krajiny draka.

„Vnímame ich dlhodobo stúpajúci záujem o Bratislavu, pričom medziročne ich návštevy vzrástli o takmer 24 percent. Preto spolupráca s touroperátormi, cielená propagácia

20. 12. 2018 / Čítať viac

Aj vy hľadáte personál ako povestnú ihlu v kope sena ?

Za deviatimi horami a deviatim dolinami... rozprestierala sa krajina zvaná Slovensko. Občas sa v nej nelogicky piesok lial a voda sypala (keď poslanci schvaľovali a ministerstvá navrhovali šibnuté legislatívne zmeny, rozšírenia zákonov a vyhlášok, košatenie pravidiel...).

No a ako to býva v mnohých príbehoch, aj tu občas stál v poli zámoček. Teda niekedy zámoček, inokedy business hotel, rezort, penzión, reštaurácia. A vo dverách človek v obleku alebo kostýmčeku, čo lákal okoloidúcich. Nie však hostí, čo by prišli hlavu zložiť na posteľ pod baldachýnom či plazmovou obrazovkou alebo zasadli za stôl k dobrému obedu. Lákali zamestnancov, čašníkov, kuchárov, chyžné, recepčných... do práce jednoduchej i zložitej,

 / Čítať viac

Informatórium

Vienna House Easy*** Bratislava

vienna house easy ba

Po krátkom pôsobení Rumuna Georga Rosu v riaditeľskej pozícii sa na toto miesto vrátila Lucia Arbetová. Výzvu oživiť ruch v obnovenom hoteli neďaleko letiska prijala po tom, čo Vienna House Dvořák**** v Karlových Varoch kúpili iní vlastníci. Ten totiž – v rámci „vnútorných pohybov“ rakúskej siete - riadila od júna 2016.
 

♣ Liptovská hviezda

liptovská hviezda 18
Do tohto ročníka „mystery shopping“ sa zapojilo 14 reštaurácií a 5 kaviarní z Liptovského Mikuláša, Ružomberka a Demänovskej Doliny. Organizácia Region Liptov pritom oslovila 67 zariadení; z nich si však menej než tretina trúfla nechať preveriť kvalitu svojich služieb. Tentoraz však nezávislá spoločnosť hodnotí prevádzky až dvakrát – v zimnej a potom v letnej sezóne.

♣ Greenfood Restaurant Senec

greenfood pekáreň 2 

Značka sa presťahovala z Ratnoviec do rodného mesta jedného z majiteľov – Tibora Samaranského (vpr.). Spolu s Martinom Maslančíkom ju však z reštauračnej gastronómie pretransformovali na pekáreň, zaoberajúcu sa najmä kváskovým chlebom. K pôvodným siedmim druhom napr. pohánkovému, špaldovému alebo chlebu z pivného sladu., postupne pribúdajú ďalšie. Klasická gastronómia má momentálne podobu cateringu a poradenstva.
 

♣ International**** Veľká Lomnica

international vl bež trate

Z podtatranského golfového hotela pri areáli Black Stork sa v tomto ročnom období stáva lyžiarsky. V tejto zimnej sezóne však upravila a udržiava spoločnosť Golf International vyše 10 km bežeckých tratí ešte skôr než zvyčajne – už od Vianoc. Hostia – rekreační bežkári na ne majú bezplatný vstup. Trate sa stanú aj dejiskom tradičných februárových bežkárskych pretekov či Balónovej fiesty.

Grand hotel Bellevue**** V.Tatry

bellevue tatry - m_warhol 

Predošlého riaditeľa Viktora Kosmáka, ktorý vo funkcii pôsobil od roku 2011 a teraz zasadne v mestskom zastupiteľstve, nahradil Miroslav Warhol. Po práci v zahraničí na pozícii F&B managera sa šesť rokov staral o „sales“ hotela Bellevue. Plánuje pokračovať v rekonštrukcii izieb, rozšírení wellness centra o detský bazén i priestor balneo.

Thuries Academy

img_6313

Juraj Hruška, Vojto Artz, Jaroslav Hladík... a ďalších 150 slovenských kuchárov sa už môže pochváliť certifikátom Thuries Academy. Škola pre profesionálov otvorila už svoj 12. ročník – v kategóriách A, B, ale už aj C je . Zamestnávatelia z radov hotelov i reštaurácií oceňujú, že sa im tak s malými nákladmi vracia nielen majster modernejšej a zdravšej gastronómie, ale aj s efektívnejším prístupom k využitiu surovín a filozofiou zero waste i vyššou produktivitou práce.


Čo sa udialo v minulých rokoch


 

2013 – 2019 © Hotelovo.sk
Grafický dizajn a redakčný systém od firmy AlejTech, spol. s r.o.
Tvorba web stránok