Ľudia - nápady - myšlienky - skúsenosti

Racionalizácia nákladov má byť začiatok a nie koniec boja o lepšiu ekonomiku hotela

tvrdí Ing. Igor Gondár, riaditeľ hotela Royal Palace***** v Turčianskych Tepliciach. Za sebou má aj riadenie wellness hotela Borovica na Štrbskom Plese, hotela Park v Piešťanoch či boutique  Hotela pod Lipou v Modre-Harmónii. V pozícii hotelového managera pripravoval na otvorenie aj hotel  X-Bionic (vtedajší Elements Resort Hotel) v Šamoríne. Do športového areálu s hotelom pre 1150 hostí, sa presťahoval zo stoličky riaditeľa Parkhotela na Baračke v Trenčianskych Tepliciach, kde sa mu podarilo za dva roky dvihnúť tržby o 21,5 percent, počet prenocovaní o 17,9 percent a hodnotu EBITDA zlepšili viac než štvornásobne. Predtým niekoľko rokov viedol hotel Park v Piešťanoch (mimochodom, tam sa za dva roky zaslúžil o nárast na tržbách o 100,9 percenta). V súčasnosti riadi boutique Hotel igor_gondárpod lipou v Modre-Harmónii, ktorý sa stane súčasťou wellness a kongresového rezortu v troch budovách.

o Zdá sa, že si našiel dobrý recept... Ako teda zlepšovať ekonomiku hotela?  

Zjednodušene povedané - racionálnymi úsporami prevádzkových nákladov pri maximalizácii tržieb za služby. Mať náklady pod kontrolou automaticky neznamená šetriť „za každú cenu“. Na začiatku tohto procesu stojí vždy dôkladná analýza dodávateľských zmlúv a faktúr, keďže najväčšie a štruktúrou najprijateľnejšie úspory vyplývajú z pravidelných nákupov tovarov a služieb. Teda energií, potravín, čistiacich prostriedkov, chémie do wellness, služieb práčovní, servisných prenájmov... Výsledkom môže byť zmena dodávateľa alebo výhodnejšie podmienky od pôvodného. Pritom pomer kvalita - cena je síce najdôležitejším, nie však jediným kritériom. Vždy zohľadňujem aj ďalšie veci; technickú podporu, servis a poradenstvo, komplexnosť ponuky, termíny dodávok a pod, ktoré by mohli po určitom čase proces predražiť. Revízia dodávateľov by mala prebehnúť raz ročne, pričom počas roka sa musia úspory pravidelne vyhodnocovať.

o Akých chýb sa snažíš vyvarovať?

Najmä zotrvávania v „zabehnutých koľajach“ a neochote ísť do nových obchodných vzťahov. Druhou, často sa opakujúcou chybou hotelierov, býva veľká spotreba času, ktorá sa úsporám nákladov venuje na úkor zvyšovania tržieb. Racionalizácia nákladov má byť začiatok a nie koniec boja o lepšiu ekonomiku hotela. Spravidla platí zásada, že dobrá úspora prevádzkových nákladov je taká, ktorá nemá za následok pokles kvality služby dnes ani v budúcnosti. Asi nie je celkom v poriadku, keď nočnú recepčnú v trojhviezdičkovom hoteli nahradí ujo, ktorý len vydáva kľúče. Za krátkozraké považujem i osekávanie benefitov pre stálych hostí. „Pobytoví recidivisti“ sú nielen najlepšou reklamou, ale výrazne šetria marketingové náklady. A pri dobre nastavenom vernostnom programe a systéme podpory predaja na mieste hotelier jednou rukou euro dáva a druhou dve berie... Za najnešťastnejšiu, priam katastrofálnu formu šetrenia považujem šetrenie na vlastných zamestnancoch. Hotelier,i_gondár ktorý sa dlhodobo uberá touto cestou, si kope vlastný hrob.

o Vrabce však čvirikali o akejsi nespokojnosti tvojich podriadených kvôli platu...

Pri nástupe do Parkhotela na Baračke som dvakrát nevyplatil pohyblivú zložku mzdy. Pri absencii jasných pravidiel z minulosti ju brali všetci zamestnanci ako samozrejmosť. Situáciu som vysvetlil osobne i oficiálnym oznamom, spracoval som prémiový poriadok, definoval motivačnú zložku mzdy a spolu s obchodným oddelením začal pracovať na zlepšení tržbovej strany účtovníctva. S názormi liberálov, že ľudí je veľa a každý je nahraditeľný, súhlasím totiž len s výhradami. Podľa mňa je dobrých odborníkov málo, a pokiaľ chceme, aby boli ešte i lojálni, musíme ich zaplatiť. Navyše náhrada stabilného kmeňového zamestnanca sa metódou pokus - omyl môže dosť predražiť. Cenu práce určuje miera jej nahraditeľnosti.

o Takže nie iba šetrenie, ale...

... naštartovanie tržieb, hoci to býva podstatne ťažší proces. Na rozdiel od racionalizácie nákladov je však ekonomicky efektívnejší, stimuluje ďalší rozvoj hotela a má i výrazne dlhšie „dozvuky“. Každý hotel má iné predpoklady, je situovaný v inom prostredí, má inú lôžkovú kapacitu, investičné zázemie, vlastnícku štruktúru a inú históriu. Preto je v prvom kroku potrebná dôkladná SWOT analýza, zhodnotenie svojich silných a slabých stránok, svojich príležitostí i ohrození. Pamätám si, ako mi môj prvý šéf, dlhoročný riaditeľ hotela Flóra v Trenčianskych Tepliciach často opakoval vetu: „Igor, zaraďte sa!“ Pochopil som, že v tejto fáze je potrebné byť k sebe pravdivý. Len tak môžu byť ďalšie kroky v podobe tzv. segmentácie - stanovenia cieľových skupín hostí - a produktovej politiky dobrým odrazovým mostíkom pre rast tržieb. V opačnom prípade môže dochádzať k bizarným situáciám.

o Napríklad...?

Nezvládnutie vlastnej sebareflexie v podobe „luxusného beauty pobytu“ v nerekonštruovanom kúpeľnom dome zo 70-tych rokov minulého storočia... Každý hotel je niečím výnimočný, musí sa však vedieť „zaradiť“, ponúknuť „svojmu“ klientovi „jeho“ službu vrátane dobre stanovenej ceny, ktorú bude ochotný a schopný zaplatiť. Okrem stabilných základných a doplnkových služieb by hotel mal byť vždy pripravený ponúknuť aj niečo navyše. Akúsi čerešničku na torte, ktorou sa chce odlíšiť od konkurencie. Nebáť sa byť iný a každoročne zaraďovať novinky v individuálnych službách. Ako mi raz povedal majiteľ českej CK Wellness Tour Mirek Benroth: „Ty musíš být pořád o krok před, protože to opajcnou...“ Z tohto pohľadu mám niekedy pocit, že všetci ponúkame všetko, ako keby nám chýbala fantázia.

o Žiaľ, nie každý hotelier dostal tvorivosť do vienka. Tak pridaj nejaký nápad...   

Čím odvážnejšie sú rozhodnutia, tým lepší výsledok môžu priniesť. Dnes si trochu s úsmevom spomínam na obdobie, keď sme v piešťanskom Parku, v spolupráci s manželkou rabína a delegátom Ophir tours organizovali liečebné pobyty s kosher stravou... Pamätám si, ako moji kolegovia hrešili a nariekali, ale výsledok v tržbách - a tým aj v ich prémiách - bol citeľný. Po zabehnutí ostala jedinou nevýhodou obmedzená kapacita 40 osôb na termín.

o Potom ale prichádza na rad ďalší otáznik – za čo a kadiaľ predávať svoj nápad ?  

Univerzálne platný recept, použiteľný pre všetky hotely, neexistuje. Situácia na trhu sa dynamicky mení a čo platilo včera, dnes neplatí. Pred desiatimi rokmi tvorili rozhodujúcu časť predaja pobytových hotelov sprostredkovatelia, a to najmä tradiční touroperátori a cestovné kancelárie. Pred piatimi rokmi ešte viac deformovali trh zľavomaty. V súčasnosti sa stále väčší dôraz kladie na priamy predaj cez systém premyslených vernostných programov a on-line marketing. Hotely stále viac využívajú internetové agentúry, ktoré sú honorované percentom z konverzií – zo zrealizovaných objednávok pri predaji cez svoju web stránku. Len hotely, ktoré pravidelne i_gondár%202 vyhodnocujú úspešnosť jednotlivých distribučných kanálov, vedia správne posúdiť, koľko času a peňazí majú venovať ich ďalšej podpore. Tieto informácie následne premietajú do svojich finančných plánov.

o Aké metódy sa ti osvedčili v personalistickej oblasti; ako vlastne riadiš ľudí?

Nepatrím do kategórie tzv. čističov, ktorí sa obklopujú iba svojimi ľuďmi. Dám príležitosť aj „zdedenému“ manažmentu. No a k zodpovednosti vždy pridávam aj kompetencie. Do tých nezasahujem, čo ale neznamená, že ich nekontrolujem. Som totiž zástanca kombinácie demokratického a autokratického štýlu vedenia ľudí. Spolu s tímom svojich spolupracovníkov som na predošlých pracoviskách vytvoril jasné pravidlá v podobe interných smerníc a štandardov. So zamestnancami na nižších organizačných úrovniach som organizoval pravidelné stretnutia, kde mala i chyžná či upratovačka možnosť vyjadriť svoj názor na ďalšie fungovanie hotela. Ale bez nekonštruktívnych diskusií o mzdách či chybách iných úsekov. Raz za štvrťrok som organizoval teambuildingové aktivity mimo priestorov hotela. Viacerí zamestnanci tak pochopili, že sú dôležití ako ľudia, nielen ako pracovná sila. Mojim cieľom bolo, aby chodili do práce s radosťou, s hrdosťou na svoju profesiu a snažiac sa preto, že chcú, nie preto, že musia. Ako to už býva, s niektorými sa to podarilo viac, s inými menej. Trochu škodoradostne ma pritom utešuje nedávna skúsenosť z Turecka. V päťhviezdičkovom hoteli kmitali čašníci dovtedy, kým im stál za chrbtom F&B manažér. Keď odišiel, nemali problém si odskočiť na fajčiarsku vedľa reštaurácie a priamo pred hosťom si zapáliť...

o Pozrime sa na druhú stranu trojuholníka... S akými majiteľmi sa ti dobre spolupracuje?

Odpoveď na túto otázku je jednoduchá, v našich podmienkach však nie samozrejmá. Vždy sa dobre robí s majiteľmi na „rovnakej vlnovej dĺžke“, ktorí majú seriózny úmysel podnikať v službách, bez špekulatívnych zámerov, a sú ochotní a schopní podporiť primárny rozvojový impulz zo strany hoteliera ďalšími investíciami. Oceňujem majiteľov, ktorí rešpektujú kompetencie riaditeľa hotela v rozhodovaní, definované pracovnou náplňou a nezamieňajú si pojem lojalita so slepou poslušnosťou.

o Mimochodom, akých hotelierov si vážiš?

Strom možno poznať po ovocí. Vážim si hotelierov, ktorí majú výsledky. Ktorí viac tvoria ako deštruujú... Nejde pritom len o zlepšenie ekonomických ukazovateľov, ale aj o schopnosť inovovať, skvalitňovať a rozširovať služby, o schopnosť posunúť hotel ďalej a dať mu svoju vlastnú víziu. Všetci sme svojim spôsobom podnikatelia, hoci podnikáme s cudzím majetkom a obmedzenou zodpovednosťou. Ako podnikatelia v slovenských podmienkach máme odlišné možnosti a iné štartovacie čiary. Ľahšie sa podniká riaditeľovi hotela, postaveného alebo rekonštruovaného z eurofondov, ako riaditeľovi, ktorý má hotel zaťažený úvermi. Inú situáciu má hotelier, ktorému hotel dotuje majiteľ z iných podnikateľských činností ako hotelier, ktorý musí na hotel tvrdo zarobiť. Preto si mimoriadne vážim stabilných odborníkov, ktorí dosahujú výsledky i v ťažšom podnikateľskom prostredí.

shp ©

do rubriky

Editoriál

Milí hotelieri a manažéri reštaurácii,

sonamožno vlastne ani netušíte, ako ste sa zrazu ocitli na stránke e-nšpirácií pre hotelový a reštauračný biznis. Skrátka, „vyššia moc“ to tak zariadila. Možno sa už nemohla pozerať na to, ako sa pomaly ale isto zamotávate do siete tzv. prevádzkovej slepoty. Ako denne riešite tisíc stále rovnakých problémov a ďalších tisíc, ktoré sa vynorili celkom nečakane a znenazdajky.

Pritom vám nemôžu neuniknúť novinky, ktoré sa v tomto biznise objavili – v prilákaní hosťa, v trendoch, smerovaní a úspechoch konkurencie. Veľmi dobre vás poznám. Však s mnohými som sa ako mediálna manažérka Zväzu hotelov a reštaurácií SR i ako novinárka, zaoberajúca sa dlhé roky hotelierstvom, cestovným ruchom a gastronómiou, stretávala. Osobne, telefonicky i mailami pod vlastnou „hlavičkou“.

Aj medzi hoteliermi – tak ako v každej inej brandži – sa nájdu ľudia, ktorí už „všetko vedia“, alebo lepšie povedané, nič už nepotrebujú vedieť. Ja ale za tie roky viem, že ich hviezdne pocity nemôžu byť viac vzdialené pravde... A že ich kariéra to napokon dokazuje.

Omnoho viac je ale tých, čo sa potešia každej novej informácii, čo chcú byť stále „na pulze dňa“ čo každý nový podnet dokážu premeniť na tvorivú inšpiráciu. Teda v prípade tejto stránky na e-nšpiráciu.

V mene hosťa ďakujem, že existujú a krôčulinkom ku krôčulinku posúvajú Slovensko na mape destinácií, ktoré sa oplatí navštíviť a ktorým sa svetové trendy hotelierstva a gastronómie nevyhýbajú.

Vaša

Soňa Hudecová-Podhorná

 

Aj vy (ne)snívate o michelinskej hviezde?

Možno snívate aspoň v najtajnejšom kútiku duše a možno by vám také niečo ani len micheinnenapadlo. Ale v každom prípade už nebude podstatné, či varíte božsky, moderne, originálne, zážitkovo, ekologicky... ale či štátna agentúra turizmu (v našom prípade by to teda bola Slovakia Travel) nájde desať miliónov na účasť v michelinovskom...

 / Čítať viac

Horeca očami hosťa: Michal Paľa

 …už vyše 20 rokov pôsobí v spoločnosti Messer Tatragas v pozícii m_paľa hgenerálneho riaditeľa, za čo vlani získal cenu vydavateľstva Trend ako „Manažér roka“.
„Keďže som študoval v zahraničí a moji rodičia pôsobili v diplomatických službách – ako chlapec som päť rokov žil v Alžírsku – dôkladne som okúsil chuť rôznych kuchýň. Ale dve z nich ostali mojimi srdcovými záležitosťami: francúzsky štýl stolovania a slovenské

 / Čítať viac

Zatvoria ceny energie váš wellness?

Už v máji si vrabce štebotali, že hotelieri plánujú zatvárať svoje wellnessy (vodné svety, centrá wellness pxb hoddychu... či ako sa to všelijako v rôznych hoteloch nazýva). Alebo ich aspoň podstatne zoštíhlia. A to ešte zďaleka nevyzerala situácia tak napäto a draho.
Riaditeľ hotela Hviezda v Dudinciach Mgr. Vincent Andraško k tomu hovorí, že zatiaľ mierne upravili prevádzkový čas wellness centra: „Oproti vlaňajšku sa energie zvýšili o 300

 / Čítať viac

Viete, čo je to harira?

Asi každý hotelier, F&B manager či šéfkuchár vie, čo znamená amuse-bouche. Jeden ho musí jedlo symbol pxbpripraviť, druhý naň zohnať suroviny a tretí s ním počítať v nákladoch. A určite poznajú angus, bacardi, pumpernikel, wasabi... Ale čo by musel majster varešky navariť, keby ho hosť

 / Čítať viac

Stane sa Európa lídrom „udržateľnosti“ turizmu?

Ekológia, zelený program, zero waste, udržateľný rozvoj... Niežeby na tom Slovákom vôbec ekológia pxbnezáležalo, ale takýto imidž firmy či hotela v mnohých západných krajinách zaváži mnoho viac. Je veľkým lákadlom a rozhodujúcim kritériom pri výbere produktu či služby. Aj organizátori medzinárodných eventov musia svojich klientov často odpovedať na to, či miesto pre

 / Čítať viac

Informatórium

Hotel Slovan Piešťany

hotel slovan piešťany

Kedysi najluxusnejšia secesná ikona piešťanských kúpeľov z roku 1906 – Grand hotel Rónai, neskôr Royal a počas socializmu premenovaný na Slovan - stále chátra. Do jej rekonštrukcie sa nik nechce pustiť... prečo?

Mondieu Bratislava

Ešte len začal nový rok a už má táto známa a inak dobrá kaviareň cez nespokojnú zákazníčku zlú reklamu. V čase sociálnych sietí si treba dávať veľký pozor.

Hotel Club Kežmarok

club kk

Trojhviezdičkový hotel v jednom z najstarších slovenských miest – a vo východiskovom bode výletov do troch národných parkov – práve oslavuje 30 rokov. Za ten čas sa pôvodných 19 izieb rozšírilo o ďalších 16, vrátane bezbariérových. Pribudla wifi, detský kútik, v garáži je dosť miest na zaparkovanie... Najväčšou devízou je však komorná atmosféra, pre ktorú hotel vyhľadáva pobytová a s ohľadom na športovú kariéru majiteľov Gantnerovcov najmä športumilná klientela. V reštaurácií sa aj štamgasti majú vždy čím novým pokochať – v zbierke poľovníckych trofejí  sú okrem európskych už aj kúsky z Kamčatky, Afriky či Mongolska.

Mirror Hospitality Expo

carlton ext

Hotel Radisson Blu Carlton (a ďalších 15 prevádzok v Bratislave a okolí) sa stane hostiteľom 5-dňového festivalu pre profesionálov i amatérov. Predstavia sa na ňom svetové mená barmanského, kuchárskeho a someliérskeho remesla - profesionáli, pôsobiaci doma i v cudzine, ale aj zahraniční majstri varešky a šejkra. Naši barmani-juniori si zasúťažia spolu s českými, maďarskými, poľskými a rakúskymi a festival vyvrcholí národným kolom barmanskej súťaže Diageo World Class; víťaz nás bude reprezentovať na svetovom finále v Sao Paulo.

Best Hotel Properties, a.s.

river park

Tímu päťhviezdičkových bratislavských hotelov Sheraton a River Park už nevelí Branislav Kačkovič (o čom redakcii začvirikali vrabce už v marci). Hotel Sheraton v komplexe Eurovea začal viesť Peter Dandár, doterajší riaditeľ DoubleTree by Hilton**** v Košiciach. Tam si na uvoľnenú stoličku sadla Adela Zakarová, ktorá v hoteli pracuje už osem rokov. V River Parku môžu hostia stretávať – ako staronového gr - Rudolfa Križana, ktorý doteraz pôsobil v Predstavenstve BHP.
 

hotel Čerešne**** Bratislava

hotel čerešne ba-polianky

V rámci projektu Čerešne City v dúbravskej časti Polianky ponúkne ubytovanie príležitostným hosťom – na úrovni štyroch hviezdičiek – aj hotel Čerešne. Developer – ITB Development ho predstavil ako 7-poschodovú budovu s 96 izbami a siedmimi 2-izbovými apartmánmi so zatrávnenou strechou, pričom ďalšie dve podlažia nájdu miesto pod zemou. Tam sa počíta s parkovaním pre 63 áut (a 27 môže parkovať v exteriéri hotela) , ale aj s krytom pre 250 ľudí. Hoci výstavba sa začína len na jar 2023, prvých hostí plánujú Čerešne privítať už o dva roky.
 

Arkady Hof **** Stupava

arkady fof stupava 3

V jednej z bočných uličiek stupavského centra pribudol hotel so 16 izbami a 8 apartmánmi. Zrodil sa rekonštrukciou panského majera zo 17. storočia. Dnes v ňom nechýba noblesná reštaurácia, ktorej šéfuje Peter Gogaľ, sála i konferenčná miestnosť; vďaka pôvodným klenbám však hotel dýcha originálnou historickou atmosférou. V pozícii výkonného riaditeľa pôsobí Peter Hain.
 

♣ Vienna House Easy Bratislava

vienna house easy ba

Bývalý hotel Chopin*** siete Vienna International, ktorý prešiel pred rokmi premenou na koncept Vienna Easy (vrátane názvu), má už nového majiteľa. Prešiel do portfólia najväčšej hotelovej franchisingovej siete – Wyndham Hotels & Resorts, ktorý sa „skrýva“ za značkami Sheraton, Hilton, Holiday Inn, Ibis Styles, Mercure, Mövenpick, Dorint, Steigenberger, Pullman, Adagio a ďalšími v 95 krajinách. Naďalej bude však značku Vienna House prevádzkovať spoločnosť HR Group so sídlom v Berlíne, ale pod prispôsobenou značkou Vienna House by Wyndham.

♣ Crowne Plaza Bratislava

crowne plaza

Už druhý rok po sebe obhájil hotel v centre hlavného mesta ocenenie najlepší MICE hotel, ktoré udeľuje World MICE Awards aj v jednotlivých krajinách. V Česku, napríklad, bodovala Corinthia Praha, v Rakúsku Grand Hotel Wien, v Maďarsku The Ritz – Carlton Budapest. Len u našich severných susedov je ocenený Zamek Janów Podlaski mimo hlavného mesta, dokonca celkom excentricky pri ukrajinských hraniciach. Svetové MICE jednotky pôsobia v Dubaji a Katare, ale ako naj „MICE organizátor“ vo svete sa umiestnila spoločnosť Liberty Czech Republic & Slovakia DMC.
 

Lomnica***** v Tatranskej Lomnici

m_warhol 2

Po desaťročí pôsobenia v Bellevue Grand Hoteli**** S. Smokovec ukončil túto etapu pracovnej kariéry tamojší riaditeľ Ing. Miroslav Warhol. Stal sa hotelovým manažérom hotela Lomnica***** v Tatranskej Lomnici. Hotel Bellevue momentálne riadi jeho predchodca Ing. Viktor Kosmák, ktorý túto funkciu už raz prevzal v roku 2011 po odchode Ing. Jany Gantnerovej. Neskôr sa stal poslancom mestského zastupiteľstva. 

MenJu Bratislava

menjú ba

V reštaurácii hotela Aston v Bratislave zavial nový vietor. Prenajali si ju slovenskí top šéfkuchári – Martin Korbelič a Tomáš Sika a nazvali ju MenJu. Dostala aj nový outfit v duchu trendu neformálnosti, vzdušnosti a prirodzených materiálov. Zmenili aj slovenský zvyk nechávať reštauráciu stále otvorenú a svojich hostí vítajú len počas pracovných dní do 14.30. Aj keď otvorili už koncom jesene, na horeca scénu sa uviedli najmä otváracou večerou Zimného festivalu jedla.
 

Eck Restaurant Devín

eck restaurant devín h-i

Zážitkovú gastronómiu hlavného mesta plánuje posunúť vpred nový Eck Restaurant v Devíne. Majiteľ Patrik Tkáč do kuchyne povolal Daniela Tillingera, ktorý sa tak na Slovensko vrátil po rokoch pôsobenia v Belgicku, Veľkej Británii a Rakúsku. Reštaurácia s kapacitou 34 hostí a salónikom pre ďalších desať, funguje len večer a rezervačným spôsobom. V podzemí našla svoje miesto vínna pivnica, pre začiatok s ôsmimi tisíckami vín. Mimochodom, názov reštaurácie má korene v prastarom názve tamojšieho miesta – Gold Eck, teda zlatý roh.

Poprad*** v Poprade

hotel poprad pp

Jeden z tradičných a „nostalgických“ hotelov v meste pod Tatrami zatvoril v októbri svoje brány. A tak 144 lôžok a prísteliek ostáva stále prázdnych. Rovnako ako konferenčná miestnosť, salón, tri menšie salóniky a príjemná reštaurácia pre 100 ľudí. Na penzión pre starších sa má premeniť aj hotel Gerlach, smutne známy mafiánskou likvidáciou policajta v 90-tych rokoch.

Grandhotel**** Starý Smokovec

grandhotel ss ext zima

K doterajším apartmánom, „venovaným“ známym osobnostiam, pribudli nedávno apartmány detského spisovateľa Daniela Heviera a českého herca Miroslava Donutila. Hotel začal túto tradíciu na jeseň 2018, kedy pokrstil izby kráľa komédie Vlastu Buriana, českej športovej legendy Emila Zátopka a slovenskej uznávanej herečky Milky Vášáryovej (ktorá si o tamojšie dvere buchla pomyselné šampanské osobne). Neskôr hotel pripravil aj apartmán českej slávice Lucie Bílej.

♣ OOCR Region Liptov

liptov bača

Oslavuje 10 rokov po tom, čo nadviazala na predošlý Klaster Liptov. Za ten čas získala štátnu dotáciu 10,2 mil. € a samosprávy vybrali na dani z ubytovania 11 mil. €. Rok 2019 prekonal rekord – 2 milióny prenocovaní. Podpisuje sa pod to bezplatná preprava skibusmi, značka Liptovské droby s pečiatkou ochrany EU, projekt Nepoznaný Liptov či podujatie ZA7HORAMI, náučné chodníky, infraštruktúra pre cyklistov - 60 kusov cyklomobiliáru i 30 elektronabíjacích staníc. Aj vďaka nim sa Liptov stal celoročne príťažlivou destináciou s potenciálom opäť po pandémii „číselne rásť“.
 

rezort Salamandra HHT

m_majtánová

Znalec vie dešifrovať, že sídlo (aj rovnomenného hotela) je Horný Hodrušský tajch. Stal sa služobným domovom Michaely Majtánovej, ktorá na Horehronie prišla z hotela Devín. "Mojim cieľom a zároveň výzvou v najbližšom období je stabilizovať hotelový personál a poskytnúť našim zamestnancom čo najlepšie zázemie pre ich fungovanie. Len spokojní zamestnanci totiž dokážu hosťom prinášať kvalitné služby a zážitky na najvyššej úrovni," hovorí o filozofii najbližšieho obdobia .
 

Choice Hotels a Radisson Hotels

choice hotels logo

Tesne pred polovicou júna sa americká sieť so 600 000 posteľami v 41 krajinách, založená v roku 1939, rozhodla kúpiť americkú časť spoločnosti Radisson Hotels. Tá je dokonca o 30 rokov staršia a zrodila sa v Minneapolise. Prevod dosiahne výšku 675 mil USD. Na Slovensku je kupec zastúpený značkou Clarion a Mamaison, do odkúpenej siete patrí hotel Radisson Blu Carlton a Park Inn by Radisson Danube – všetky v Bratislave. Tých sa však zmeny netýkajú.
 

♣ Wellness hotel Borovica**** Štrbské Pleso

čašník olex pecerytsia

Víťazstvo v 1. ročníku Taste of Tatry cup – Prosecco race, teda v behu čašníkov s proseccom na tácke, putovali do wellness hotela Borovica čašníkovi Olexandrovi Pecerytsiovi z Ukrajiny. Na Slovensku žije už päť rokov a vyštudoval tu tatranskú hotelovú akadémiu. Prvú cenu – 3-dňový pobyt v oblasti Prosecco – mu pomohla v konkurencii 29 kolegov z rôznych reštaurácií a hotelov získať nielen „rýchlosť nôh“ na 1,3–kilometrovej trati s povinnými gastropointmi, ale najmä šikovnosť a stratégia.

♣ DoubleTree by Hilton Bratislava****

p_ďurčeková 3 

Od 1. júna sa stala generálnou riaditeľkou hotela Petra Ďurčeková. Prichádza z hotela Pod lipou v Modre-Harmónii. „Chcem pokračovať v dobre nastavenom statuse mestského biznis hotela. Na niektoré služby sa pozriem z nadhľadu a budem hľadať tvorivé vylepšenia.“ Počas covidu sa tak stala v poradí už treťou najvyššou manažérkou tohto bratislavského hotela a jeho reštaurácie Toscana.

♣ Kaštieľ Turčianska Štiavnička

kaštieľ turč štiavnička apart

Spustnutý Révayovský kaštieľ zo 16. storočia sa pod taktovkou nového majiteľa - stavebnej spoločnosti Ismont mení na hotelový rezort. Zároveň pri kaštieli vyrastú budovy s apartmánmi, ktoré si záujemcovia môžu natrvalo kúpiť. Vyhovieť pamiatkarom znamená 9-miliónovú investíciu, v nej je zahrnuté okrem obnovy kaštieľa aj vybudovanie oranžerie, udržiavanie jaskýň či starostlivosť o tisícku stromov zámockého parku.


čím žila horeca scéna v upynulých rokoch
 

2013 – 2024 © Hotelovo.sk
Grafický dizajn a redakčný systém od firmy AlejTech, spol. s r.o.
Tvorba web stránok