Ľudia - nápady - myšlienky - skúsenosti

Cestovnému ruchu chýba motivácia k podnikaniu a zamestnávaniu

... sťažuje sa Ing. Pavol Baranec, konateľ spoločnosti hotel Podhradie v Považskom Podradí. V tomto odvetví podniká už siedmy rok a zdá sa mu, že situácia je z roka na rok horšia než pred krízou v roku 2008.

„Chýbajú zmysluplné systémové opatrenia, ktoré by motivovali k podnikaniu, k zamestnávaniu ľudí a najmä aby aj ľudia mali motiváciu sa zamestnať. Prijímajú sa chaotické opatrenia a právne normy, ktoré nič neriešia. Len zvyšujú administratívu a vytvárajú priestor pre šikanovanie rôznymi kontrolnými orgánmi.“

Cestovný ruch a najmä hotelierstvo je podľa neho ako lakmusový papierik, ktorý reaguje na situáciu v priemysle a najmä na neustále sa meniace pravidlá v malom a strednom podnikaní. A zahraniční hostia a turisti sa k nám nehrnú, najme mimo Bratislavy a Vysokých Tatier. „Propagácia krajiny v zahraničí je bezzubá a motivácia domáceho obyvateľstva k väčšiemu využívaniu tunajších zariadení cestovného ruchu nie je žiadna podobne ako motivácia cestovných kancelárií a agentúr k orientácii na aktívny cestovný ruch. Zákon č. 91/2010 o podpore cestovného ruchu bol pokusom na nakopnutie iniciatívy pzdola, ale svojim obsahom je len „pastierskym listom“. Vláda v ňom odkazuje svojim poddaným „človeče pomôž si sám, aj Pán Boh Ti pomôže“. Predsa na združovanie a vytváranie firiem je tu obchodný a občianska zákonník. Myšlienkou zákona bolo, aby združenia vyberali poplatky od svojich členov a ak to rozpočet štátu umožní, tak v rovnakej výške prispeje z rozpočtu. Podľa skúseností zo združenia OOCR Horné Považie, členskú základňu tvoria zväčša obce. Tie nie sú podnikateľskými subjektmi a spravidla ani nevedia, ako sa tvoria peniaze, keďže sú napojené na tok peňazí z výberu daní, poplatkov a dotácií štátu. Preto najúčinnejší spôsob prežitia samotných zariadení v cestovnom ruchu je nespoliehať sa na nikoho a postarať sa v prvom rade len o seba.“

Ako každá firma, tak aj hotel je pod neustálym tlakom nákladov a výnosov. Nákladová časť sa podľa Pavla Baranca dostala do štádia, že už nie je kde šetriť. Iba vyvolanými investíciami, na ktoré neostávajú zdroje, lebo všetko pohltí štát a samospráva. „Keď sa predstavitelia štátu v minulom roku dušovali, že elektrická energia nezdraží, tak v ten istý deň zdražili distribučné poplatky tak, že celková cena elektrickej energie sa zvýšila o 25 percent.. Vodárenská spoločnosť každoročne zvyšuje vodné a stočné o asi 6 percent, takže za posledných 5 rokov asi o 3 0percent. Cena práce u dohodárov-sezónnych pracovníkov sa zvýšila o 35 percent pre zamestnávateľa a 14 percent pre zamestnanca. Cestovný ruch je závislý na ľudskej práci a preto rozhodujúcu časť tržieb tvoria osobné náklady – 46 percent, výrobná spotreba (energie a potraviny) – 30 percent, finančné náklady 3,0 percent, služby 12 percent a DPH po odpočte približne 13 percent.,“ vypočítava P. Baranec a jedným dychom dodáva, že súčet vyše 100 percent vyzerá ako nezmysel ... preto musí byť takéto podnikanie dotované z iných zdrojov. „Je to spôsobené nízkou vyťaženosťou, kde sme od roku 2008 klesli z 30 percent na 23 percent v roku 2013 a taktiež z dôvodu neustále sa zvyšujúceho odvodového a daňového zaťaženia. Vrcholom stupídnosti je zavedenie daňovej licencie na všetky firmy, bez ohľadu na to, či firma zamestnáva ľudí a plní si svoje daňové a odvodové povinnosti, alebo ide o spiacu firma bez zamestnancov a bez obratu. Pomohlo by nám, keby DPH bola na tieto služby približne 10 percent, a tým by sa mohlo investovať, alebo zaplatiť vyššie mzdy. Jediné čo dnes chýba v podnikaní je finančná hotovosť. Vyššia vyťaženosť je závislá na prosperite fungujúcich priemyselných podnikov. Aj keď sa situácia opticky javí o niečo lepšia ako minulý rok, tak firmy sú stále v režime šetrenia. Nehovoriac o tom, že sa zásadne zmenila forma komunikácie, mnohé veci sa riešia elektronicky -videokonferenciami, vzdialeným prístupom do riadiacich systémov a pod.“

Pochvaľuje si aspoň „malé šťastie“, že hotel Podhradie je jediným v Považskej Bystrici a pôsobí tam asi dvadsiatka zahraničných firiem. Pri vyťaženosti 40 percent by mali aspoň vyrovnanú bilanciu nákladov a výnosov. Investovať by mohli pri trojpätinovej vyťaženosti, to je však vraj v tamojších podmienkach v nedohľadne.

„ Z pohľadu tvorby pracovných miest v cestovnom ruchu je problém vysokého daňového a odvodového zaťaženia, komplikovaného zákonníka práce, prílišnej ochrany zamestnancov, ktorá vyúsťuje do nízkej motivácie firiem k zamestnávaniu a občanov zamestnávať sa. Opatrenia, ktoré vláda prijíma, sú chaotické a nesystémové. Raz sa rieši zamestnanosť mladých do 25-rokov, potom mladých do 29 rokov, potom žien vracajúcich sa z materskej dovolenky alebo vekovej kategórie nad 50 rokov. Pripadá mi to tak, akoby sa vždy riešili problémy príbuzných z ministerských rado... Žiadne systémové opatrenie.“ Ilustruje to na príklade „svojho“ hotela: teraz zamestnáva 15 stálych zamestnancov a mohlo by ich byť o 6 a sezónne až o 10 viac, ale ekonomická situácia to neumožňuje. Krátkodobé opatrenia v podobe rôznych príspevkov na zamestnávanie je nezmyselné a z dlhodobého hľadiska nemôže fungovať, je to len priestor pre špekulácie a korupciu. Zvýhodňovanie jednej skupiny oproti druhej deformujú trh práce a vždy to vytvára priestor pre korupciu, ktorá je touto vládou živená ako nikdy predtým.

Najväčším problémom je tvorba zdrojov na normálnu reprodukciu a prípadné investovanie. Na Slovensku je dnes úplne absurdná situácia, keď všetky vytvorené zdroje v malom a strednom podnikaní odchádzajú do centra na prerozdeľovanie. Cez rôzne na mieru šité pravidlá verejného obstarávania sa prideľujú vyvoleným a politicky lojálnych firmám. Podnikanie stráca zmysluplnosť, lebo bez možnosti tvorby zdrojov na vlastný rozvoj sa sám seba pýtam, prečo by som mal isť do rizika zamestnávať ľudí a bojovať so súperom (štát – vláda), keď pravidlá hry diktuje len súper a mení ich počas hry, tak ako mu to vyhovuje. Prerozdeľovanie zdrojov - a je jedno, či sú to vyzbierané peniaze cez dane a odvody alebo dnes skompromitované eurofondy - vytvárajú účelovo priestor pre klientelizmus, korupciu a deformáciu podnikateľského prostredia. Podstatná časť zdrojov by mala zostať tam, kde sa tvorí. V neposlednom rade na podnikateľské prostredie v cestovnom ruchu pôsobia šikanózne zákony, ktoré sa neustále menia alebo dopĺňajú, čo svedčí o nesystémovosti alebo cielenej snahe zlikvidovať ešte aj to málo, čo v ťažko skúšanom odvetví cestovného ruchu funguje.,“ sťažuje sa P. Baranec. A dodáva, že má na mysli zákon o ochrane osobných údajov, ktorý sa musel pod tlakom odbornej verejnosti novelizovať skôr ako nadobudol účinnosť. Ďalej zákon o registračných pokladniach, ktorý sa v roku 2013 novelizoval trikrát a teraz je pripravená ďalšia novela. Spomína prípad, keď pokladničné bločky jedného obchodného reťazca nespĺňali náležitosti zákona a hrozilo mu odobratie živnostenského oprávnenia. „Vláda v spolupráci s časťou parlamentu bola schopná z večera do rána zmeniť zákon tak, aby reťazec mohol fungovať ďalej. Keby sa to stalo 500 malým slovenským firmám, nepomôže im ani svätená voda, boli by šikanované a zlikvidované.“

Za samostatnú kapitolu v cestovnom ruchu považuje problémy gastronómie a ponuky domácich produktov. Nie, že by bol nedostatok potravín na trhu. Kúpiť sa dá všetko, ale ponúkať regionálne špeciality z regionálnych potravín ostáva problémom. Chcel získať regionálneho pestovateľa alebo chovateľa na Hornom Považí. Žiaden však nebol schopný dodávať aspoň sezónne miestne potraviny, teda to, čo sa tam tradične pestovalo, napr. petržlen, mrkva, cibuľa, cesnak, zemiaky, kvaka ..“

V hoteli pripravili týždeň “jedál starých materí“ a riaditeľ si vymyslel zapekanú kvaku - spomienku na detstvo. Žiadna sa tam však nepestuje, aj keď je pôvodnejšia než zemiaky. Áno, relatívne sa nič nestalo, lebo obchodný reťazec ju v pohode zabezpečil – doviezol z Holandska 1 kg za 8,40 €. „Cesnak z Číny, zemiaky zo Španielska, rajčiny z hydrofónneho roztoku z Holandska ... Rovnaké to je aj pri mäse. Slovenské ryby neexistujú, hovädzie steaky sú z Južnej Ameriky, bravčové mäso a hydina bez označenia konkrétneho chovateľa. Jedine čo je slovenské, tak produkty salašov s chovom oviec. Našťastie v každej doline okolo Považskej Bystrice sa chovajú ovce s predajom produktov, ale to je tak všetko. A zase sa dostaneme k zákonnej úprave „predaja z dvora“. Funguje asi tak, že ráno príde do tržnice auto so značkou jedného južného okresu, vyloží na pulty niekoľkým dôchodkyniam maďarskú zeleninu a oni to predávajú ako svoje produkty. Bez náležitého dokladu, aj keď v dobrej kvalite, ale my to kúpiť nemôžeme, lebo nedostaneme doklad a nemali by sme takúto zeleninu uznanú v nákladoch. Možno niekde inde na Slovensku je to lepšie, ale na Hornom Považí je to tak“. Dal uverejniť inzerát, že hľadá regionálneho dodávateľa zeleniny. Ozvalo sa iba niekoľko dôchodcov, ktorí mali prebytky na svojich záhradkách a ponúkli to, čo sami neskonzumujú. Polepšili by si, ale predovšetkým by v hotelovom jedálnom lístku mohli uviesť s hrdosťou dnešné trendové - „pripravené z miestnych surovín .

       „Je mi z toho smutno. V minulosti som bol úspešný podnikateľ, ale teraz som skeptický - nasratý - občan. Nevidím totiž žiadnu snahu o to, aby boli podmienky žičlivejšie v prospech podnikania, motivácie k zamestnávaniu a motivácie zamestnať sa.“

do rubriky

Editoriál

Milí hotelieri a manažéri reštaurácii,

sonamožno vlastne ani netušíte, ako ste sa zrazu ocitli na stránke e-nšpirácií pre hotelový a reštauračný biznis. Skrátka, „vyššia moc“ to tak zariadila. Možno sa už nemohla pozerať na to, ako sa pomaly ale isto zamotávate do siete tzv. prevádzkovej slepoty. Ako denne riešite tisíc stále rovnakých problémov a ďalších tisíc, ktoré sa vynorili celkom nečakane a znenazdajky.

Pritom vám nemôžu neuniknúť novinky, ktoré sa v tomto biznise objavili – v prilákaní hosťa, v trendoch, smerovaní a úspechoch konkurencie. Veľmi dobre vás poznám. Však s mnohými som sa ako mediálna manažérka Zväzu hotelov a reštaurácií SR i ako novinárka, zaoberajúca sa dlhé roky hotelierstvom, cestovným ruchom a gastronómiou, stretávala. Osobne, telefonicky i mailami pod vlastnou „hlavičkou“.

Aj medzi hoteliermi – tak ako v každej inej brandži – sa nájdu ľudia, ktorí už „všetko vedia“, alebo lepšie povedané, nič už nepotrebujú vedieť. Ja ale za tie roky viem, že ich hviezdne pocity nemôžu byť viac vzdialené pravde... A že ich kariéra to napokon dokazuje.

Omnoho viac je ale tých, čo sa potešia každej novej informácii, čo chcú byť stále „na pulze dňa“ čo každý nový podnet dokážu premeniť na tvorivú inšpiráciu. Teda v prípade tejto stránky na e-nšpiráciu.

V mene hosťa ďakujem, že existujú a krôčulinkom ku krôčulinku posúvajú Slovensko na mape destinácií, ktoré sa oplatí navštíviť a ktorým sa svetové trendy hotelierstva a gastronómie nevyhýbajú.

Vaša

Soňa Hudecová-Podhorná

 

Ubytujete utečencov z Ukrajiny? Zapojte sa do informačného systému!

Rezort dopravy (a cestovného ruchu) pripravil v spolupráci zo Združením miest a obcí ukrajinaSlovenska informačný systém na rezerváciu ubytovania pre ľudí, utekajúcimi pred vojnou na Ukrajine. V systéme budú uvedené všetky štátne zariadenia, ale aj hotely a penzióny, ktoré sa môžu zaregistrovať

11. 3. 2022 / Čítať viac

Informatórium

 

Choice Hotels a Radisson Hotels

choice hotels logo
Tesne pred polovicou júna sa americká sieť so 600 000 posteľami v 41 krajinách, založená v roku 1939, rozhodla kúpiť americkú časť spoločnosti Radisson Hotels. Tá je dokonca o 30 rokov staršia a zrodila sa v Minneapolise. Prevod dosiahne výšku 675 mil USD. Na Slovensku je kupec zastúpený značkou Clarion a Mamaison, do odkúpenej siete patrí hotel Radisson Blu Carlton a Park Inn by Radisson Danube – všetky v Bratislave. Tých sa však zmeny netýkajú.
 

♣ Wellness hotel Borovica**** Štrbské Pleso

čašník olex pecerytsia

Víťazstvo v 1. ročníku Taste of Tatry cup – Prosecco race, teda v behu čašníkov s proseccom na tácke, putovali do wellness hotela Borovica čašníkovi Olexandrovi Pecerytsiovi z Ukrajiny. Na Slovensku žije už päť rokov a vyštudoval tu tatranskú hotelovú akadémiu. Prvú cenu – 3-dňový pobyt v oblasti Prosecco – mu pomohla v konkurencii 29 kolegov z rôznych reštaurácií a hotelov získať nielen „rýchlosť nôh“ na 1,3–kilometrovej trati s povinnými gastropointmi, ale najmä šikovnosť a stratégia.

♣ DoubleTree by Hilton Bratislava****

p_ďurčeková 3 

Od 1. júna sa stala generálnou riaditeľkou hotela Petra Ďurčeková. Prichádza z hotela Pod lipou v Modre-Harmónii. „Chcem pokračovať v dobre nastavenom statuse mestského biznis hotela. Na niektoré služby sa pozriem z nadhľadu a budem hľadať tvorivé vylepšenia.“ Počas covidu sa tak stala v poradí už treťou najvyššou manažérkou tohto bratislavského hotela a jeho reštaurácie Toscana.

♣ Kaštieľ Turčianska Štiavnička

kaštieľ turč štiavnička apart

Spustnutý Révayovský kaštieľ zo 16. storočia sa pod taktovkou nového majiteľa - stavebnej spoločnosti Ismont mení na hotelový rezort. Zároveň pri kaštieli vyrastú budovy s apartmánmi, ktoré si záujemcovia môžu natrvalo kúpiť. Vyhovieť pamiatkarom znamená 9-miliónovú investíciu, v nej je zahrnuté okrem obnovy kaštieľa aj vybudovanie oranžerie, udržiavanie jaskýň či starostlivosť o tisícku stromov zámockého parku.

DoubleTree by Hilton Košice

doubletree hilton ke 2

Hotel, patriaci do portfólia spoločnosti Best Hotel Properties, získal v tohtoročnom hodnotení Pride Award medzinárodnej siete Hilton Worldwide vynikajúce umiestnenie. V konkurencii 139 hotelov Európy, Stredného východu a Afriky (EMEA) sa dostal medzi prvých päť. Pyšný na prácu tímu je najmä generálny riaditeľ Peter Dandár.
 

♣ Gastronomy Slovakia

gastronomy slovakia

V Refinery Gallery pri Slovnafte sa reštauračná brandža stretne už na 7. ročníku medzinárodného horeca sympózia. Tentoraz sa prídu o svoje skúsenosti podeliť dvojmichelinovský Fernando Pérez Arellano zo Španielska a jednomichelinovskí Pietro Leemann z Milána či Peter Duranský z viedenského Loft. Kuchárske exhibície uzatvoria Petr Kunc zo Salábky, ktorú Michelin pred 4 rokmi zaradil do svojho sprievodcu a napokon Jožko Masarovič z fine-diningvého U.F.O. watch.taste.groove. Nebudú chýbať ani workshopy, napríklad, s hotelierom Jaroslavom Ratajom či somelierom na olivové oleje Michalom Kucharovičom.

Batoni Restaurant Bratislava

batoni 4

Niekoľkopodlažná reštaurácia Stroodel na bratislavskej zalesnenej Kolibe chytila druhý dych. Dostala nového majiteľa, nový názov Batoni, aj nový gastronomický koncept. Kým doteraz sa v nej varilo medzinárodne s akcentom na  štrúdle (ako napovedal aj názov), dnes ide o gruzínsku kuchyňu pod vedením Mamuku Kvirikashviliho. Taniere chinkali či odžachuri občas sprevádza ukrajinská živá hudba. 

McDonalds´ & spol. chutí aj 

mcdonalds´moskva

Kým firmy v iných odvetviach mali v postoji hneď jasno a vyhlásili Rusku bojkot, potravinárske a gastro giganty dlho odolávali. Keďže sa však na Západe  imidž firmy ihneď prejaví v padajúcich výsledkoch, napokon sa aj McDonalds´ rozhodol zatvoriť svojich 850 ruských prevádzok, pričom mzdy bude naďalej vyplácať. Trvalo ďalšie hodiny, kým sa k podobnému kroku doplazil aj Starbucks či nápojové giganty CocaCola a PepsiCo.

♣ Marriott Bratislava

marriott ba ext 2

Kým iní zatvárali, AC Hotel by Marriott Bratislava Old Town**** vítal prvých hostí. Budova bývalého hotela Austria Trend ostala okrem nápisu na fasáde nezmenená, interiér však prešiel vydareným redizajnom. Nielen čo do farebného ladenia, ale aj členenia priestorov, ktoré získali na útulnosti i praktickosti. Hotel prevádzkuje spoločnosť Legendhotels Slovakia a vedie ho Martin Hurban s dlhoročnými skúsenosťami v zahraničí.


♣ Booking.com a Airbnb

booking com

Rusi a Bielorusi si už nemôžu objednať ubytovanie v žiadnom zariadení, ktoré ponúka svoje služby cez rezervačný systém Bookig.com. Pre rovnakú blokádu sa rozhodol aj americký Airbnb, ktorý Rusom a Bielorusom inak ponúka približne 100 000 ubytovacích miest.
 

Mercure Brataislava Centrum****

mercure ext


Metaforicky povedané, od 14. januára 2022 prestalo na bratislavskom hoteli pod hlavnou železničnou stanicou svietiť logo siete Accor. Novým prevádzkovateľom sa totiž stala česká spoločnosť CPI Hotels, známa hotelmi v Čechách, Moskve, Ríme, Budapešti, na Hvare i vo Varšave. Na fasáde sa tak objavuje nápis Clarion Congress Hotel Bratislava.
 

Sekcia cestovného ruchu MDV SR

t_ondrčka 2

Novým GR sa po odchode Radúza Dulu stal poradca štátnej tajomníčky, bývalý prezident Asociácie hotelov a reštaurácií SR a riaditeľ bratislavského hotela Devín Ing. Tomáš Ondrčka: „Rád by som nadviazal na prácu predošlých riaditeľov sekcie s dôrazom na aktívnu a priamu komunikáciu s podnikateľským sektorom, ktorý je tvorcom produktu CR. Mojim záujmom je presadzovať ciele CR synergiou s ostatnými rezortmi. Turizmus nie je len záležitosťou MDV; je o aktívnej spolupráci s ostatnými rezortmi.“

Cykloturistika Liptov

liptov cyklotrasy

Región podpísal memorandum o spolupráci pri správe cykloturistickej infraštruktúry (850 km značených trás) so Slovenským cykloklubom. V tomto období sa značkári venujú trase z Važca na obľúbený Čierny Váh až po sedlo Priehyba, z Litovskej Kokavy do Pribyliny či Donovalskej cyklomagistrále. Návštevníkovi pomôže aj 25 nových informačných tabúľ a sedení i aplikácia o nahlasovaní problémov na cyklotrase.

Double Tree by Hilton**** Bratislava

r_beneš

Po 9 rokoch dostali dvere ku gr hotela inú tabuľku. Už pred časom odtiaľ odišla Rozwitha Bieber, v septembri na túto pozíciu nastúpil Radim Beneš. Kvôli nej sa presťahoval do rodnej Bratislavy späť z Moravy, kde pracoval na rovnakej pozícii v Quality Hotel Brno Exhibition Centre siete CPI Hotels.

aktualizované: V decembri 2021 z hotela DT odišiel.
 

Sekcia cestovného ruchu MDV SR

r_dula 3

Od 13. augusta tohto roka odišiel doterajší generálny riaditeľ sekcie cestovného ruchu na MDV SR Radúz Dula, PhD. na „materskú dovolenku“. Zastupovaním je momentálne poverená Jana Gasperová, Mgr. PhD., vedúca kancelárie štátnej tajomníčky.

 

Baske Villa Trenčianske Teplice

baske villa trt

Jeden z top penziónov na Slovensku chytil po rekonštrukcii nový dych. Tentoraz sa o to viac postaral Juraj Podmanický, syn Slavomíra Podmanického, ktorý penzión kúpil pred 18 rokmi ešte pod pôvodným názvom Venezia. Začiatkom 20. storočia ho dal postaviť gróf Oliver Seldern. O špičkovú gastronómiu sa stará Marek Daniel, známy z bratislavského hotela Albrecht***** .

♣ Mercure Bratislava Centrum****

š_gálik - mercure š

Sieť Accor Hotels „prevelila“ generálneho riaditeľa Ladislava Olcsváryho do Prahy. Na jeho miesto nastúpil doterajší „second person“ Štefan Gálik so skúsenosťami v hoteloch vo Švajčiarsku, Rakúsku a Anglicku. Kariéru začínal pred 15 rokmi v hoteli Ibis Bratislava Centrum***.

Grandhotel**** Starý Smokovec

gh ss ext

Spoločnosť TMR sa rozhodla otvoriť stálicu tatranského hotelového neba až v novembri. To ale neznamená, že tam plánujú filozofiu „ticho lieči“. Práve naopak, hotel má ožiť džavotom detí (a ich rodičov), pretože počas leta si ho ako celok vzala pod svoje animačné krídla CK Satur.

 

♣ Le Bistro Fou Nová Baňa

le bistro fou nb

Mierne zážitkovú kuchyňu prináša do žarnovického regiónu s nie veľmi oslnivou gastronómiou nový prírastok – reštaurácia Le Bistro Fou. Už názov a logo má napovedať, že sa tu hosť stretne s francúzskymi špecialitkami, napríklad, slimákmi.

 

♣ Devín**** Bratislava

devín ext 2

V súvislosti so zmenou majiteľov hotela odišiel z pozície dlhoročného generálneho riaditeľa  Ing. Tomáš Ondrčka, prezident Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska. Výkonné vedenie prevzal Nenad Smilajkov, ktorý  riadi aj wellness hotel Zochova chata.
 

♣ Nepoznaný Liptov

liptov bača

Projekt OOCR Region Liptov predstaví verejnosti poklady, späté s prírodou a tradíciami - horské pramene a vodopády, okolité travertíny, liptovské remeslá, salaše, ale aj menej známe prírodné zákutia a túry. Začína témou salašníctva, pretože máj sa považuje za mesiac bryndze - z prvej paše oviec na zelených lúkach. Projekt predstaví hosťom regiónu pastiersku kultúru, históriu salašníctva i samotnú ovečku „valašku“. Na Želmíru 23. mája sa skanzen Pribylina stane miestom tradičného podujatia Ovčiarska nedeľa..
 

HoReCa Summit 2020

horeca summit 20 - sme

Po tom, čo Trend ukončil svoje konferenčné aktivity, prevzalo žezlo dlhoročnej tradície SME. A tak sa 21.-22.9. stretnú hotelieri a manažéri reštaurácií v Grand Hoteli Bellevue v Hornom Smokovci, aby si vypočuli nielen skúsenosti úspešných kolegov, ale aj profesionálnych koučov a inštitúcií pôsobiacich v cestovnom ruchu. Slovo bude mať aj minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak. V prvom paneli, venovanom požiadavkám hotelierov voči vláde sa, žiaľ, nestretne štátna tajomníčka MDV SR Katarína Bruncková, riaditeľ sekcie CR Radúz Dula, riaditeľ Agentúry pre CR Václav Mika so žiadnym predstaviteľom Asociácie hotelov a reštaurácií SR, ktorá účasť odmietla.

The Cuba Libre Rum & Cigar House Žilina

cuba libre za

Po prevádzkach v Bratislave, Košiciach, Prešove a Varšave otvára spoločnosť Fusion Group piaty bar tohto konceptu.. A tak sa už aj na severe Slovenska môžu hostia stať členom rumového klubu - prenajať si vitrínu pre vlastnú fľašu rumu, zúčastňovať sa na rumových workshopoch či riadených degustáciách najmä pod vedením ambassadora konceptu Roberta Resmera.

Dvor Lehôtka

dvor lehôtka ext

Gastronomicky zanedbaný región stredného Pohronia sa podujala podvihnúť nová reštaurácia „na zelenej lúke“ medzi Žarnovicou a Žiarom nad Hronom. Jej ambíciou je nielen stať sa zastávkou na zasýtenie, ale vyhľadávaným cieľom. Nielen vďaka nabíjacím staniciam pre elektromobily, jazierku či hojdacím laviciam v záhrade, ale najmä samotnej gastronómii. Šéfkuchárovi Marekovi Čákovskému v tom pomáhajú a hosťujú majstri zvučného mena – Gabo Kocák, Vojto Artz...

Holiday Inn*** Bratislava

holiday inn ba

Stálica konferenčnej scény v hlavnom meste stojí pred rozhodnutím prebudovať hotel na byty. Aj v tejto súvislosti sa tamojší riaditeľ Ing. Róbert Ďurica presunul do iného hotela spoločnosti Slovkarpatia – hotela Bratislava****. Nahradil tak doterajšiu riaditeľku, ktorá sa bude venovať materským povinnostiam.

Regal Burgers Grill Kalná nad Hronom

riders burgers int

Z food-trucku a okienka na výdaj jedál vyrástla veľkorysá reštaurácia v peknom retro štýle a s výrečnou motorkou na priečelí. Hostia si tu pochutnajú na povestných burgeroch v čerstvých žemliach od miestneho majstra pekára, ale aj na iných jedlách. Predovšetkým z čerstvých a lokálnych surovín, na ktorých kvalitu sa podľa majiteľa Petra Kecskesa môžu naozaj spoľahnúť.

Letná sezóna Vysokých Tatier

vysoké tatry leto 

Jazdou historických električiek Kométa a Trojča z Popradu až na Štrbské pleso otvorili Vysoké Tatry tohtoročnú „neľahkú“ letnú turistickú sezónu. Pre veľhory má význam o to viac, že vinou koronavírusu prišli o ekonomicky dôležitý záver lyžovačiek i celú jarnú turistiku. Štátna tajomníčka MDVSR Katarína Bruncková pri tej príležitosti povedala, že toto leto je rozhodujúce pre prežitie prevádzkovateľov hotelov a ďalších služieb turizmu.

Grand hotel River Park***** Bratislava

river park

Hotel z luxusnej vetvy siete Marriott stále neotvoril (a možno ani neotvorí) svoje brány. Na rozdiel od svojho brata - Sheraton Bratislava Hotel*****. S jeho prvými hosťami sa počíta od septembra.

Starý majer Vrátna

starý majer ext 5

V novom šate, s novým nájomcom a novým šéfkuchárom sa túto sezónu predstaví reštaurácia v Malej Fatre. „Relax v krásnom prostredí, zábavky pre deti, minizoo a jedlo, pri ktorom sme vsadili najmä na sedliacku príprava jedál na grile,“ podľa Petra Lacku a šéfkuchára Petra Semivana vôňa mäsa pečeného v celku – krkovičiek, husí, kačíc, mladých prasiatok... je najvýstižnejším jedálnym lístkom.

Hotel Malvázia**** Prievaly

malvázia prievaly

Hotel s vnútorným i vonkajším bazénom, veľkorysým parkom a vlastnými hriadkami zeleniny a byliniek zatvoril svoje brány. Spoločnosť BTT s.r.o. ku koncu mája ukončila svoju prevádzkovateľskú činnosť a vracia zálohy za rezervované pobyty či objednané akcie.

Sekcia cestovného ruchu

r_dula

Novým generálnym riaditeľom Sekcie cestovného ruchu na Ministerstve dopravy a výstavby SR sa stal Mgr. Radúz Dula. Je dlhoročným členom Prezídia Asociácie hotelov a reštaurácii Slovenska, v mene ktorej pôsobil aj v Republikovej únii zamestnávateľov. Do konca apríla viedol v riaditeľskej pozícii hotel Šimák Zámok Pezinok.

 U čierneho psa Komárno

čiermy pes ext

Dvadsaťročná reštaurácia, ktorú v mestečku na Dunaji poznajú nielen domáckym rukopisom jedál, ale aj živými hudobnými vystúpeniami, nenechala svojich hostí hladných. Pokračuje v príprave jedál, pričom sa zamerala najmä na kolienka, rebierka, krídelká, stehná... „Pripravujeme ich v peci, takže majú celkom inú chuť a vôňu než keď sú tieto suroviny upravované doma,“ majiteľ Pavol Hanzlík sa teší, že aspoň takýmto spôsobom naďalej udržujú kontakt so svojim hosťom.

Škola varenia Sv. Jur

Už 11 rokov sa profesionáli varešky stretávajú na gastro-kurzoch v réžii Gurmán klubu, takže certifikátom sa môžu popýšiť stovky šéfkuchárov. „Za priazeň a podporu sa im teraz v ťažkých časoch chceme odvďačiť bezplatnými videami od našich školiteľov na našom FB alebo YouTube, vysielanými v pondelok, stredu a piatok o 18.00,“ riaditeľ Gk Rado Nackin má na mysli pekné chutné recepty Michala Škoreca, Tomáša Zapletala, Michala Konráda, Dana Karasa.

Mlyn u Anastázie Pohranice

mlyn u anastázie

V rodinnej reštaurácii nad rybníkom, špecializujúcej sa na svadby a oslavy, sa usilujú vyjsť v ústrety všetkým nevestám. Ako vraví majiteľka Anastázia Smrštíková, žiadna hostina zatiaľ zrušená nebola, len preložená na neskôr. Všetky termíny z marca až začiatku mája prekladáme tak, že svadbiť sa napokon bude aj počas ďalších dní v týždni. Teda nielen v piatky a soboty.“ Zatiaľ maľujú, natierajú, perú, prerábajú, čistia.

Hotel Regia*** Bojnice

regia bojnice

Stálica ubytovacej scény kúpeľného mestečka so 62 izbami a apartmánmi zamyká svoje brány. Prevádzkujúca spoločnosť vypovedala zmluvu s prenajímateľom budovy a prepustila zamestnancov. „Príspevok od štátu nám nepomôže, keď nevieme zaplatiť odvody, energie ani nájomné. Nepodarilo sa nám dosiahnuť jeho odpustenie, ba ani zníženie,“ vysvetlil tento krok riaditeľ Jozef Žigo.

Hotel Zochova chata**** Modra-Harmónia

zochova chata - ext 2 

Hostí chcú privítať v krajšom hoteli, a tak sa rozhodli využiť čas a naplánovať si sanitárne dni. Podľa výkonného riaditeľa Nenada Smilajkova sa v hoteli intenzívne upratuje, opravuje, skrášľuje. Vzhľadom na umiestnenie hotela rozvoz jedla neriešia: „Príspevok od štátu nám tiež pomôže, aby sme zamestnancov nemuseli prepúšťať.“

Hotel*** Sorea SNP

sorea snp dd ext

Pri hoteli v Demänovskej Doline vyrástol wellness Euphoria s bazénmi a vodnými atrakciami pre dospelých i deti, s parnou aromasaunou, infrasaunou carbo a dvoma suchými saunami , Kneippovým šliapacím kúpeľom, hydromasážnou vaňou, rôznymi druhmi masáží a ďalších procedúr i s fittness centrom.

 ♣ Hotel FIS Jasná****

fis jasná ext zima 2 

Už štvrtý raz po sebe sa v celosvetovej súťaži World Ski Awards stal najlepším lyžiarskym boutique hotelom na Slovensku. Riaditeľku Luciu Švecovú teší, že sa tak ocitol „v jednom vreci“ s najlepším lyžiarskym hotelom Stein Eriksen Lodge Deer Valley v Spojených štátoch a najlepším butikovým hotelom Ki Niseko v Japonsku- Jeho atraktivitu zvyšuje aj fakt, že je najvyššie položeným hotelom v stredisku Jasná, tiež oceneným v tejto prestížnej súťaži.
 

Vienna House Easy*** Bratislava

vienna house easy ba

Po krátkom pôsobení Rumuna Georga Rosu v riaditeľskej pozícii sa na toto miesto vrátila Lucia Arbetová. Výzvu oživiť ruch v obnovenom hoteli neďaleko letiska prijala po tom, čo Vienna House Dvořák**** v Karlových Varoch kúpili iní vlastníci. Ten totiž – v rámci „vnútorných pohybov“ rakúskej siete - riadila od júna 2016.
 

♣ Liptovská hviezda

liptovská hviezda 18
Do tohto ročníka „mystery shopping“ sa zapojilo 14 reštaurácií a 5 kaviarní z Liptovského Mikuláša, Ružomberka a Demänovskej Doliny. Organizácia Region Liptov pritom oslovila 67 zariadení; z nich si však menej než tretina trúfla nechať preveriť kvalitu svojich služieb. Tentoraz však nezávislá spoločnosť hodnotí prevádzky až dvakrát – v zimnej a potom v letnej sezóne.

♣ Greenfood Restaurant Senec

greenfood pekáreň 2 

Značka sa presťahovala z Ratnoviec do rodného mesta jedného z majiteľov – Tibora Samaranského (vpr.). Spolu s Martinom Maslančíkom ju však z reštauračnej gastronómie pretransformovali na pekáreň, zaoberajúcu sa najmä kváskovým chlebom. K pôvodným siedmim druhom napr. pohánkovému, špaldovému alebo chlebu z pivného sladu., postupne pribúdajú ďalšie. Klasická gastronómia má momentálne podobu cateringu a poradenstva.
 

♣ International**** Veľká Lomnica

international vl bež trate

Z podtatranského golfového hotela pri areáli Black Stork sa v tomto ročnom období stáva lyžiarsky. V tejto zimnej sezóne však upravila a udržiava spoločnosť Golf International vyše 10 km bežeckých tratí ešte skôr než zvyčajne – už od Vianoc. Hostia – rekreační bežkári na ne majú bezplatný vstup. Trate sa stanú aj dejiskom tradičných februárových bežkárskych pretekov či Balónovej fiesty.

Grand hotel Bellevue**** V.Tatry

bellevue tatry - m_warhol 

Predošlého riaditeľa Viktora Kosmáka, ktorý vo funkcii pôsobil od roku 2011 a teraz zasadne v mestskom zastupiteľstve, nahradil Miroslav Warhol. Po práci v zahraničí na pozícii F&B managera sa šesť rokov staral o „sales“ hotela Bellevue. Plánuje pokračovať v rekonštrukcii izieb, rozšírení wellness centra o detský bazén i priestor balneo.

Thuries Academy

img_6313

Juraj Hruška, Vojto Artz, Jaroslav Hladík... a ďalších 150 slovenských kuchárov sa už môže pochváliť certifikátom Thuries Academy. Škola pre profesionálov otvorila už svoj 12. ročník – v kategóriách A, B, ale už aj C je . Zamestnávatelia z radov hotelov i reštaurácií oceňujú, že sa im tak s malými nákladmi vracia nielen majster modernejšej a zdravšej gastronómie, ale aj s efektívnejším prístupom k využitiu surovín a filozofiou zero waste i vyššou produktivitou práce.


Čo sa udialo v minulých rokoch


 

2013 – 2022 © Hotelovo.sk
Grafický dizajn a redakčný systém od firmy AlejTech, spol. s r.o.
Tvorba web stránok